5
Yesu beleŋ al garbam miŋyaŋ kura Betesida fe ala siŋakde hinhin goyen sope iryiŋ
Be, Yesube hinhin, irde nalu kura kuke gab Yuda marte gabu nalu kuruŋ kura forok yekeb Yerusalem kuriŋ. Yerusalem biŋde goŋbe fe ala kura al po taltiŋ Yuda marte mere mat Betesida ineŋ haŋyen goyen hinhin. Fe ala gobe hora koya kuruŋ taun go milgu irtiŋde yame kura Sipsipyen Yame ineŋ haŋyen goyen bindere hinhin. Irde ya kawan yulyaŋeŋ kura siptesoŋoŋ goyen fe ala go siŋakyaŋ hinhan. 3-4 Gorbe al garbam miŋyaŋ karim ma waŋ ya kawan bana goŋ hinhan. Diliŋ titmiŋ, kahaŋ nonbo hitiŋyabe uliŋ kamtiŋ yagoya goyen budam wor po waŋ gor hinhan.* Asaŋ hoyaŋdebe gahade hi: 4 Irdeb gise haŋka Doyaŋ Al Kuruŋyen miyoŋ beleŋ fe biŋde go kateŋ fe korom irde hiyen. Niŋgeb miyoŋmiŋ gore kateŋ fe go korom irke al kura yeŋ wa solok yeŋ fe biŋde kurkuyeŋbe garbammiŋ dahade gobe goya po hubu hiyyeŋ. Be, al kura dama 38 gayen garbam hitiŋde po hiyen goyen wor gor hinhin. Be, Yesu beleŋ gor kuŋ al goyen firtiŋde gwahade hike keneŋbe al gobe sobamde po buluŋeŋ gahade hiyen yeŋ nuryiŋ. Irdeb, “Igiŋ hemewoŋ yeŋ nurde ha we?” inyiŋ. Irkeb garbam al goreb, “Doyaŋ al, fe ugala tike al gore kura faraŋ nurde nad fete nertek moŋ. Niŋgeb hako ga kurke yeŋ kurut yeŋ himekeb al hoyaŋ beleŋ wa meheŋ heŋ kurkuŋ haŋyen,” inyiŋ. Irkeb Yesu beleŋbe al goyen, “Huwara. Huwarde gasuŋge sope irde teŋ kwa,” inyiŋ. Irkeb goyare po al gobe igiŋ hiriŋ. Irdeb huwarde gasuŋmiŋ sope irde teŋ kuriŋ.
Be, mata gobe Sabat nalure forok yiriŋ. 10 Niŋgeb Yuda marte doyaŋ mar beleŋ al igiŋ hiriŋ al goyen, “Sabat nalure detge yade kuŋ ha gobe Moseyen sabarebe utaŋ irtiŋ goyen teŋ haŋ geb,” inamiŋ. 11 Irkeb al gore wol heŋbe, “Sope nira al goreb, ‘Huwardeb detge teŋ kwa,’ nina,” yinyiŋ. 12 Irkeb mel goreb, “Gobe ganuŋ al beleŋ wor po gwaha gina?” ineŋ gusuŋaŋ iramiŋ. 13 Goyenbe Yesube al buda kuruŋ bana goŋ isal po uryiŋ geb, al garbam miŋyaŋ igiŋ hiriŋ goreb al goyen yeŋ bebakkeŋ ma nuryiŋ.
14 Be, kamebe Yesu beleŋ Al Kuruŋyen ya balem bana gor al go keneŋbe, “Ga nura ko. Igiŋ hawaŋ geb, sopte mata buluŋ ma tiyayiŋ. Moŋgo det buluŋ wor po girtek kura forok yeŋ gunyeŋ geb,” inyiŋ. 15 Irkeb al gobe Yuda marte doyaŋ mar hitte kuŋbe, “Yesu beleŋ sope niruŋ,” yinyiŋ.
16 Be, Yesu gob Sabat nalure mata gwahade tiyyiŋ geb, Yuda marte doyaŋ mar beleŋ buluŋ buluŋ iramiŋ. 17 Irkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Adonebe meteŋ titiŋde po hiyen. Gayenter wor meteŋ teŋ hi. Niŋgeb ne manaŋ gago meteŋ teŋ hime,” yinyiŋ. 18 Gwaha yekeb mel Yuda marte doyaŋ mar goreb daha mat kura mayteke kami yeŋ kurut wor po yeŋ hinhan. Gobe Sabat naluyen saba ma gama irde hiyen goke po moŋ. Al Kuruŋ wor neya tuŋande, irde Adone nigen yeŋ hiyen goke manaŋ igiŋ ma nurdeb gogo mayniŋ teŋ hinhan.
