7
Yesube gabu nalu kuruŋ kura “Ya Kawan Heŋ Heŋ” ineŋ haŋyen goke Yerusalem hurkuriŋ
Be, Yuda marte doyaŋ mar Yudia naŋare haŋyen goreb Yesu mayniŋ yeŋ yeŋ ge doyaŋ heŋ hinhan. Niŋgeb Yesube go nurdeb kamde kamde nalumiŋbe hako hinhin geb, Yudia naŋa beleŋ kutek ma iryiŋ. Irkeb Galili naŋa bana goŋ po heŋ kuŋ hinhin. Goyenbe Yuda marte gabu nalu kuruŋ kura “Ya Kawan Heŋ Heŋ” ineŋ haŋyen goyen forok yetek binde heŋ hikeb Yesu kuliŋ yago beleŋ, “Naŋa ga tubul teŋ Yudia naŋare kwa ko. Gogab mata tiŋeŋ turŋuŋ yaŋ wor po forok yirde hayen goyen gor niŋ komatge yago wor yennayiŋ. Al kura al budam beleŋ nurd nunwoŋ yeŋ goya banare ma mata teŋ hiyen geb. Gebe mata tiŋeŋ turŋuŋ yaŋ forok yirde hayen geb, naŋa kuruŋ gayen bana gebe al gwahade yeŋ alya bereya yikala yirde kuŋ hayiŋ,” inamiŋ. Yesu kuliŋ yago yiŋgeŋde wor yeŋ ge dufaymiŋ tareŋ muŋ kura ma iramiŋ geb, gogo gwaha inamiŋ.
Goke teŋbe Yesu beleŋ wol heŋbe, “Gwaha teŋ teŋ nalunebe hako geb. Munaŋ deŋ hittebe nalu kuruŋ gabe igiŋ ala po. Megen niŋ marbe epte ma deŋ haram dirnayiŋ. Goyenbe nebe yeŋ mata teŋ haŋ gobe buluŋ teŋ haŋ yeŋ hugiŋeŋ yineŋ himyen geb, goke igiŋ ma nurd nuneŋ haŋ. Niŋgeb deŋbe igiŋ niŋ gabu nalu kuruŋde gor kunaŋ ko. Nere kuŋ kuŋ nalu wor pobe hako geb, nalune forok yeke gab hurkeŋ,” yinyiŋ. Be, Yesu go gwaha yineŋbe Galili gor po hinhin.
10 Irkeb kuliŋ yagobe Yesu go gor po tubul teŋbe Yerusalem kwamiŋ. Gega Yesu wor kame gab balmiŋ hurkuriŋ. 11 Be, gabu nalu kuruŋ goyenter Yuda marte doyaŋ mar beleŋ yeŋ ge naŋkeneŋbe, “Al gobe dare hi?” yeŋ gusuŋaŋ heŋ hinhan.
12 Be, Yerusalem al gabu iramiŋ bana kuruŋ gob yeŋ ge sisure tagaltiŋ ala teŋ hinhan. Kura beleŋbe, “Yeŋbe al igiŋ,” yekeb, kura beleŋ, “Moŋ, yeŋ beleŋ al usi yirde hi,” yeŋ hinhan. 13 Goyenbe Yuda marte doyaŋ mar goke kafura heŋbe al kura beleŋ Yesu niŋ muŋ kura kawan ma ŋut yeŋ hinhan.
Yesu beleŋ gabu nalu kuruŋde gor al saba yiryiŋ
14 Be, gabu nalu kuruŋ goyen kuŋ kahalte heweŋ teŋ hikeyabe Yesu gob Al Kuruŋyen ya balem koya milgu irtiŋ bana al gabu irde haŋyen sawsawa kuruŋde gor hurkuŋbe al saba yiryiŋ. 15 Irkeb Yuda mar beleŋ nurde hurkuŋkat teŋbe, “Al gabe saba muŋ kura ma titiŋ gega, dufay kuruŋ gabe dare niŋ tiyuŋ?” yamiŋ.
