^
Ester
1. ESTER REY-OMEGA GUNONIKID
Rey-ome-Vasti Rey-Asueroʼba ibsassulid
Ester rey-omega sulesad
Ester reynegse nonikid
Rey-Asuero-oburgwega igar-amismalad
2. AMÁN, BELA JUDÍOʼMAR-OBELOBIGUALID
Amán Judíoʼmar-obelegega igar-amisad
Ester, Mardoqueoʼbo igar-amisad
Mardoqueo, Esterʼse bendakleged egichad
Ester, Rey-Asueroʼse naded
Amán, Mardoqueo-sae-daked
3. JUDÍO-DULEMAR-OLLORGUNONIKID
Mardoqueo-nug odummolesad
Amán-burgwisad
Rey-Asuero, Judíoʼmarga igar-nued mesisad
Judíoʼmar, e-isdarmaladgi nakwisad
Purim-e-iba
4. PURIM-IBA-ONOLEGED-IGAR-MEGISAD
Rey-Asuero, Mardoqueo-nug-ogannosad