CA̱CA CHE NDONDA̱ TA̱H IHYAN CHE RENTE YE DEVA̱CO HEBREO
1
Dechuh Dendiohs Da̱ya ye, ca̱h ye, checadino ihyan iyehnse ndudo yahn ye
Ro mena̱n me ne, a̱ma ndeh yune ma̱n, a̱ma nuhn ino Dendiohs ma̱n, ca̱h cuande ye ndudo yahn ye ihyan profeta ca̱va che cuahndudo ye, cahnevan ihyan ndico yuhn vo. Ma̱n adive ne, dechuh ye Da̱ya ye, nda̱hco ye nducuahn dehtenduh ta̱h ye. A nduco ihyan min dendah ye iyehnse. Dechuh ye ihyan, te nduco ihyan min te ye ndudo yahn ye, checadino vo. Nduhca̱ ya̱hn che rendihco dave yahn ne, tihca̱ rihco ro ihyan min vederihquentiyon yahn Chida ye. Ihyan min nduco Chida ye ne, da̱ma no ye. Ihyan min ne, numacuahn vederihquentiyon yahn ye, redin ye cuda̱do iyehnse. A ihyan min che nedihve ye yahn nunde yuhn vo, nda̱co vo vederenchahco. Tuhme chihnde ye vahchetero la̱do ta̱h cua̱co Dendiohs.
Da̱ya Dendiohs ne, tahque ndina̱n ye che co nducoya̱ca ángel
Da̱ya Dendiohs ne, tahque ndina̱n ye che co nducoya̱ca ángel, te tahque yudo vederihquentiyon nda̱hco Dendiohs ta̱h ye. Tihca̱, te Dendiohs ne, nde menahn hua ra̱hn ye ri ye nde a̱ma ángel:
Di che Da̱yá.
Ma̱n ro cuh chihco ró che Da̱yá di.
Nde hua ra̱hn ye yahn nde a̱ma ángel:
Da̱yá ihyan.
U che Chida ye.
Ate cuahn che dechuh ye Da̱ya ye che mena̱n iyehnse ne, ra̱hn ye:
Nchuhn, nducoya̱ca ángel yáhn, cuendeva ne yavena̱n ye.
Me yahn ángel ne, tuhca̱ ra̱hn ye:
Dín che co nchuhn nduhca̱ vaco ma̱n, ruchiya̱hn ma̱n.
Ate yahn Da̱ya ye ne, ra̱hn ye:
Di Dendiohs, vederihquentiyon yehn ne, hua nda̱ ro che cuihno.
Numa cua̱co rihquentiyen.
Renan ine nducuahn che ndah, ne raconda̱h vedame nducuahn che chihnga̱.
Chemin che u Dendiohs yehn, redín che tahque ri yene che co nducoya̱ca combiero yehn.
10 Namin ra̱hn ye:
Di Dihve ihyan iyehnse, nde ro mena̱n me ne, dendah iyehnse ma̱n, na̱n ro ma̱n.
11 Chemin ne, va che cuihno, ate di ne, conen cuahn da̱ma.
Nducuahn dehtenduh chemin chan ne, va che co ndico nduhca̱ che ri ndico tino.
12 Din anduhca̱ che nehn nduco dehtenduh chemin chan, cahnevi anduhneca̱ ndete che a̱ma tino, ne ndacorun.
Ate man di, hua nda̱ ro che ndacoron, nde hua nda̱ ro che coh.
13 Nde menahn hua ra̱hn Dendiohs ri ye nde a̱ma ángel:
Cuihnde la̱do ta̱h cua̱có numanahn che nda̱hco ndiyá ihyan che hua ri rendihche ye di, ca̱va che nevahnecun ye di.
14 Nducoya̱ca ángel ne, vaco che redin ye ntiyon yahn Dendiohs. Redechuh ye ihyan ca̱va che conan ye ihyan iyehnse che quenan cuma che ndevahn ye.