2
Nduhca̱ che va che cova̱h ihyan
Mena̱n vihca rihquentiyón che cova̱h nchuhn ca̱va nducoya̱ca ihyan iyehnse, cueneca̱h ne nundihve cuahn Dendiohs ca̱va ye. Cova̱h ne ca̱va nducoya̱ca ihyan ndina̱n ma̱n, intiyahn ma̱n, ca̱va che ca̱hco dihn ye numachahte, ne nda̱hca̱ cuahtenan vo na̱n Dendiohs ma̱n, na̱n ihyan ma̱n. Dendiohs, ihyan min che rendedevahn ye uvo ne, renan ino ye che tihca̱ din vo. Ihyan min ne, nahn ye che codevano nducoya̱ca ihyan ndudo cua̱co, ne ndevahn ye. Va a̱ma no Dendiohs. Namin va a̱ma no ihyan che ra̱hn nan ye ihyan iyehnse na̱n ye. Ihyan min che Dihvo vo Jesucristo. Dihvo vo ne, cahnecun ye che chihno ihyan nunde ihyan. Nduco tihca̱ ne, nedihve ye nunde yahn ihyan iyehnse. Nda̱ ro che nahn Dendiohs ne, din ye che chetuhn ndudo yahn che tihca̱ chi. Chemin che tenda̱hnun ye u ca̱va che co apóstol, cuahndudó ndudo cua̱co min, cacuáhn ihyan nación chena̱hn, ne cotahno ye. Nducote ritahnó Dihvo vo Jesucristo, cua̱co che rá̱hn.
Nahn che numachahte cova̱h ihyan cha̱hn numacuahn chedave yahn ye, cuahtenan cuma ye vedeyahino nduco vih. Namin ihyan nda̱hta ne, nahn che runeca̱de cuahtenun ye tino yahn ye. Hua ndedecuco ye tin ye. Hua ndedecuco ye ihyan nduco tu diya̱hn, o diya̱hngua̱n. Hua cuahtenun ye tino diya̱hn. 10 Tahque nda̱hca̱ che runeca̱de cuahtenan ye, din ye ntiyon che cochihve nduhca̱ che redin nda̱hta che ritahno ye Dendiohs numa cua̱co. 11 Ihyan nda̱hta ne, va che ca̱hcovan ye Ndudo yahn Dendiohs numacuahn vedenecun. 12 Rihquentiyón che dihn cuahte chende ye. Hua cacuahn ye, nde hua ca̱hcantiyon ye ihyan cha̱hn. 13 Tihca̱ chihco ca̱de Dendiohs. Mena̱n ne, dendah ye Adán. Adive ne, dendah ye Eva. 14 Ndiyu Adán mena̱n vihca quendihco ye nunde, te dinoca ihyan nda̱hta min, yahn che ca̱h yune ye che chihncheh chundah ihyan. 15 Chemin che ca̱hnda va yahn nducoya̱ca ihyan nda̱hta, nda̱ ro che cuacoya̱hn ye. Ate ndete che quendi ye cotahno ye Dihvo vo Jesucristo, din yahino ye ihyan ma̱n, dave yavena̱n ye na̱n Dendiohs ma̱n, runeca̱de cuahtechica ye ma̱n ne, hua dehva co yahn ye.