93
Mlungu ndiye mfalume
Mwenyezi Mlungu anatawala na akavwala nguma
Mwenyezi Mlungu akavwala nguma na ana nguvu,
dunia ikaikpwa imara taindasumba.
Chihicho cha utawala chaikpwa imara hangu kare,
uwe ukakalapho hangu kare.
 
Mafuriko gatuluza sauti, ee Mwenyezi Mlungu
mafuriko gatuluza sauti ya dzulu,
mafuriko gana nguruma.
Mwenyezi Mlungu ariye dzulu ana nguvu,
ana nguvu kuriko mngurumo wa madzi manji,
ni mkpwulu kuriko maimbi ga bahari.
 
Ee Mwenyezi Mlungu, malagizogo ni ga kpweli,
nyumbayo ni takatifu, hata kare na kare.