1 Yon
Yon beleŋ haŋkapya asaŋ gago kayyiŋ
1
Mere forok yeŋbe Al Kuruŋ diliŋde al gergeŋ yiryiŋ
Be, asaŋ gabe al kura Al Kuruŋyen Mere ineŋ haŋyen al goke kayeŋ tihim. Al gobe alya bereya megen haŋ kuruŋ gayen Al Kuruŋ diliŋde gergeŋ yird yird al. Yeŋbe megeŋya naŋkiŋya, irde det kuruŋ gayen forok ma yekeya hinhin. Neŋbe al gore mere tike nurde hinhet, dilniniŋde keneŋ hinhet. Irde mata teŋ hike keneŋ hinhet, irdeb hanniniŋde wor po sisaŋ urde nurde hinhet. Alya bereya Al Kuruŋ diliŋde gergeŋ yird yird al goyen Al Kuruŋ beleŋ teŋ kawan irke tumŋaŋ ala keneŋ hinhet. Irdeb yeŋ ge tagalde hityen. Yeŋbe alya bereya goyen Al kuruŋya heŋ heŋ gote miŋ al. Al gobe Al Kuruŋya momŋoŋde hitiŋ al. Al Kuruŋ beleŋ dilniniŋde kawan irke kintiriŋ goyen goke gago momoŋ dirde hite. Neŋbe al goyen keneŋ hinhet, irde meremiŋ nurde hinhet kuruŋ goyen momoŋ dirde hite. Gogab deŋ wor yeŋ ge dufaytiŋ tareŋ irkeb neŋya tumŋaŋ awalikde hitek. Irdeb deŋya neŋya tumŋaŋ Al Kuruŋya Urmiŋ Yesu Kristuya irde awalikde hitek. Niŋgeb asaŋ ga kaŋ hite gabe deŋ wor bebak teŋ Yesu niŋ dufaytiŋ saŋiŋ irkeb deŋya neŋya tumŋaŋ amaŋ hetek yeŋbe gago kaŋ hite.
Al Kuruŋ diliŋde wukkeŋ heŋ yeŋya awalikde hitek
Be, saba Yesu beleŋ dirke nurtiŋ goyen gago momoŋ dirniŋ tihit. Meremiŋbe gahade: Al Kuruŋbe hulsi yara wukkeŋ wor po, mata buluŋ miŋmoŋ. Mata buluŋyen kidoma goyen dirŋeŋ muŋ kura yeŋ hitte ma hi. Niŋgeb neŋ gayen Al Kuruŋya awalikde hite yeŋ hitek gega, kidoma bana hitek gobe usi teŋ hitek, irde Al Kuruŋyen mere fudinde goyen ma gama irde hitek. Goyenpoga neŋ gayen Al Kuruŋ hulsi yara wukkeŋ wor po hi gwahade goyen heŋ mata igiŋ po teŋ hitekbe fudinde wor po neŋbe kadniniŋya awalikde po hitek. Irdeb Yesu neŋ ge teŋ darim wok irde kamyiŋ goke teŋ Al Kuruŋ beleŋ mata buluŋniniŋ halde dunke wukkek wor po hitek.
Be, neŋ gayen mata buluŋniniŋ miŋmoŋ, neŋbe huwak hite yeŋ hitek gobe nindikeŋ usi wor po irde hitek. Gwahade yeŋ hitek gobe Al Kuruŋyen mere fudinde goyen bininiŋde ma hikeb gogo gwaha yeŋ hitek. Munaŋ neŋ gayen mata buluŋniniŋ goke Al Kuruŋ pohogay irde hitekbe yeŋ beleŋ halde dunyeŋ. Irde yeŋ diliŋde mata huwak moŋ goyen yad siŋa yirde wukkek diryeŋ. Yeŋbe gwaha tiyeŋ yiriŋ gobe fudinde wor po gwaha tiyyeŋ, irde mata huwak po teŋ hiyen al geb, gogo mata buluŋniniŋ halde duneŋ wukkek diryeŋ. 10 Be, Al Kuruŋbe al gwahade geb, neŋ gayen mata buluŋ ma po teŋ hityen yetek gobe Al Kuruŋbe usi al intek. Gwaha teŋ hitekbe meremiŋ goyen epte ma bininiŋde hiyeŋ.