19 Be, Yesu beleŋ gahade wol hiriŋ: “Fudinde dineŋ hime. Urmiŋbe yiŋgeŋde saŋiŋde epte ma det kura iryeŋ. Naniŋ beleŋ mata kura teŋ hikeb Urmiŋ wor goyen po teŋ hi. Niŋgeb yeŋbe Naniŋ beleŋ mata kura teŋ hike keneŋbe goyen po teŋ hiyen. 20 Naniŋbe Urmiŋ goyen bubulkuŋne wor po yeŋ nurdeb yeŋ mata teŋ hiyen kuruŋ gob Urmiŋ ikala irde pasi heŋ hiyen. Fudinde deŋbe haŋka mata kenhaŋ gate folek Al Kuruŋ beleŋ Urmiŋ ikala irkeb yeŋ beleŋ kawan forok yiryeŋ. Irkeb deŋ beleŋ yeneŋbe diltiŋ fot yenayiŋ. 21 Naniŋ beleŋ al kamtiŋde mat yisaŋ heŋ hiyen gwahade goyen po, Urmiŋ wor al kura Al Kuruŋya hugiŋeŋ heŋ heŋ goyen une yeŋbe igiŋ ala po unyeŋ. 22 Irde Naniŋ yiŋgeŋbe al merem yaŋ ma yirde hiyen. Goyenpoga al merem yaŋ yird yird meteŋbe Urmiŋ haniŋde kiryiŋ. 23 Gogab al beleŋ Naniŋ turuŋ irde haŋyen gwahade goyen po Urmiŋ wor turuŋ irde hinayiŋ. Al kura Al Kuruŋ Urmiŋ ma turuŋ irde hiyeŋbe teŋ kerke wayyiŋ al Naniŋ wor turuŋ ma irde hiyeŋ.
24 “Fudinde wor po dineŋ hime, al kura merene gayen nurde nad nerke katmiriŋ al goke dufaymiŋ tareŋ iryeŋbe yeŋya hugiŋeŋ heŋ heŋ goyen tenayiŋ. Irdeb yeŋ diliŋde merem yaŋ ma henayiŋ. Go mar gobe hugiŋeŋ kamde kamde mata goyen fole irde Al Kuruŋya hugiŋeŋ heŋ heŋ mata goyen miŋyaŋ henayiŋ. 25 Fudinde wor po dineŋ hime, nalu kura forok yeweŋ tiya. Go nalu gobe gago forok yihi. Niŋgeb Al Kuruŋ ma nurde uneŋbe yeŋ diliŋde al kamtiŋ yara haŋyen mar goyen Al Kuruŋ Urmiŋde mere nurnayiŋ. Irde nurde yeŋ ge dufaymiŋ tareŋ irdeb yeŋya hugiŋeŋ hinayiŋ. 26 Naniŋ yiŋgeŋbe al beleŋ yeŋya hugiŋeŋ heŋ heŋ mata gote miŋ al. Gwahade goyen po Urmiŋ wor Naniŋ beleŋ hugiŋeŋ heŋ heŋ mata gote miŋ al iryiŋ. 27 Irdeb yeŋbe Al Urmiŋ geb, alyen mata igiŋya buluŋya pota yird yird saŋiŋ goyen manaŋ unyiŋ.
28 “Be, al kamtiŋ tumŋaŋ Urmiŋde melak nurdeb metemiŋde mat huwarnayiŋ nalu go waŋ hi geb, goyen goke hurkuŋkat ma tinayiŋ. 29 Al mata igiŋ igiŋ teŋ hitiŋ marbe huwarde Al Kuruŋya hugiŋeŋ hinayiŋ. Munaŋ al mata buluŋ buluŋ teŋ hitiŋ marbe kamtiŋde mat huwarkeb merem yaŋ yiryeŋ. 30 Nigen tareŋdebe epte ma daha wet kura tiyeŋ. Alyen mata igiŋya buluŋya yineŋ himyen gobe Al Kuruŋ beleŋ al gobe gwahade ninke po gabe igiŋ ma buluŋ yineŋ himyen gogo. Nebe dufayner ma mata teŋ himyen. Nad nerke wamiriŋ al gote dufay po gama irde gwaha teŋ himyen. Niŋgeb meteŋ teŋ himyen gabe huwak geb,” yinyiŋ.
