6
Al faraŋ yurd yurd mata
Be, Yesu beleŋ sopte gaha yinyiŋ: “Be, Al Kuruŋ diliŋde mata igiŋ teŋ hiniŋ yeŋbe keŋkela dufay heŋ ga mata teŋ hinayiŋ. Al denke po ga mata teŋ hiniŋ ma yeŋ hinayiŋ. Gwaha tinayiŋbe Adotiŋ Al Kuruŋ saŋiŋ miŋyaŋ gore matatiŋ gote muruŋgem ma dunyeŋ. Usi marbe al beleŋ deneŋ turuŋ dirnaŋ yeŋbe al buniŋeŋ faraŋ yurniŋ yeŋ gabu yayaŋ, kurabe beleŋyaŋ huwarde bigul fu irde ga mata teŋ haŋyen. Goyenbe deŋ goya gwaha ma teŋ hinayiŋ. Fudinde wor po dineŋ hime. Matamiŋ gote muruŋgembe al beleŋ turuŋ yirde hinayiŋ goya go po tenayiŋ. Kamebe hubu wor po geb. Niŋgeb al buniŋeŋ kura faraŋ yurniŋ yeŋbe balmiŋ po mata teŋ hinayiŋ. Hantiŋ yase beleŋ mata igiŋ kura tike goya hantiŋ tapa beleŋ go ma nuryeŋ. Gwahade goyen po al buniŋeŋ faraŋ yurniŋ yeŋbe al ma deneŋ hikeya faraŋ yurde hinayiŋ. Irkeb Nantiŋ Al Kuruŋ tareŋ miŋyaŋ gore al faraŋ yurd yurd mata banare teŋ hinayiŋ gote muruŋgem dunyeŋ.
Al Kuruŋ mere ird ird mata
(Luk 11:2-4)
“Be, usi marbe Al Kuruŋ mere irniŋ yeŋbe al deneŋ turuŋ dirnaŋ yeŋ gabu yayaŋ, kurabe beleŋ kogorhoŋyaŋ al budam kuŋ waŋ teŋ haŋyende gor huwarde Al Kuruŋ mere irde haŋyen. Goyenbe deŋ goya gwaha ma teŋ hinayiŋ. Fudinde dineŋ hime. Matamiŋ gote muruŋgembe al beleŋ turuŋ yirde hinayiŋ goyare gog po tenayiŋ. Kamebe hubu wor po. Niŋgeb Al Kuruŋ mere irniŋ yeŋbe yatiŋ bana hurkuŋ yame taŋbe Nantiŋ Al Kuruŋ banare hi goyen mere irde hinayiŋ. Gogab Nantiŋ beleŋ banare heŋ balmiŋ mata teŋ hinayiŋ goyen deneŋbe gote muruŋgem dunyeŋ.
“Yuda mar moŋ al miŋ hoyaŋ beleŋ uŋguramiŋ doloŋ yirde heŋya mereniniŋ nurnayiŋ yeŋ mere sobamde po yeŋ tebaŋ teŋ haŋyen. Goyenbe deŋbe Al Kuruŋ mere irniŋ yeŋ goya gwaha ma teŋ hinayiŋ. Adotiŋ Al Kuruŋbe deŋ beleŋ gusuŋaŋ ma irkeya bikkeŋ det goke nurde haŋ yeŋ nurde hi. Niŋgeb mel go teŋ haŋ gwaha ma teŋ hinayiŋ. Niŋgeb Al Kuruŋ mere irniŋ yeŋbe gaha yeŋ hinayiŋ:
Adoniniŋ, gebe kuruŋ wor po.
Hugiŋeŋ turuŋ girde hitek.
10 Gere alya bereya doyaŋ yird yird mata goyen kawan forok irayiŋ.
Irdeb dufayger meteŋ teŋ gote igineŋ ge hayende gor igiŋ wor po forok yirde hayen gwahade goyen po,
megen gayen wor forok yirde hayiŋ.
