Filemon
Filemon hitte Pol beleŋ asaŋ kaŋ unyiŋ
1
1-2 Be, nebe Pol, Yesu Kristu niŋ teŋ gago koyare hime. Irdeb kadniniŋ Timotiya dufay uŋkureŋ po kerdeb asaŋ gago kaŋ hime. Asaŋ gabe ge Filemon niŋ kaŋ hime. Irdeb babaniniŋ Apiaya Aksipusya irde Yesuyen alya bereya gere yare gabu irde haŋyen goyen goke manaŋ kaŋ hime. Filemon gebe kadniniŋ wor po, irde meteŋ kadniniŋ manaŋ.
Be, Adoniniŋ Al Kuruŋya Doyaŋ Al Kuruŋ Yesu Kristuya beleŋ buniŋeŋ dirde igiŋ igiŋ dirde bitiŋ yisikamke igiŋ hiwoŋ yeŋ gusuŋaŋ yirde hime.
Filemonyen mata igiŋ
4-5 Be, Filemon, nebe ge beleŋ Doyaŋ Al Kuruŋ niŋ dufayge saŋiŋ irde Al Kuruŋyen alya bereya niŋ amaŋeŋ nurde yuneŋ hayen goyen gote mere momoŋ nurde himyen. Niŋgeb Al Kuruŋ mere irde heŋyabe goke teŋ ge niŋ dufay heŋ Al Kuruŋ igiŋ nurd uneŋ himyen. Irde Yesu Kristu niŋ dufayge tareŋ irariŋ go hende harde detge yade al hoyaŋ faraŋ yurde hiwoŋ yeŋ Al Kuruŋ gusuŋaŋ irde himyen. Gogab neŋ Yesu Kristuyen alya bereya gayen Yesu Kristuya hiteke Al Kuruŋ beleŋ guram dirde tareŋ dirtiŋ bana ha goyen ge wor keŋkela bebak tiyayiŋ. Be, kadne, ge beleŋ Al Kuruŋyen alya bereya biŋ yurum yirde tukaŋ geb, go nurdeb ge beleŋ kadge yago niŋ amaŋeŋ nurde yuneŋ ha yeŋbe bener mat amaŋeŋ wor po nurdeb saŋiŋ heŋ hime.
Niŋgeb det kura goke gusuŋaŋ gireŋ tihim. Nebe Yesu Kristuyen mere basaŋ al geb, gusuŋaŋ heŋ heŋ ge kama ma heŋbe ge beleŋ mata titek goyen igiŋ gwaha gwaha tiyayiŋ gintek hime. Goyenbe ge niŋ amaŋeŋ nurde guneŋ hime geb, gago eseŋ mere girtiŋ yara girde hime. Ne Polbe alik himiŋ. Gega Yesu Kristu niŋ manaŋ teŋ koyare gago hime. 10 Niŋgeb ne al gahade gare Onesimus niŋ teŋ gusuŋaŋ gireŋ tihim. Meteŋ alge Onesimusbe koyare gar himeyabe keneŋ Yesu niŋ momoŋ irmekeb mata buluŋmiŋ yubul tiyuŋ. Irdeb Yesu gama irde hi geb, urne yara nurde uneŋ hime. 11 Hakotbe keŋkela ma meteŋge teŋ guneŋ hinhin. Goyenpoga haŋka gabe meteŋ igiŋ tiyyeŋ, irde geya neya tumŋaŋ faraŋ duryeŋ. 12-14 Niŋgeb Yesu Kristu niŋ yitiŋ mere igiŋ goke teŋ koyare hime gayen ge beleŋ faraŋ nurtiŋeŋbe yeŋ beleŋ gere gasuŋ teŋ faraŋ nurwoŋ yeŋ nurdeb basiŋa ire yeŋ nurmiŋ. Goyenpoga dufaynerbe gigeŋ, “Igiŋ faraŋ urayiŋ,” inke gab faraŋ nuryeŋbe igiŋ yeŋ nurde hime. Gogab ne beleŋ gwaha tiyayiŋ ginmeke ma tiyayiŋ, gigen dufayger nurde tiyayiŋ. Goke teŋbe Onesimusbe bubulkuŋne wor po yeŋ nurd uneŋ himyen gayen ge hitte teŋ kermeke mulgaŋ heŋ kuyeŋ.
