^
1 Juan
1. GEBE-SIKWAS-SOGLENAID
Cristo san-burba-duladid
2. SUNMAKLENAID-GEBED
Bab-Dummad gwallu-meegwad-gued
Cristo, anmar-arsoged
Gwenadgan, na be muchub-muchub sabgumar
Ibmar-we-napnegginedbina mer be sogo
Cristoʼgi-gwisgued-dule
Bab-Dummadgi-akanai gumarsun
3. SUNMAKLENAID-SOGBOGWAD
Bab-Dummad-mimmigan
Muchub-muchub sabgumar
Bab-Burba-Isligwaledba-gudii imakmar
4. SUNMAKLENAID-SOGBAAGWAD
Bab-Dummad bela dulemar-sabed
Jesucristoʼgi-bensulidi, we-napneg-igargi obined
Jesucristo, Bab-Dummad-Machi-sunnadid
5. NAPI-SOGLENAID