2 Tesalonaika
Tesalonaika niŋ Yesuyen alya bereya hitte Pol beleŋ asaŋ sopte kayyiŋ
1
Be, ne Polya meteŋ kadne waraŋ Sailasya Timotiya beleŋ deŋ Yesu Kristuyen alya bereya sios Tesalonaika taunde haŋ kuruŋ goke teŋ asaŋ gago kaŋ hite. Deŋbe Nanniniŋ Al Kuruŋya Doyaŋ Al Kuruŋniniŋ Yesu Kristuya haŋ. Niŋgeb Al Kuruŋ beleŋ deŋ buniŋeŋ dirde igiŋ igiŋ dirde hugiŋeŋ bitiŋ yisikamke igiŋ po hiwoŋ yeŋ yeŋ nurde hite.
Kandukbe yeneŋ hinayiŋ gega yul ma yenayiŋ
Be, kadne yago, deŋbe Al Kuruŋ niŋ hekkeŋ nurd nurd gobe saŋiŋ heŋ hi. Irde bitiŋde mat kadom amaŋeŋ nurd guneŋ teŋ haŋ mata goyen wor kuruŋ heŋ hi. Niŋgeb goke teŋ Al Kuruŋ hugiŋeŋ igiŋ wor po nurde uneŋ hitek yeŋ nurde hite. Niŋgeb deŋ beleŋ Yesu niŋ teŋ kanduk karkuwaŋ yeneŋ haŋ gega, goke mukku ma teŋ goya goya saŋiŋ po heŋ yeŋ ge hekkeŋ wor po nurdeb gama ird ird niŋ bada ma heŋ haŋyen goyen goke Al Kuruŋ dirŋeŋ weŋ Yesuyen alya bereya hoyaŋ hitte tagalde deŋ ge turuŋ turuŋ teŋ hityen.
Be, deŋ Yesuyen alya bereya beleŋ Yesu niŋ teŋ kanduk gwahade yeneŋ haŋ goke kame Al Kuruŋ beleŋ al igiŋya buluŋya pota yird yird nalure deŋbe dawaryeŋ. Mata go tiyyeŋ goke al kura beleŋ, “Daniŋ gwaha tiya? Mata gobe huwak moŋ,” intek moŋ. Deŋ goyen kanduk yeneŋ haŋ gobe Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yirde hi bana goŋ igiŋ hurkutek mar henayiŋ yeŋbe gogo kanduk yeneŋ haŋ. Fudinde wor po, Al Kuruŋ beleŋ al igiŋya buluŋya pota yirde matamiŋ gote muruŋgem yunyeŋ gobe huwak mat po yunyeŋ. Niŋgeb deŋ buluŋ buluŋ dirde haŋ marbe Al Kuruŋ beleŋ wol heŋ buluŋ po yiryeŋ. Irdeb kame Doyaŋ Al Kuruŋ Yesu beleŋ nalu funaŋde tareŋmiŋ turŋuŋ yaŋ manaŋ Al Kuruŋyen gasuŋde mat katyeŋ goyenterbe deŋ kanduk yeneŋ hinayiŋ goyen yad siŋa yirkeb igiŋ po hinayiŋ. Neŋ wor gwahade po diryeŋ. Goyareb Yesube Al Kuruŋyen miyoŋ tareŋ miŋyaŋ goya tumŋaŋ kateŋ gwahade diryeŋ. Goyare goyenbe alya bereya Al Kuruŋ ma nurd uneŋ Doyaŋ Al Kuruŋ Yesu niŋ yitiŋ mere igiŋ go ma gama irde haŋ marbe gote muruŋgem buluŋ yunyeŋ. Yeŋ beleŋ mel gote mata buluŋmiŋ wol heŋbe yakira tike hugiŋeŋ kanduk kuruŋ bana hinayiŋ. Irdeb epte ma Doyaŋ Al Kuruŋya heŋ saŋiŋmiŋ turŋuŋ yaŋ goyen keneŋ amaŋ heŋ hinayiŋ. 10 Munaŋ alya bereyamiŋ wukkek gobe Doyaŋ Al Kuruŋ wayyeŋ nalu goyenterbe yeŋya awalikde heŋ deŋem turŋuŋ yaŋ irnayiŋ. Irde al yeŋ ge dufaymiŋ tareŋ irde hinayiŋ mar beleŋbe isoka irnayiŋ. Deŋ wor Yesu niŋ saba dirteke mereniniŋ nuramiŋ geb, mel goya tumŋaŋ Yesu deŋem turŋuŋ yaŋ irnayiŋ.
11 Be, neŋbe gwahade dufay heŋya deŋ ge teŋ hugiŋeŋ Al Kuruŋ gusuŋaŋ irde hityen. Irde deŋ goyen yeŋ beleŋ hoy diryiŋ geb, deŋ ge gusuŋaŋ irde heŋyabe yeŋ beleŋ hoy yiryiŋ mar beleŋ titek mata igiŋ po teŋ hinayiŋ yeŋ gusuŋaŋ irde hityen. Irde mata igiŋ titek dufay kuruŋ goyen Al Kuruŋ beleŋ tareŋmiŋde faraŋ durkeb gote igineŋ kuruŋ forok yiyyeŋ yeŋ gusuŋaŋ irde hityen. Irde kurabe Al Kuruŋ niŋ hekkeŋ nurde meteŋmiŋ teŋ hinayiŋ goyen igineŋ yiŋgeŋ forok iryeŋ yeŋ gusuŋaŋ irde hityen. 12 Neŋ beleŋ Al Kuruŋ gusuŋaŋ gwahade irde hityen gobe yeŋya Doyaŋ Al Kuruŋ Yesu Kristuya beleŋ buniŋeŋ dirde igiŋ igiŋ dirkeb deŋ beleŋ deŋem turŋuŋ yaŋ irwoŋ, irke yeŋ beleŋ wolmiŋeŋ matatiŋ igiŋ goke deŋtiŋ turŋuŋ yaŋ dirwoŋ yeŋ nurde gago Al Kuruŋ gusuŋaŋ irde hityen.