10
Vederihquentiyon che nda̱hco ca̱de Dendiohs ne, tahque ndah che co vederihquentiyon che chihnde ta̱h Moisés. Na̱n vederihquentiyon ndico me ne, hua tuno ihyan na̱n Dendiohs, andahre nduyo nduyo reca̱h ye vedino ca̱va nunde yahn ye. Ndete che nda̱ca ihyan chahn vederenchahco ca̱va nunde yahn ye a̱ma yune no ne, ametah rendotenan che ndaconan ca̱h ye vedino. Ate hua nchahco Dendiohs nunde yahn ye a̱ma yune no, ne chemin che hua rihndema̱n ino ye, redin nunde yahn ye. Nduyo nduyo che reca̱h ye vedino ne, reneca̱hco ye che chendihco ye nunde, te yun yahn itenine ma̱n, yun yahn chiva̱to ma̱n ne, hua co din che a̱ma yune no nda̱ca ihyan vederenchahco ca̱va nunde yahn ye.
Chemin che cuahn che nda̱ Dihvo vo Jesucristo iyehnse ne, ra̱hn ye ri ye Dendiohs:
Hua renan ino ne che rihno ihyan ite, ri te vedino na̱n ne.
Tahque ndah ne ne, din ne che ndó nduhca̱ a̱ma ihyan iyehnse, ca̱hco mendá̱hn u cóh, nedihvé nunde yahn ihyan.
Hua renan ino ne che rihno ye ite, rihquiya̱hn ye ite, ri te vedino ca̱va che nchahco ne nunde yahn ye.
Dendiohs yáhn, nducote hua renan ino ne dehtenduh vedino chemin chan ne, a ndá̱ muhn iyehnse ca̱va che dináhn che rihquentiyon ne nduhca̱ che a ndirun yáhn na̱n Ndudo yahn ne.
Dinoca ra̱hn Dihvo vo Jesucristo che hua renan ino Dendiohs dehtenduh vedino che reca̱h ihyan ca̱va nunde yahn ye andahre na̱n vederihquentiyon ndico a nihnde ca̱de che va che ca̱h ye. Tuhme ra̱hn ye: “A ndá̱ muhn iyehnse ca̱va che dináhn che rihquentiyon ne.” Nduco che tihca̱ ra̱hn ye ne, chihco ro ye che a nuhnde ca̱de vederihquentiyon ndico me, te chihco menda̱hn ye ihyan menun vedino che reca̱h ihyan ro mena̱n. 10 Na̱n vederihquentiyon che nda̱hco ca̱de Dendiohs ne, nchahco ye nunde yuhn vo yahn che chihco menda̱hn Dihvo vo Jesucristo ihyan, chih ye a̱ma yune no, ndedevahn ye uvo.
11 Na̱n vederihquentiyon ndico me ne, va che ca̱hco chidocuya̱n chahn vedino ro ro, ate vedino chemin chan ne, hua redin che nda̱ca ihyan vederenchahco ca̱va nunde yahn ye a̱ma yune no. 12 Ate Dihvo vo Jesucristo ne, chih ye, nedihve ye nunde yuhn vo a̱ma yune no. Chihno min ne, cona̱hn ye vahchetero, chihnde ye la̱do ta̱h cua̱co Dendiohs. 13 Min quenan rino ye nde nda̱ ro che nda̱hco ndiya Dendiohs ihyan che hua ri rendihche ye ihyan, nevahnecun ye ihyan. 14 Ihyan min ne, a̱ma yune no ndedevahn ye ihyan yahn ye, chihco menda̱hn ye ihyan, chih ye ca̱va ye. 15 Cua̱co chemin, te namin din Vaco Ndah yahn Dendiohs che dirun ihyan profeta tuhca̱:
16 Ra̱hn Dihvo vo Dendiohs: “Nda̱ ro yahn ne, nda̱hco ca̱dé ndudo yáhn nduco ihyan yáhn.
Dín che conahn ye vederihquentiyon yáhn, ne hua cona̱n ye.”
17 Namin ra̱hn ye:
Nchahcó yahn ye, ne ametah ndaconan conun inó nunde yahn ye.
