CHA'Q'UEJLEL BɅ JUN TSA' BɅ I TS'IJBU JUAN
1
Jini melel bʌ t'an yic'ot p'untyaya
Joñon ancianojon. Chʌncol c ts'ijbubeñet jun hermana yajcʌbilet bʌ i cha'an Dios yic'ot a walobilob. Melelʌch mic p'untyañetla. Mach joñonic jach pero pejtyel tsa' bʌ i cʌñʌyob jini isujm bʌ t'an.
Más mic p'untyañetla cha'an ti caj isujm bʌ t'an am bʌ ti lac pusic'al. Wʌ'ʌchixi mi quej i ñoj cʌytyʌl.
La' i pʌs'eñetla i yutslel Dios lac Tyat yic'ot Jesucristo i Yalobil bʌ Dios lac Tyat. La' i p'untyañetla, la' i ñʌch'chocobeñetla la' pusic'al ti i sujmlel yic'ot ti' p'untyaya.
C'ajacña coj mi cubin como tic tyaja ilayi an a walobilob mu' bʌ yajñelob ti wen ti jini melel bʌ t'an che' bajche' ti' xiq'uiyonla Dios lac Tyat.
Wale hermana, mic subeñet ti wocol t'an cha'an lac p'untyan lac bʌ. Mach tsijibic jini xic'ol chʌncol bʌ c ts'ijbubeñet pero jiñʌch tsa' bʌ la cubi c'ʌlʌ ti tyejchibal.
Mi chʌncox lac p'untyan Dios mux lac wen ch'ujbiben i xic'ojel. Jiñʌch i xic'ojel Dios tsa' bʌ la' wubi c'ʌlʌ ti tyejchibal c'ʌlʌ wale cha'an yom mic p'untyan lac bʌ.
Xlot bʌ ajcʌntisajob
Añob cabʌl xlot bʌ ajcʌntisa ti mulawil. Mach'an mi' ch'ujbiñob mi mero ti i bʌc'tyal ti tyʌli Jesucristo. Jini xlot bʌ ajcʌntisa jinʌch ajcontra Cristo.
Xuc'uletla ame mi la' sʌt i tyojol la' troñel, pero yom ts'ʌcʌl mi la' tyaj la' tyojol ti lac Yum.
Che'ic bajche' anic majch mi' xʌ' otsan yambʌ t'an ti jini cʌntisa cha'an Cristo mach i cha'anic Dios che' jini. Pero jini mu' bʌ i c'ʌlʌ sub Cristo ti' cʌntisa, añʌch ti Dios lac Tyat yic'ot ti Yalobil.
10 Mi an majch mi c'otyel ya' ba' añetla mi mach'an mi' sub ili bʌ cʌntisa cha'an Cristo mach la' wotsan ti la' wotyot. Ma' mi la' suben cha'an weñʌch ti tyʌli.
11 Como jini mu' bʌ i yʌle' che' bajche' jini chʌncox i yotsan i bʌ yic'ot jini ajcontra Cristo.
Cojix bʌ t'an tyac
12 An tyo cabʌl chʌ bʌ com c subeñetla pero mach comox c ts'ijbun ti jun. Mu' tyo c pijtyan ya' bʌ mij c'otyel ba' añetla cha'an mic pejcañetla cha'an ñoj tijicñayic mi lac cubin.
13 Jiñʌch yajcʌbil bʌ i cha'an Dios je'el jini a chich. Yom bi i chocbeñet tyʌlel saludos i yalobilob a chich. Amén.