eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Dibshon Mengi-kan Ni Pansigshan

Ibaloi NT

Language: [ibl]Ibaloi
Title:Dibshon Mengi-kan Ni PansigshanIbaloi NT
Abbreviation:iblID: IBLWBT or ibl
Copyright © 2019 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLibl_html.zip
ePub 3ibl.epub
Amazon Kindle EPUBibl.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleibl2019eb.zip
Plain text canon only chapter filesibl_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLibl_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLibl_vpl.zip
Browser Bible moduleibl_browserBible.zip
USFXibl_usfx.zip
USFMibl_usfm.zip
XeTeXibl_xetex.zip

Ibaloi: Dibshon Mengi-kan Ni Pansigshan (New Testament)


“Ta si Apo Shiyos, ensemek ton pasiya i totood ja dobong; isonga in‐akan to ali sota saksakey bengat ta Anak to, say sota emin na memati so nontan na Anak to, eg meshosa ni ingkatod ingka, no diket may‐aknan ira ni biyag ja enshiy to engintegan.

—John 3:16


Dibshon Mengi-kan Ni Pansigshan

Ibaloi: Dibshon Mengi-kan Ni Pansigshan (New Testament)

copyright © 2019 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: (Ibaloi)
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-17