Al hoyaŋ wor Yesube ganuŋ goyen tagalamiŋ
31 Be, Yesu beleŋ sopte po gaha yinyiŋ: “Nebe nigeŋ ge yeŋ nebe al goyen yeweŋbe merene gobe fudinde moŋ yenayiŋ. 32 Goyenbe ne niŋ heŋ mere tagalde hiyen al kura hi. Al gore ne niŋ tagalde hiyen gobe fudinde yeŋ nurde hime. 33 Deŋbe Yon Baptais beleŋ ne niŋ dahade kura yeke nurtek yeŋ al hulyaŋ yiraŋ. Irkeb yeŋ beleŋ ne niŋ mere fudinde diruŋ. 34 Nebe al beleŋ ne niŋ heŋ tagalwoŋ yeŋ ma nurde hime. Goyenpoga Yon Baptais beleŋ ne niŋ heŋ tagalde hi goke momoŋ dirde hime gobe deŋ beleŋ ne niŋ dufaytiŋ tareŋ irkeb Al Kuruŋ beleŋ dumulgaŋ tiwoŋ yeŋ nurdeb gago momoŋ dirde hime. 35 Yonyen merebe hulsi kura melak heŋ agat urtiŋ yara alyen dufay wuk irde hinhin. Irkeb deŋbe sobamde ma meremiŋ goke amaŋ heŋ hinhan. 36 Goyenbe meteŋ teŋ himyen gabe Yon beleŋ ne niŋ heŋ tagalde hiyen gote folek. Meteŋne gabe Nanne beleŋ gwaha teŋ pasi irayiŋ nineŋbe nunyiŋ. Niŋgeb meteŋne gareb fudinde Nanne beleŋ nad nerke wamiriŋ goyen al yikala yirde hi. 37 Irdeb Nanne nad nerke wamiriŋ al gore wor yiŋgeŋ mohoŋde ne niŋ tagaltiŋ hi. Goyenpoga deŋbe melak muŋ kura ma nurde, yeŋbe al gwahade yeŋ ma keneŋ haŋyen. 38 Irde ne niŋ dufaytiŋ saŋiŋ ma irde haŋ geb, nad nerke wamiriŋ al gote merebe bitiŋde ma hi.
39 “Be, Al Kuruŋyen asaŋbe deŋ beleŋ mali ma kapyaŋ heŋ haŋyen. Keŋkela kapyaŋ hetek gab goreb Al Kuruŋya hugiŋeŋ hitek gobe nende hiyyeŋ yeŋ nurdeya kapyaŋ heŋ haŋyen. Goyenbe asaŋ gobe ne niŋ katiŋ haŋ. 40 Niŋgeb ne hitte wanayiŋbe Al Kuruŋya hugiŋeŋ hitek goyen dende hewoŋ gega, ne hitte waŋ waŋ niŋ bada heŋ haŋ.
41 “Nebe al beleŋ turuŋ nirnaŋ yeŋ ma nurde hime. 42 Irde deŋ gayen al dahade yeŋ nurd duneŋ hime. Bitiŋ banabe Al Kuruŋ niŋ fudinde wor po amaŋeŋ nurd nurdbe hubu wor po. 43 Nebe Adone beleŋ hulyaŋ nirke waŋ tareŋmiŋde meteŋ teŋ himyen gega, deŋbe pel po nirde haŋ. Goyenbe al kura waŋ yiŋgeŋde tareŋde po meteŋ teŋ hikeb gargar irnayiŋ. 44 Deŋbe kadtiŋ beleŋ turuŋ dird dird niŋ po nurde haŋyen. Gega Al Kuruŋ uŋkureŋ gore turuŋ dird dird niŋ muŋ kura ma nurde haŋyen. Niŋgeb deŋ beleŋ gwaha teŋ hinayiŋbe dahadem dufaytiŋ ne niŋ saŋiŋ irnayiŋ? Epte moŋ geb.
45 “Goyenbe ne beleŋ Adone hitte merem yaŋ diryeŋ yeŋ ma nurnayiŋ. Merem yaŋ dirtek albe Mose geb. Deŋbe yeŋ ge hekkeŋ nurde haŋyen gega, yeŋ gore po merem yaŋ diryeŋ geb. 46 Yeŋ beleŋ gab asaŋmiŋdebe ne niŋ kayyiŋ. Niŋgeb deŋ gayen yeŋ ge fudinde hekkeŋ nurde haŋyen manhan ne niŋ dufaytiŋ tareŋ irwoŋ. 47 Goyenbe mere kayyiŋ goke dufaytiŋ tareŋ ma irde haŋ geb, daha matbe ne mere teŋ hime gayen fudinde yeŋ nurnayiŋ? Epte moŋ,” yinyiŋ.

*5:3-4: Asaŋ hoyaŋdebe gahade hi: 4 Irdeb gise haŋka Doyaŋ Al Kuruŋyen miyoŋ beleŋ fe biŋde go kateŋ fe korom irde hiyen. Niŋgeb miyoŋmiŋ gore kateŋ fe go korom irke al kura yeŋ wa solok yeŋ fe biŋde kurkuyeŋbe garbammiŋ dahade gobe goya po hubu hiyyeŋ.