43
Niamula kukala sina makosa, ee Mlungu,
nikanira na taifa risiromanya Mlungu,
nitivya na atu a handzo na ayi.
Uwe Mlungu ndiwe nkuchimbiriraye,
mbona unaniricha?
Kpwa utu wani niangaike na sonono
kpwa kuteswa ni maadui?
Ningʼazira mwangao na kpweliyo
inilongoze,
iniphirike kuriko na mwangoo mtakatifu
kahi ya makalogo.
Hipho ndaphiya phatu pha kulavira sadaka pha Mlungu,
kpwa Mlungu ariye furaha yangu kulu
nindakutogola kpwa ngephephe
ee Mlungu, Mlungu wangu.
 
Kpwa utu wani moyo wangu unasononeka?
Kpwa utu wani nayugika mwangu moyoni?
Mkuluphire Mlungu,
mana nindamtogola tsona iye,
muokoli wangu na Mlungu wangu.