15
Mlungu anaika chilagane na Buramu
Bada ya mambo higo Mwenyezi Mlungu wagomba na Buramu ruwiyani* 15:1 Ruwiya ni dza ndoso, ela nkuhendeka wakati mutu a matso. Mlungu nkulavya ujumbe kpwa atu fulani kpwa kuahenda aone na asikire mambo higo ruwiyani. achimuamba, “Buramu usiogophe. Mimi ni ngaoyo na zawadiyo indakala kulu sana.”
2-3 Ela Buramu achiamba, “Ee Mwenyezi Mlungu, mkpwulu wa dunia yosi, zawadi iyo indanifwahani mana mino sina mwana. Lola, kuniphere mwana, nindafwa bila mwana na Eliezeri kula Damasikasi, mmwenga wa atumwa angu, ndiye ndenirisi.”
Ndipho Mwenyezi Mlungu achimuamba Buramu, “Hiye Eliezeri siye ndiyekurisi; mwanao mwenye mlume ndiye ndekurisi.” 15:5 Arumi 4:18; Aeburania 11:12Achimlavya kondze Buramu, achimuamba, “Lola, hiko dzulu mlunguni na uolange zira nyenyezi ichikala undaweza kuziolanga.” Chisha achimuamba, “Atu a chivyazicho taandaolangika dza viratu nyenyezi.”
15:6 Arumi 4:3; Agalatia 3:6; Jakobo 2:23Buramu achimkuluphira Mwenyezi Mlungu na kpwa sababu iyo Mwenyezi Mlungu achimuhenda akale mutu wa haki.
Chisha Mlungu achimuamba, “Mimi ndimi Mwenyezi Mlungu yekulavya Uru mudzi wa Akalidayo ili nikuphe tsi ihi ikale yako.”
Ela Buramu achiamba, “Ee Mwenyezi Mlungu, Mlungu nindamanyadze kukala tsi hino indakala yangu?”
Mlungu achimuamba, “Nirehera ndama, goma ra mbuzi na turume, osi akale na miaka mihahu-mihahu. Piya urehe ninga na mwana njiya.”
10 Buramu wamrehera Mlungu hara nyama, achiaahula pande mbiri-mbiri na achiapanga misitari kulolana. Ela hara nyama a mapha kayaahula. 11 Makozi gariphogbwa phara kurya zira nyama, Buramu wagainga.
12  15:12 Ayubu 4:13–14Dzuwa ririphotsotsomera gamba, Buramu wagbwirwa ni usingizi wa fungo na chilungulungu cha jiza ra kutisha chichimfwinika. 13  15:13 Kutsama 1:1–14; Mahendo 7:6Halafu Mwenyezi Mlungu achimuamba, “Umanye hakika kukala uvyazio undakala ujenini tsi ambayo siyo yao, nao andahendwa akale atumwa na andateswa kpwa miaka magana mane. 14  15:14 Kutsama 12:40–41; Mahendo 7:7Ela nindaatiya adabu hara atu ndioahenda atumwa na chisha badaye andauka achikala na utajiri munji. 15 Ela uwe mwenye undakala mtumia na undafwa na amani. 16 Kahi ya chivyazi cha ne, atu a chivyazicho andauya phapha, mana sindaatuluza Aamori hadi uyi wao ukale ni wa kutiywa adabu.”
17 Dzuwa ririphotswa na kuinjira jiza, nyungu yokala inafuka mosi, na chimwindi chokala chinaaka chichitsupa kahi-kahi ya vira vipande vya nyama. 18  15:18 Mahendo 7:5Siku iyo Mwenyezi Mlungu waika chilagane na Buramu achimuamba, “Tsi ihi naipha atu a chivyazicho kula muho wa Misiri hadi muho mkpwulu wa Yufurati, 19 yani, tsi za makabila ga Akeni, Akenizi, Akadimoni, 20 Ahiti, Aperizi, Arafa, 21 Aamori, Akanani, Agirigashi na Ajebusi.”

*15:1 15:1 Ruwiya ni dza ndoso, ela nkuhendeka wakati mutu a matso. Mlungu nkulavya ujumbe kpwa atu fulani kpwa kuahenda aone na asikire mambo higo ruwiyani.

15:5 15:5 Arumi 4:18; Aeburania 11:12

15:6 15:6 Arumi 4:3; Agalatia 3:6; Jakobo 2:23

15:12 15:12 Ayubu 4:13–14

15:13 15:13 Kutsama 1:1–14; Mahendo 7:6

15:14 15:14 Kutsama 12:40–41; Mahendo 7:7

15:18 15:18 Mahendo 7:5