11 Irdeb haŋkayen biŋgebe gwaha mat nene ep nenayiŋ yeŋbe gwahade po duneŋ hayiŋ.
12 Irdeb al hoyaŋ beleŋ buluŋ dirke mata buluŋmiŋ halde yuneŋ hityen gwahade goyen po,
mata buluŋniniŋ halde duneŋ hayiŋ.
13 Irdeb dubul tike tuŋaŋ buluŋ bana ma kattek.
Irde Al Buluŋ haniŋde mat dumulgaŋ tiyayiŋ.
14 Niŋgeb al kura buluŋ dirkeb mata buluŋmiŋ goyen halde yunnayiŋ. Gogab Adotiŋ tareŋmiŋ kuruŋ gore wor mata buluŋtiŋ halde dunyeŋ. 15 Munaŋ al kura buluŋ dirkeb halde ma yunnayiŋ gobe Adotiŋ tareŋmiŋ kuruŋ gore wor mata buluŋtiŋ go ma halde dunyeŋ.
Biŋge kutŋa ird ird mata
16 “Be, usi marbe biŋge kutŋa irde heŋyabe kimiŋ algup neke tupi sam tikeb al beleŋ yeneŋ mel gabe gwaha teŋ haŋ yeŋ dennaŋ yeŋ nurde mata teŋ haŋyen. Goyenbe deŋ goya gwaha ma teŋ hinayiŋ. Matamiŋ gote muruŋgembe al beleŋ turuŋ yirde hinayiŋ goya po tenayiŋ. Kamebe hubu wor po. 17 Niŋgeb biŋge kutŋa irde heŋyabe fe gemde tonaŋtiŋ par teŋ kutŋare hite yara ma teŋ kuŋ hinayiŋ. 18 Gogab biŋge kutŋare hinayiŋ goyen al beleŋ gwaha teŋ haŋ yeŋ ma deneŋ hinayiŋ. Goyenbe Adotiŋ banare hi gobe nurde hiyeŋ. Niŋgeb mata balmiŋde teŋ hinayiŋ goyen gote muruŋgem dunyeŋ.
Megen niŋ samuŋ
(Luk 12:33-34)
19 “Be, megen niŋ samuŋbe sisige beleŋ walnayiŋ, kurab kawe mar beleŋ kawe dirnayiŋ. Irde kurabe tiktuk irde buluŋ henayiŋ. Niŋgeb dindikeŋ ge nurde samuŋ yade buda ma yirde hinayiŋ. 20 Gwahade yarabe samuŋtiŋ goyen yade al faraŋ yurde hinayiŋ. Irkeb Al Kuruŋ beleŋ gote muruŋgem igiŋ wor po goyen kame duneŋ yeŋbe gasuŋmiŋde yerde hiyeŋ. Gobe det kura beleŋ epte ma buluŋ yirnayiŋ. 21 Dufaytiŋ kuruŋbe samuŋtiŋ hiyeŋde gor po hiyeŋ geb, gago momoŋ dirde hime.
22 “Be, diltiŋbe ultiŋde hulsi yara. Niŋgeb diltiŋ igiŋ hinayiŋbe hulsire haŋ yara Al Kuruŋyen samuŋ banare hi goyen keneŋ keŋkela bebak teŋ hinayiŋ geb, heŋ heŋtiŋ igiŋ wor po hiyyeŋ. 23 Munaŋ diltiŋ buluŋbe samuŋmiŋ epte ma keneŋ bebak teŋ megen niŋ samuŋ niŋ po nurde hinayiŋ geb, heŋ heŋtiŋ gobe kidoma beleŋ po aw duryeŋ. Niŋgeb Al Kuruŋyen samuŋ banare hi goyen keneŋ bebak titek yarabe bebak ma tinayiŋbe heŋ heŋtiŋbe buluŋ wor po hiyyeŋ. 24 Albe epte ma wawuŋ uŋkureŋde po doyaŋ al irawa niŋ meteŋ teŋ yunyeŋ. Epte moŋ wor po. Gwaha titŋeŋbe doyaŋ al kurabe harhok unyeŋ. Munaŋ kurabe amaŋeŋ nurd uneŋ keŋkela awalik irde hiyeŋ. Niŋgeb gwahade goyen po, epte ma Al Kuruŋya horaya tumŋaŋde meteŋ teŋ yunnayiŋ.