16 Irkeb meremiŋ go nurdeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Saba teŋ hime gabe nere moŋ. Saba gabe nad nerke wamiriŋ al goyen hitte mat waŋ hi. 17 Al kura Al Kuruŋyen dufay gama ire yeŋ nuryeŋ al gobe saba teŋ hime gayen Al Kuruŋ hitte mat waŋ hi ma nigen dufayde mere teŋ hime goyen bebak tiyyeŋ. 18 Al kura yiŋgeŋ dufaymiŋde mere teŋ hiyeŋ al gobe al beleŋ turuŋ nirnaŋ yeŋ gwaha teŋ hiyeŋ. Goyenbe al kura meteŋne tiyayiŋ yeŋ hulyaŋ iryiŋ al goyen turuŋ irnaŋ yeŋ meteŋ teŋ hiyeŋ al gobe al fudinde, usi miŋmoŋ. 19 Deŋ beleŋ saba tareŋ gama irde haŋyen gobe Mose beleŋ dunyiŋ. Goyenbe deŋ kuruŋ gayen saba goyen keŋkela ma gama irde haŋ. Gega daniŋ mununniŋ teŋ haŋ?” yinyiŋ. 20 Gwaha yinkeb al buda gor gabu iramiŋ goreb, “Al kura muguneŋ ma teŋ hi geb, daniŋ gwaha yaha? Gebe uŋgurage yaŋ,” inamiŋ. 21 Irkeb wol heŋbe, “Nebe Sabat nalure kura mata tiŋeŋ turŋuŋ yaŋ uŋkureŋ forok irmiŋ. Irkeb goke hurkuŋkat tiyaŋ. 22 Goyenbe deŋ wor Mose beleŋ urtiŋ yago guba yeŋ yunnayiŋ yiriŋ goyen gama irtek yeŋbe Sabat nalure meteŋ teŋ haŋyen. (Guba yeŋ yeŋ mata gobe Mose beleŋ ma miŋ uryiŋ. Asetiŋ yago meheŋde hinhan gore miŋ uramiŋ.) 23 Niŋgeb diriŋ kura gote guba yeŋ yeŋ nalu goyen Sabat nalure forok yekeb Sabat nalu go yeŋ bada ma heŋ haŋyen. Irde Sabat nalure buluŋ tihit yeŋ ma nurde haŋyen. Niŋgeb ne wor al kura Sabat nalure sope irmeke igiŋ wor po hiyuŋ gega, daniŋ bitiŋ ar nirde haŋ? 24 Niŋgeb deŋbe al kura matamiŋ siŋare niŋ goyen po keneŋ goke ma tagal unnayiŋ. Gwaha titŋeŋbe al gore mata teŋ hi gote miŋ keŋkela bebak teŋya ga gobe igiŋ ma buluŋ innayiŋ,” yinyiŋ.
Yesube Mesaia?
25 Be, mere gwahade yeke nurdeb Yerusalem niŋ mar kura beleŋ, “Al gabe nende doyaŋ mar beleŋ mayniŋ yeŋ kurut yeŋ haŋ al go goyen moŋ? 26 Al gabe kawan po mere teŋ hi. Goyenbe mel gore daha wet kura ma ineŋ haŋ. Niŋgeb doyaŋ mar wor yeŋbe Mesaia yeŋ nurde haŋ wet? 27 Goyenbe neŋbe al gabe gor niŋ yeŋ nurde hite. Gega Mesaia wayyeŋbe gor kura mat waya yeŋ ma po nurtek,” yamiŋ.
28 Be, mel gore gwaha yekeb ya koya milgu irtiŋ bana al gabu irde haŋyen sawsawa kuruŋde gor po Yesu gore al saba yirde heŋyabe kuware, “Deŋbe fudinde ne gayen keŋkela nurd nuneŋ haŋ? Irde gor mat wayuŋ yeŋ nurde haŋ? Moŋ, deŋbe go ma nurd nuneŋ haŋ geb. Nebe dufayner ma gar wamiriŋ. Adone beleŋ nad nerke wamiriŋ. Matamiŋbe fudinde wor po. Goyenbe deŋbe go ma nurde uneŋ haŋ. 29 Goyenpoga nebe yeŋ beleŋ nad nerke wamiriŋ geb, keŋkela nurde uneŋ hime,” yinyiŋ.
30 Be, Yesu beleŋ go yiriŋ muŋ goke teŋbe teŋ mayniŋ tiyamiŋ. Gega mayke kamtek nalube hako hinhin geb, mayniŋ yeŋ kurut yamiŋ gega, kura muŋ sisaŋ ma uramiŋ. 31 Goyenbe al buda bana goŋbe al budam Yesu niŋ dufaymiŋ saŋiŋ irtiŋ hinhan. Niŋgeb mel goreb, “Mesaia hoyaŋ damiŋ beleŋ waŋbe al gare mata tiŋeŋ karkuwaŋ forok yirde hi goyen fole irde budam po iryeŋ? Epte moŋ!” yamiŋ.
32 Be, Farisi mar gobe al beleŋ mere gwahade teŋ sisu balgarat teŋ hike nuramiŋ. Irdeb Al Kuruŋ doloŋ ird ird mata doyaŋ marte karkuwaŋmiŋya Farisi marya beleŋ Yesu fere tiniŋ yeŋ Al Kuruŋyen ya doyaŋ irde haŋyen mar hulyaŋ yiramiŋ.
33 Be, Yesu beleŋ, “Nebe nalu ulyaŋde ma deŋya heŋbe mulgaŋ heŋ nad nerke wamiriŋ al hitte kweŋ. 34 Irkeb ne niŋ naŋkennayiŋ gega, go ma nennayiŋ. Irdeb ne heŋde gorbe deŋ gwahade mar gobe epte ma kunayiŋ,” yinyiŋ. 35 Irkeb Yuda mar goreb yiŋgeŋ uliŋ, “Al gabe dam beleŋ neŋ epte ma kentekde kweŋ yeŋ yeŋ hi? Yeŋbe nende al burgagaw kerde Grik marte naŋare kwamiŋ beleŋ goŋ kuŋ Grik mar wet saba yireŋ yeŋ yeŋ hi? 36 Gobe daha yihim yeŋbe, ‘Ne niŋ naŋkennayiŋ gega, go ma nennayiŋ. Irdeb ne heŋde gorbe deŋ gwahade mar gobe epte ma kunayiŋ,’ yeŋ hi?” yamiŋ.
