3
Ulniniŋde mata teŋ teŋ niŋ ma hekkeŋ nurde hitek
Be, kadne yago, merene pasi ireŋ tihim. Nebe mere miŋ uŋkureŋ haŋkapya momoŋ dirmiriŋ goyen po sopte kaŋ duneŋ duneŋ ge kandukŋeŋ ma nurde hime. Gogab gorebe deŋ goyen faraŋ durde det kura buluŋ dirtek goke pet dirde hiyeŋ. Momoŋ direŋ tihim gobe gahade: Doyaŋ Al Kuruŋya heŋ amaŋ heŋ hinayiŋ. Irde mel Yuda mar kura gore guba mata niŋ tagalde haŋ goke keŋkela heŋ ga hinayiŋ. Go mar gobe kulu duwi yara geb matamiŋ gore buluŋ dirnayiŋ. Fudinde wor po, Al Kuruŋ diliŋde guba yeŋ yeŋ mata fudindere kutiŋ marbe neŋ gago, yeŋ moŋ. Nende guba yeŋ yeŋ matabe Holi Spirityen saŋiŋde Al Kuruŋ doloŋ irde hityen, irde Yesu Kristuya heŋ amaŋ heŋ hityen gogo. Neŋbe ulniniŋde guba yeŋ yeŋ mata gore muŋ kura igiŋ diryeŋ yeŋ ma nurde hime.
Fudinde, bikkeŋbe ne beleŋ ulniniŋ sope irde wukkeŋ heŋ heŋ mata goyen goke hekkeŋ nurtek gote miŋbe budam wor po hinhan. Niŋgeb al kura beleŋ, “Nebe miŋ gwahade geb, uliŋ sope ird ird mata goke hekkeŋ nurde hime,” yiyyeŋ al gobe epte ma fole niryeŋ. Nebe kawaŋ heŋ naŋa fay 8 hemekeb Yuda marte mata gama irde guba yeŋ nunamiŋ. Nebe Israel mar al biŋ tolak wor po, irde Benyaminyen miŋde mat watiŋ. Mamneya nanneyabe Hiburu mar wor po, hoyaŋ muŋ kura moŋ. Irdeb Moseyen saba goyen keŋkela gama ird ird niŋ teŋbe Farisi mar al himiriŋ. Irdeb hakotbe Yuda marte tikula goke amaŋeŋ wor po nurde hinhem geb, Yesuyen alya bereya sios goyen daha wor hubu hewoŋ yeŋ nurde buluŋ buluŋ yirde hinhem. Nebe Moseyen saba gama irde al huwak heŋ heŋ mata kuruŋ gobe keŋkela po gama irde hinhem. Kura muŋ soŋ ma heŋ hinhem. Goyenpoga igiŋ niryeŋ yeŋ nurde hinhem mata kuruŋ goyen Yesu Kristu niŋ teŋbe miŋ miŋmoŋ wor po yeŋ nurdeb yubul po timiriŋ. Gayenter wor gwahade po nurdeb gwaha teŋ hime. Irde Doyaŋ Al Kuruŋne Yesu Kristuya kadom nurd guneŋ teŋ awalikde heŋ heŋ gobe det kuruŋ wor po geb, det hoyaŋ kuruŋ gobe miŋ miŋmoŋ nirde hiyen. Niŋgeb yeŋ ge teŋbe det hoyaŋ kuruŋ gobe yemeyde pasi himiriŋ. Det hoyaŋ kuruŋ gobe nebaŋ yeŋ yeneŋ himyen. Gogab Yesu Kristube nere hiyyeŋ, irde yeŋya awalikde hireŋ yeŋ nurde himyen. Nigeŋbe Moseyen saba keŋkela gama irde al huwak heŋ heŋ gobe tubul timiriŋ. Irdeb Yesu Kristu niŋ dufayne tareŋ irde himere matbe Al Kuruŋ diliŋde huwak heŋ heŋ beleŋ gama irde hime. Al Kuruŋ diliŋde al huwak heŋ heŋ gokeb Yesu niŋ dufayniniŋ tareŋ irde hityen geb, gogo al huwak yeŋ deneŋ hiyen. 10 Nebe Yesu Kristuya kadom nurd guneŋ teŋ awalikde hirewoŋ, irde Al Kuruŋ beleŋ Yesu kamke isaŋ hiriŋ gote saŋiŋ goyen nigeŋ wor nurmewoŋ yeŋ nurde hime. Irdeb yeŋ kanduk yeneŋ hinhin gwahade goyen ne manaŋ yeneŋ himewoŋ, irde yeŋ beleŋ alyen mata buluŋ goke kamyiŋ gwahade goyen po, ne wor mata buluŋ ulner haŋ gayen pasi yirmewoŋ yeŋ nurde hime. 11 Gwaha teŋ gabe Yesu kamyiŋde mat huwaryiŋ gwahade goyen po, ne wor gwaha timewoŋ yeŋ nurde hime.