Heŋ heŋge niŋ ug po ma dufay hawayiŋ
(Luk 12:22-31)
25 “Niŋgeb fudinde dineŋ hime. Megen gar heŋya daha mat biŋgeya feya netek, irde ulniniŋdebe da yade umŋa teŋ hitek yeŋbe heŋ heŋtiŋ ge uguŋ po ma dufay heŋ hinayiŋ. Biŋgebe igiŋ gega, gore po epte ma heŋ heŋtiŋ igiŋ iryeŋ. Ultiŋ umŋa manaŋ gwahade po ultiŋ igiŋ ma iryeŋ. 26 Be, nu niŋ nurnaŋ. Yeŋbe biŋge ma harde haŋyen. Irde sak yeke yade biŋge yadi yerd yerd yare ma yerde haŋyen. Goyenbe Al Kuruŋ beleŋ paka yirde hiyen. Al Kuruŋ saŋiŋ miŋyaŋ beleŋ nu wor gogo keŋkela po doyaŋ yirde hiyen. Munaŋ deŋbe nu gote folek wor po geb, dahadem Al Kuruŋ beleŋ deneŋ wasak tike biŋge kamnayiŋ? Epte moŋ geb. 27 Deŋ gayen kura megen gar heŋ heŋ niŋ uguŋ po dufay henayiŋbe igiŋ nalutiŋ goyen muŋ kura siŋgir irde ulyaŋde hinayiŋ? Epte moŋ.
28 “Irde daniŋ geb ultiŋ umŋa niŋ uguŋ po dufay heŋ haŋyen? Yamuŋ fuwalabe yeneŋmiŋ igiŋ muŋ wor po goke nurnaŋ. Yeŋbe uliŋ umŋa niŋ meteŋ ma teŋ uliŋhor kura ma gada yirde haŋyen. 29 Goyenbe fudinde wor po dineŋ hime. Bikkeŋ Israelyen doyaŋ al kuruŋ Solomonbe uliŋ umŋa kusamuŋ wor po yerde hinhin. Goyenpoga uliŋ umŋamiŋ igiŋ wor po gore yamuŋ fuwala goyen epte ma fole yirtek hinhan. 30 Yamuŋ fugala gobe nalu sobamde ma haŋyen. Haŋka hinayiŋ, gisebe al beleŋ walde kakde yemeyde haŋyen. Be, gwahade goyen po, yamuŋ fugala gobe det kuruŋ kura gogo moŋ gega, Al Kuruŋ beleŋ doyaŋ yirde umŋa yirde hiyen geb, deŋbe daniŋ ulniniŋ umŋa ma gitik teŋ dunyeŋ yeŋ goke uguŋ po dufay heŋ haŋ? Deŋbe Al Kuruŋ niŋ hekkeŋ wor po ma nurde haŋ. 31 Niŋgeb da biŋge netek, da fe netek, irde da yade ulniniŋ umŋa titek yeŋ goke dufay uguŋ po ma heŋ hinayiŋ. 32 Megen niŋ mar ne niŋ ma nurde haŋ gore gab det budam kuruŋ gwahade goyen yad yad niŋ uguŋ po dufay heŋ goke kandukŋeŋ nurde haŋyen. Goyenbe Adotiŋ Al Kuruŋ saŋiŋ miŋyaŋ gobe det goke nurde haŋ yeŋ bikkeŋ deneŋ hiyen. 33 Niŋgeb deŋbe Al Kuruŋ beleŋ doyaŋ dird dirdya mata huwak teŋ teŋya niŋ wa nurde hinayiŋ. Irke gab Al Kuruŋ beleŋ deŋ det kuraŋ nurde hinayiŋ kuruŋ goyen wor duneŋ hiyeŋ. 34 Niŋgeb sopte fay urkeb daha titek yeŋ goke dufay uguŋ po ma heŋ hinayiŋ. Fay urke gab gwaha kura tiye yeŋ nurnayiŋ. Haŋkayen kandukbe haŋkayen po, munaŋ giseyenbe giseyen po geb,” yinyiŋ.