15 Be, Onesimus gayen Al Kuruŋ beleŋ ge hitte mat teŋ belŋeŋ muŋ po hoyaŋde tukuŋ gobe kame ge hitte mulgaŋ heŋ kuŋ geya hugiŋeŋ heŋ heŋ ge teŋ gogo gwaha iruŋ daw yeŋ nurde hime. 16 Niŋgeb gaha naŋabe meteŋ al dulŋeŋ yara moŋ, al gwahade gote folek, kolge gigen wor po yara nurde uneŋ hayiŋ. Nebe keŋkela ma nurd uneŋ hinhem gega, gayenterbe amaŋeŋ wor po nurde uneŋ hime. Munaŋ gebe keŋkela nurde uneŋ hinhan. Yeŋbe meteŋ alge, irde Doyaŋ Al Kuruŋ niŋ teŋbe kolge yara hiyuŋ geb, yeŋ ge amaŋeŋ nurde hayiŋ gobe ne beleŋ yeŋ ge amaŋeŋ nurde uneŋ himyen gote folek yeŋ nurde hime. 17 Niŋgeb ne gayen meteŋ kadge yeŋ nurde nuneŋ ha kenem ne gargar nirde hayen gwahade po, Onesimus wor gargar irayiŋ. 18 Irde yeŋ beleŋ mata buluŋ dahade kura girtiŋ daw ma horage gwahade kura yawartiŋ kenem goke wol heŋ heŋ ge gusuŋaŋ ma irayiŋ. Ne ninke gab wol heŋ guneŋ. 19 Mere gabe ne Pol nigeŋ hanner wor po kaŋ hime. Niŋgeb Onesimusyen kanduk goyen teŋbe ne beleŋ horage goyen wol heweŋ gineŋ hime gayen fudinde yeŋ nurayiŋ. Goyenpoga nebe Doyaŋ Al Kuruŋ niŋ momoŋ girmeke yeŋ ge dufayge tareŋ irdeb Al Kuruŋ urmiŋ hariŋ goke wol hawayiŋ ma gineŋ. Niŋgeb ge wor Onesimus beleŋ kanduk guntiŋ goke ma nurayiŋ. 20 Niŋgeb, kadne, Onesimus gayen ge hitte kukeb igiŋ igiŋ irde hiwoŋ yeŋ nurde hime. Gwaha teŋ hayiŋ gobe Doyaŋ Al Kuruŋ niŋ teŋ ne faraŋ nurde ha yeŋ nurd guneŋ. Gusuŋaŋ girde hime gayen igiŋ nurayiŋbe Yesu Kristu niŋ teŋ tareŋ nirde ha yeŋ nurd guneŋ. 21 Nebe mere girde hime kuruŋ gayen fudinde wor po gama irayiŋ yeŋ nurde hime. Irde go po moŋ, det hoyaŋ manaŋ irde nuntek girde hi gobe nurde hime.
Mere funaŋ
22 Be, det kuraŋ sopte gusuŋaŋ gireŋ tihim. Ne niŋ teŋ Al Kuruŋ gusuŋaŋ irde hayen gobe Al Kuruŋ beleŋ wol heŋ guneŋ nad nerke ge hitte kweŋ yeŋ nurde hime geb, yager gasuŋ kura tubul teŋ nunke hiyeŋ. Gogab kuŋ gor ferde heŋ. 23 Be, Epafrasbe Yesu Kristu niŋ teŋ neya tumŋaŋ koyare gar har. Yeŋ wor ge niŋ dufay heŋ hi goke momoŋ irayiŋ ninkeb gago gineŋ hime. 24 Irdeb yeŋ po moŋ. Meteŋ kadne yago Mak, Aristakus, Demasyabe Lukya wor ge niŋ dufay heŋ haŋ.
25 Be, Doyaŋ Al Kuruŋ Yesu Kristu beleŋ buniŋeŋ dirde igiŋ igiŋ dird dird gobe geya hiwoŋ yeŋ gusuŋaŋ irde hime.