3
Nduhca̱ che va che cuahtenan ihyan che nihneva̱co ye nduco vih
1-2 Nchuhn ihyan nda̱hta che nihneva̱co ne ne, cuenevahnecun ne incha̱hn ne. Nduco tihca̱ ne, andahre hua rihcovan incha̱hn ne ndudo ndah yahn Dihvo vo Jesucristo, ate tumacadino ye che runeca̱de ne ma̱n, necun ne ma̱n, ne nevahnecun ye ndudo min, nde hua ndotenan che ya̱hve ne ihyan. Ndiyu dema̱n che a̱ma ndedecuco ne tin ne ma̱n, ndedecuco ne nchuhn nduco diya̱hngua̱n ma̱n, cuahtenun ne tino che a̱ma ndahchan ma̱n. Che tahque nahn ne, che cuahtenan cuma ne vedenecun, te chemin che a̱ma richihve na̱n Dendiohs. Ihyan nda̱hta che chahte ye a ra̱hn me, che ndah ihyan ye ma̱n, che chichahtino ye Dendiohs ma̱n ne, tihca̱ chahtenan cuma ye vedenecun, ne dinahn ye yahn incha̱hn ye. Nduhca̱ Sara che nevahnecun ye incha̱hn ye Abraham, ne ra̱hn ye che dihve ye ihyan. Me nchuhn ne, quendi ne yune yahn ye ndete che runeca̱de ne ma̱n, cochahtino ne Dendiohs, nda̱hco ne nducuahn ta̱h ye ma̱n.
Namin nchuhn ihyan cha̱hn che nihneva̱co ne ne, cuahtenan cuma ne ihyan nda̱hta yahn ne nduco vedino vedenecun, te a devano ne te hua da̱ma fuerza yahn ye nduco ne. Tihca̱ va che din ne, te namin ndeva Dendiohs ihyan chahn da̱ma nduco ne. Ndete che hua dinahn ne tihca̱ ne, nde hua nguahco yahn che reva̱h ne.
Ihyan che ritahno ye Dihvo vo Jesucristo ne, ndere redin ta̱n ihyan nduco ye yahn che redin ye dehtenduh che ndah
Ma̱n ne, rá̱hn rí nducoya̱ca nchuhn che a̱ma no vederendedecadino cuahtenan cuma ne nduco vih. Cuenevahnecun ne vih numacuahn vedino vedenecun. Codin yahino a̱ma ta̱ma ne vih. Hua da̱ma co ne nduco ihyan che redin ta̱n ye nduco ne. Hua da̱ma co ne nduco ihyan che reta̱hn nan ye nchuhn. Tahque ndah ne, codin ne che ndah nduco ye, te cuahn che tenda̱hnun Dendiohs nchuhn ne, nte ye ndudo yahn ye che din ye che ndah nduco ne. 10 Tihca̱, te na̱n Ndudo yahn Dendiohs ne, a ndirun tuhca̱:
Ihyan che nahn ye che nda̱hca̱ cuahtenan ye iyehnse ne,
nahn che hua ndere ca̱hma ye ndudo ta̱n ma̱n, ndudo cuahnde ma̱n.
11 Nahn che ca̱hcoma̱n ye nducuahn che chihnga̱, ne din ye che ndah ma̱n,
nahn che nda̱hca̱ cuahtenan ye nduco ihyan chena̱hn, hua cuahte ca̱nda ye ma̱n.
12 Tihca̱, te Dihvo vo Dendiohs ne, nda cuande ye ihyan che ndah ihyan ye, ne rihcovan ye che reva̱h ye.
Ate ihyan che duhtuno ihyan ye ne, redin ye castigo ihyan.
13 Ndete che din nchuhn che ndah ne, nde a̱ma ihyan hua nda̱hco ndiya ye nchuhn. 14 Andahre din ta̱n ihyan nduco ne yahn che redin ne che ndah, ate ndah ro yahn ne. Hua cua ne cuda̱do, hua din va̱h ne nde a̱ma ihyan. 15 Cuendeva ne yavena̱n Dihvo vo Jesucristo numacuahn chedave yahn ne, codinahn ne yahn ye. Cuahteya̱n nchuhn ca̱va che numacuahn vedino vedenecun ca̱h cuande ne adecoduhno ihyan che tumerune ye nchuhn yahn che chenan ino ne che ndeva Dendiohs nchuhn. 16 Hua cuahtenun ino nchuhn vedeta̱n nduco nde a̱ma ihyan, ca̱va che ihyan che chihnga̱ ra̱hn ye yahn nchuhn ne, tumacadino ye che runeca̱de vatechica ne, ritahno ne Dihvo vo Jesucristo, ne co cuihna̱n ye che tihca̱ ra̱hn ye. 17 Tahque ndah che chuhrihn vo, din ta̱n ihyan nduco vo yahn che din vo dehtenduh che ndah ndete che tihca̱ nahn Dendiohs, che co che chuhrihn vo, din ta̱n ihyan nduco vo yahn che din vo dehtenduh che hua ndah.
18 Tihca̱, te nde ma̱n Dihvo vo Jesucristo chih ye, nedihve ye a̱ma yune no nducuahn nunde yuhn vo. Ihyan min ne, metah nde a̱ma nunde yahn ye, ate chih ye ca̱va che, uvo che chendihco vo nunde ne, ndo ya̱n Dendiohs nduco vo, ne nedin yahn ye uvo. Ihyan iyehnse ne, chihno ye ihyan, ate ndeva Dendiohs ihyan. 19 Numanahn che metah ntuche ye ne, chahn ye cahndudo ye ndudo yahn ye, chihnevan vaco tena̱hn che chenan rino ye che co ye castigo. 20 Ihyan chahn che chahcota̱hn ye yahn Dendiohs a ra̱hn me, ro che quenan Noé iyehnse. Ro min numanahn che chindah arca me ne, numacuahn vedechahtino quenan rino Dendiohs che nto ino ye nunde yahn ye. Ate hua nto ino ye, ne atena̱n nine ihyan che ndevahn ye va̱n nune. 21 Nune min ne, a̱ma ejemplo yahn che rededenune ihyan ma̱n ro cuh. Nduhca̱ che ndevahn neve ihyan chahn na̱n nune ne, tihca̱ ndevahn ihyan che rededenune ye ma̱n ro cuh. Ihyan ne, redenune ye, ndiyu ca̱va che ndere ndo dave ye, te redenunde ye yahn che a nda̱ca ye vederenchahco, ne nduco tihca̱ rah ye Dendiohs, richahtino ye ihyan. Ihyan che redenune ye ne, ndevahn ye yahn che ntuche Dihvo vo Jesucristo, 22 ihyan min che conda̱ ye vahchetero, ne va ye la̱do ta̱h cua̱co Dendiohs, rihquentiyon ye ángel ma̱n, nducuahn vederihquentiyon che va iyehnse ma̱n.