18
Unabii chinyume cha Kushi
18:1 Zefania 2:12Shauri ya tsi iriyo na mapha gavumago,
tsi iriyo ngʼambo ya myuho ya Kushi,
inayohuma ajumbe kutsupira muho Naili
kuhumira madau ga nyasi.
Phiyani mwi ajumbe enye mairo,
kpwa atu are na a ngozi laini,
atu anaoogophewa phephi na kure.
Atu a taifa ra mkpwotse rinaroturya
ambaro tsiiye ikaganywa ni myuho.
 
Mwimwi mosi msagalao duniani,
lolani bendera iunulwapho hiko myangoni
na gunda richipigbwa phundzani!
Mana Mwenyezi Mlungu akaniamba hivi:
“Mino ndanyamala zii nlole kula kpwangu makaloni
dza dzoho wakati wa dzuwa ngerengere,
dza guro ritandavyo usiku wakati wa minga ya mavuno.
Mana kabila ya mavuno, bada ya kukala maruwa gakaricha kubumula
hadi wakati zabibu zikaandza kuphera,
andakpwedza akate panda zitsephulavyo na phanga ra kutsatsurira
na akate panda zisizo matunda.
Vyosi hivyo vindarichirwa nyama a mapha hiko myangoni
na nyama anjina a tsakani.
Nyama asiru a mapha andarya wakati wa kazikazi,
na minga ya mnyevu, nyama a tsakani andarya.”
Ela wakati hinyo
atu are enye ngozi laini,
atu anaoogophewa phephi na kure.
Atu a taifa ra nguvu rinaroshinda
ambaro tsiiye ikaganywa ni myuho,
andamrehera zawadi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi.
Zawadi hizo andazireha mwango wa Sayuni, phatu anaphoabudiwa Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi.

18:1 18:1 Zefania 2:12