18 Cuahn che a nchahco Dendiohs nunde yahn ihyan ne, ametah rendotenan che ca̱h ca ye vedino.
Nahn che cochahtino vo Dendiohs
19 Dihnó, na̱n vederihquentiyon ndico me ne, nde a̱ma ihyan ya̱n hua co nda̱ ye Na̱n Ta Che Tahque Yudo. Ate na̱n vederihquentiyon ra ne, nducote a chih Dihvo vo Jesucristo, chera yun yahn ye, nedihve ye nunde yuhn vo ne, hua dehve ra̱hco vo, co tuno vo vahchetero na̱n Dendiohs. 20 Na̱n vederihquentiyon ndico me ne, quendihco tino me chete ya̱co ca̱va che hua chuh ihyan, nda̱ ye Na̱n Ta Che Tahque Yudo me. Ate na̱n vederihquenityon ra che va ta̱h Dihvo vo Jesucristo ne, co tuno vo vahchetero na̱n Dendiohs, te chihco menda̱hn ye ihyan, chih ye ca̱vo vo. 21 Nducote ndi Dihvo vo Jesucristo nduhca̱ a̱ma chidocuya̱n che tahque ndina̱n, ra̱hn nan ye uvo ihyan yahn Dendiohs ne, 22 chemin che nda̱hco vo chedave yuhn vo ta̱h Dendiohs. Hua dehve ra̱hco vo, te ritahno vo Dihvo vo Jesucristo numa ino vo. A nda̱co vo vederenchahco ca̱va nunde yuhn vo. A chedenune vo, ne ma̱n ne, anduhneca̱ ndete che a ndo dave vo nduco nune dave. 23 Quendi vo numa ino vo cochahtino vo che ndeva Dendiohs uvo, te dinahn ye ndudo yahn ye che te ye uvo. 24 Nahn che neca̱h ya̱n a̱ma ta̱mo vo chedave yahn vih ca̱va che quendi vo din yahino vih vo ma̱n, din vo che ndah ma̱n. 25 Hua ca̱hcoma̱n vo che rendo da̱mo vo nduco vih nduhca̱ che redin na̱hn dihno vo che rihcoma̱n ye. Tahque ndah ne, quendi vo nde tahque numa ino vo neca̱h ya̱n a̱ma ta̱mo vo chedave yahn vih, te a cochi nino ro che ndaconan chi Dihvo vo Jesucristo.
26 Ndete che a chenahn vo ndudo ndah yahn Dendiohs, ne cuahcota̱hn vo ne, tuhme ametah nchahco ye yuhn vo. Ndete che cuahcota̱hn vo ne, metah nguahco yuhn vo che chih Dihvo vo Jesucristo. 27 Hua co cuahtema̱n ino vo, te va che cuhnde ca̱de yuhn vo, co vo castigo yah va̱n ruchiya̱hn da̱ma nduco ihyan che hua ri rendihche ye Dendiohs. 28 Nducoya̱ca ihyan che rahcota̱hn ye yahn vederihquentiyon che dirun Moisés ne, ndete che nda̱hco cua̱co o ino ihyan nunde yahn ye ne, va che ca̱hno ihyan ya̱n ihyan, ametah vederenchahco ca̱va ye. 29 Ihyan che a chenahn ye Ndudo yahn Dendiohs ne, ndete che cuaconda̱h veda̱me ye Da̱ya Dendiohs ma̱n, ndete che duche rino ye vederihquentiyon yahn Dendiohs che chih Da̱ya ye, chera yun yahn ye ca̱va che ndedevahn ye ihyan iyehnse ma̱n, ndete che cuahcota̱hn ye yahn Vaco Ndah yahn Dendiohs, ihyan min che yahino ye ihyan ma̱n ne, tuhme tahque chahte castigo va che co ye che co ihyan chahn. 30 Ihyan che tihca̱ redin ye ne, hua co ndevahn ye, te ra̱hn Dendiohs: “U dín castigo ihyan nunde, nda̱hco menún yahn ye.” Namin ra̱hn ye: “Ihyan yáhn ne, u che Dihve ye. U techeca̱dé yahn ye.” 31 ¡A̱ma ca̱hnda yuhn vo che cuahtendihco vo nunde na̱n Dendiohs, ihyan min che va ye vahchetero!
32 Cueneca̱hco nchuhn cuahn che cade chihnevan ne ndudo ndah yahn Dihvo vo Jesucristo, chitahno ne ihyan. A̱ma quenda̱h ne vedechahtino che a̱ma din ta̱n ihyan nduco ne. 33 Na̱hn cua̱n ne, din duche yahn ye nchuhn, chahn ye nchuhn na̱n nducoya̱ca ihyan. Na̱hn cua̱n ne, a̱ma chi ra̱n ne che chahn ihyan combiero yahn ne che nduco ne ma̱n, 34 din ne vedeva̱hino nduco combiero yahn ne che chahtenun ye va̱coya̱hn ma̱n. Din chahtino ne, nde hua chi ra̱n ne yahn che chehnevinan ihyan dehtenduh yahn ne, te a devano ne che nuhnde menun yahn ne vahchetero dehtenduh che nde tahque ndah, che ngu cuahn da̱ma. 35 Chemin che nahn che quendi ne cochahtino ne. A devano ne che nda̱hco menun ndahva Dendiohs yahn ne. 36 Nahn che cuahtenan cuma ne vedechahtino ca̱va che dinahn ne vederihquentiyon yahn ye, ne ndeva ye nchuhn nduhca̱ che te ye ndudo yahn ye. 37 Na̱n Ndudo yahn ye ne, a ndirun tuhca̱:
A nun cuahn nda̱ ihyan min che a va ca̱de che chi ye. Ametah condah ye.
38 Ihyan che ritahno ye u ne, nedin yáhn ihyan.
Va che quendi ye cochahtino ye u, te ndete che ca̱hcoma̱n ye u ne, cuaconda̱h veda̱mé ihyan.
39 Uvo ne, ritahno vo Dendiohs, ne chemin che ndichahtino vo che ndeva ye uvo. Hua da̱ma co vo nduco ihyan che raconda̱h veda̱me ye Dendiohs, ne rinda ye.