Muruŋgem igiŋ teŋ teŋ niŋ kurut yeŋ hitek
12 Be, mata goke yeŋ hime kuruŋ gobe bikkeŋ yawarmiŋ yeŋ ma yeŋ hime. Irde muŋ kura buluŋnem moŋ, igiŋ po hime yeŋ ma yeŋ hime. Goyenpoga Yesu Kristube ne beleŋ yeŋya awalik wor po heŋ heŋ niŋ kurut yeŋ hime gate muruŋgem guneŋ yeŋbe bikkeŋ basiŋa niryiŋ geb, muruŋgem goyen temewoŋ yeŋ kurut wor po yeŋ hime gago. 13 Goyenbe, kadne yago, nigeŋbe muruŋgem goyen tumŋaŋ yade pasi himiŋ yeŋ ma nurde hime. Gwaha titŋeŋbe det harhokne beleŋ haŋ goke ma nurde heŋbe det kame wanayiŋ goyen yawarmewoŋ yeŋ kurut wor po yeŋ hime. 14 Niŋgeb Yesu Kristuya awalikde heŋ gama ird ird mata gote muruŋgem Al Kuruŋ beleŋ nuneŋ yeŋ basiŋa niryiŋ geb, muruŋgem goyen yawareŋ yeŋ Yesu Kristuya awalikde heŋ gama ird ird niŋ kurut wor po yeŋ hime. Kup yeŋ yeŋ karire kup yeŋ haŋ marte mata yara, teŋne ilhal teŋ dufayne uŋkureŋ po irde kurut yeŋ hime.
15 Goyenbe gwaha teŋ teŋ gobe ne po moŋ. Neŋ Yesu gama ird ird matare parguwak yara hitiŋ marbe tumŋaŋ mata goyen teŋ hitek. Munaŋ deŋ haŋ bana goyen al kura dufay gwahade ma kerde haŋ kenem go mar goyen wor Al Kuruŋ beleŋ dufaymiŋ wuk yirkeb bebak tinayiŋ. 16 Goyenbe neŋbe mere fudinde haŋkapya titiriŋ geb, go po tanarde gama irde hitek.
17 Niŋgeb, kadne yago, deŋbe ne mata teŋ himyen gwahade goyen po gama nirde hinayiŋ. Irdeb deŋ gama irde hitek mata kura neŋ beleŋ dikala dirtiriŋ goyen al kura gama irde hike yeneŋbe deŋ wor gwahade po teŋ hinayiŋ. 18 Ga dineŋ hime gabe al budam mata buluŋ teŋ haŋ goreb Yesu Kristu kuruse hende kamyiŋ goyen asogo irde haŋ geb, gago momoŋ dirde hime. Mere gabe hugiŋeŋ momoŋ dirde hinhem goyen gago sopte delne fimiŋ manaŋ dineŋ hime. 19 Be, Yesu Kristu asogo irde haŋ mar gote al kuruŋmiŋbe biŋge, irde mata kura memyak nurtek goyen igiŋ tihit yeŋ parpar teŋ haŋ, irde dufaymiŋbe megen gar niŋ mata buluŋ niŋ po nurde haŋ. Niŋgeb gwahade mar gobe kuŋ kuŋ funaŋbe kak alare po kunayiŋ. 20 Goyenpoga neŋbe Al Kuruŋyen gasuŋde niŋ alya bereya. Irde Doyaŋ Al Kuruŋ Yesu Kristu, Dumulgaŋ teŋ teŋ Alniniŋ beleŋ Al Kuruŋ hiyende mat waŋ waŋ niŋ po doyaŋ heŋ hite. 21 Yeŋ beleŋ kateŋbe uliŋ turŋuŋ yaŋ wor po hitiŋ gwahade po, tareŋmiŋde nende ulniniŋ saŋiŋ miŋmoŋ gayen wor yende yara saŋiŋ yiryeŋ. Gwaha yiryeŋ tareŋmiŋ gobe megeŋya naŋkiŋya irde det kuruŋ gayen yiŋgeŋ yufukde yerde doyaŋ yirde hi gote tareŋde yiryeŋ.