eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Parnai Yiang Sursĩ - Kinh Thánh tiếng Bru

Bru, Eastern: Parnai Yiang Sursĩ - Kinh Thánh tiếng Bru Bible

Language: [bru]Eastern BruEastern Bru
Title:Parnai Yiang Sursĩ - Kinh Thánh tiếng BruBru, Eastern: Parnai Yiang Sursĩ - Kinh Thánh tiếng Bru Bible
Abbreviation:bruID: BRUWBT or bru
Copyright © 2015 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLbru_html.zip
ePub 3bru.epub
Amazon Kindle EPUBbru.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulebru2015eb.zip
Plain text canon only chapter filesbru_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLbru_word.zip

Bru, Eastern: Parnai Yiang Sursĩ - Kinh Thánh tiếng Bru Bible


Dâu lứq Yiang Sursĩ tễng paloŏng cớp cutễq tâng pưn manlôc nâi.

—Genesis 1:1Yiang Sursĩ bán kĩaq cứq machớng cũai mantán bán kĩaq charán cữu. Ngkíq cứq tỡ bữn ŏ́q muoi ramứh ntrớu.

—Psalm 23:1Nhũang lứq, cóq anhia chuaq Yiang Sursĩ yỗn cỡt sốt tâng mứt pahỡm anhia cớp chuaq ngê tanoang o tễ án. Chơ án lứq chuai anhia bữn máh ramứh ki.

—Matthew 6:33Yiang Sursĩ bữn ống muoi lám Con sâng. Cỗ án ayooq lứq nheq tữh cũai, ngkíq án yỗn Con án sễng ỡt tâng cutễq nâi. Cũai aléq sa‑âm Con án, raviei cũai ki tỡ nai cuchĩt pứt, ma bữn tamoong mantái.

—John 3:16Hái dáng chơ máh cũai Yiang Sursĩ arô yỗn puai ngê án, la cũai ca ayooq lứq án, ŏ́c ntrớu toâq pỡ alới, lứq Yiang Sursĩ táq yỗn cỡt o tễ ŏ́c ki.

—Romans 8:28


Parnai Yiang Sursĩ - Kinh Thánh tiếng Bru

Bru, Eastern: Parnai Yiang Sursĩ - Kinh Thánh tiếng Bru Bible

copyright © 2015 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Eastern Bru
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-17

Last updated 2020-11-17