37 Be, gabu nalu kuruŋ goyen kuŋ kuŋ nalu funaŋde hiriŋ. Nalu funaŋ gobe Yuda mar beleŋ nalu kuruŋ yeŋ nurde haŋyen. Be, nalu go forok yekeb Yesu beleŋ huwardeb kuware gaha yinyiŋ: “Al kura fe niŋ irkeb ne hitte waŋ fe niyyeŋ. 38 Niŋgeb al kura ne niŋ dufaymiŋ tareŋ iryeŋbe Al Kuruŋyen asaŋde katiŋ gwahade goyen po, Al Kuruŋya hugiŋeŋ heŋ heŋ matare niŋ fe gore biŋde mat marde waŋ hiyeŋ,” yinyiŋ. 39 Be, Yesu beleŋ fe kahaŋyaŋ merem tiyyiŋ gobe kame al kura yeŋ ge dufaymiŋ tareŋ irnayiŋ marbe Holi Spirit tenayiŋ yeŋ gogo yiriŋ. Gega goyenterbe Yesu goyen Al Kuruŋ hitte ma mulgaŋ heŋ hurkuŋ deŋem turŋuŋ yaŋ goyen go ma tiriŋde hinhin geb, Holi Spiritbe kateŋ miŋmoŋ.
40 Be, meremiŋ go nurdeb al kura beleŋ, “Fudinde, al gabe kame wayyeŋ yitiŋ Al Kuruŋyen mere basaŋ Al go goyen gago,” yamiŋ. 41 Irkeb kura beleŋbe, “Yeŋbe Mesaia,” yamiŋ. Goyenbe kura beleŋ, “Moŋ, Mesaiabe Galili naŋare mat ma wayyeŋ geb. 42 Al Kuruŋyen asaŋdebe Mesaiabe Dewityen miŋde mat forok yiyyeŋ, irde Dewit hinhin taunde Betlehem gor kawaŋ hiyyeŋ yitiŋ moŋ?” yamiŋ 43 Be, Yesu niŋ teŋbe al buda goyen kurabe Yesu niŋ hekeb kurabe Yesu asogo iramiŋ. 44 Kura beleŋ Yesu go teŋ mayniŋ yeŋ kurut yamiŋ gega, sisaŋ ma po uramiŋ.
Yuda marte doyaŋ marbe Yesu niŋ dufaymiŋ saŋiŋ ma iramiŋ
45 Be, ya balem doyaŋ irde haŋyen mar go Yesu fere tiniŋ yeŋ kwamiŋ gega, walip yeŋ nurdeb mulgaŋ heŋ Al Kuruŋ doloŋ ird ird mata doyaŋ marte karkuwaŋmiŋya Farisi marya hitte kwamiŋ. Kukeb yeŋ beleŋ, “Daniŋ al go teŋ ma wayhaŋ?” yineŋ gusuŋaŋ yiramiŋ. 46 Irkeb ya balem gote doyaŋ mar beleŋ wol heŋbe, “Al kura beleŋ yeŋ mere igiŋ po teŋ hi gwahade kura ma teŋ hiyen,” yinamiŋ. 47 Irkeb Farisi mar goreb, “Deŋ wor al gore usi dirde bitiŋ yawara?” yinamiŋ. 48 Irdeb, “Doyaŋ marya Farisi marya kura dufaymiŋ al goke tareŋ irke yenaŋ? Hubu wor po geb! 49 Al buda Moseyen saba keŋkela ma nurde haŋ mar goreb gogo gama irde haŋ. Go mar gobe Al Kuruŋyen bearar bana po hinayiŋ,” yamiŋ. 50-51 Irkeb Nikodemus beleŋ huwardeb, “Nende sabarebe al kura merem yaŋ irtek yeŋbe al gote mere wor wor nurde gab merem yaŋ irnayiŋ yitiŋ moŋ?” yineŋ gusuŋaŋ yiryiŋ. Nikodemusbe Farisi mar al gega, hakot yeŋ beleŋ kuŋ Yesu keneŋ sabamiŋ nuryiŋ al go goyen. 52 Be, Nikodemus beleŋ gwaha yinkeb mel gore wol heŋbe, “Ge manaŋ Galili niŋ al? Al Kuruŋyen mere keŋkela kenayiŋ. Irde gab Al Kuruŋyen mere basaŋ al kura Galili bana mat ma wayyeŋ yitiŋ goyen bebak tiyayiŋ,” inamiŋ.
[ 53 Be, Yerusalem gabu iramiŋ marbe bur yeŋbe tiyuŋmiŋ tiyuŋmiŋ kwamiŋ.