Chitabu cha
NAHUMU
Tanga mbere
Chitabu cha Nahumu ni cha mashairi ga kusherekeya kuangamizwa kpwa Ninawi, mudzi mkpwulu wa Ashuru, adui mkpwulu wa Iziraeli. Kugbwa kpwa Ninawi phephi na mwisho wa karine ya sabaa kabila ya Jesu kuvyalwa, kunaonekana kukala ni uamuli wa Mlungu chinyume cha taifa ambaro tariyakala na mbazi.
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Uamuli wa Ninawi 1:1–15
Kugbwa kpwa Ninawi 2:1—3:19
1
1:1—3:19 Isaya 10:5–34; 14:24–27; Zefania 2:13–15Hichi ni chitabu cha ruwiya za Nahumu kula chidzidzi cha Elikoshi. Ni maono kuhusu mudzi wa Ninawi.
Tsukizi za Mlungu
chinyume cha Ninawi
Mwenyezi Mlungu ni mwenye wivu naye nkuriphizira chisasi;
iye nkuriphiza chisasi naye ana tsukizi nyinji.
Iye nkuriphiza chisasi maaduige
na kuendeleza tsukizize kpwa achiommena.
Mwenyezi Mlungu katsukirwa upesi na ana nguvu nyinji,
wala kandasita bii kumtiya adabu mutu mwenye makosa.
Pho anyendekapho nkukala na chikulukulu na phuto,
na maingu ni vumbi ra nyayoze.
Iye nkuamuru bahari na kuiumisa,
na kuumisa myuho yosi.
Nyasi za Bashani, mihi ya mwango Karimeli
na maruwa ga Lebanoni gosi gandanyala.
Myango nkukakama mbereze
na vidzango vikasumba.
Mwenyezi Mlungu achidzionyesa, dunia nkusumba,
na osi asagalao mumo nkukakamwa ni miri.
Ni ani awezaye kushindana na tsukizize?
Ni ani awezaye kuvumirira usiruwe?
Nkumwaga tsukizize kali dza moho,
na nkuhenda myamba ikaahuka vipande-vipande.
Mwenyezi Mlungu ni mnono,
naye ni chimbiriro rangu wakati wa kugaya.
Iye nkurinda osi amukuluphirao,
iye ndaangamiza maaduige
na mafuriko makulu,
naye nkuzoresa maaduige na kuaolaga.
Takuna njama muwezayo kupanga chinyume cha Mwenyezi Mlungu,
iye andakuangamizani,
takuna adui ndiyeunuka kano ya phiri.
10 Dza miya ichiyolingana-lingana na mibuwa mifu,
mwimwi alevi mundaochwa.
11 Kula kuko Ninawi kukatuluka mutu,
mshauri apangaye mipango mii,
iye anapanga mai chinyume cha Mwenyezi Mlungu.
Habari nono kuhusu Juda
12 Mwenyezi Mlungu anaamba hivi,
“Dzagbwe Aashuru ana nguvu na ni anji,
andaangamizwa tsetsetse.
Dzagbwe nákuhendani mgaye,
sindakugayisani tsona.
13 Na vivi ndavundza gogolo mrigofungirwa,
na kudosa mikanda ya ngozi mriyofungirwa.”
 
14 Mwenyezi Mlungu akalavya amuri chinyumecho uwe Ninawi kuamba,
“Kundakala na chivyazi cha kuendeleza dzinaro,
ndausa vizuka vyosi kula mo nyumba ya milunguyo,
vizuka vya kutsonga na vya kuyayusha.
Ndakutsimbira mbira, mana kuna mana.”
 
15  1:15 Isaya 52:7Mwi atu a Juda, lolani
ko myangoni kuredza mutu mwenye habari nono.
Iye anatangaza habari nono ya amani.
Sherekeyani sikukuu zenu
na kuusa naziri zenu.
Atu ayi taandakuuyirani tsona
mana andauswa kamare.

1:1 1:1—3:19 Isaya 10:5–34; 14:24–27; Zefania 2:13–15

1:15 1:15 Isaya 52:7