110
Mwenyezi Mlungu na mfalumewe
ariyemtsambula
Zaburi ya Daudi.
110:1 Mathayo 22:44; Mariko 12:36; Luka 20:42–43; Mahendo 2:34–35; 1 Akorintho 15:25; Aefeso 1:20–22; Akolosai 3:1; Aeburania 1:13; 8:1; 10:12–13Mwenyezi Mlungu wamuamba Bwana wangu,
“Sagala uphande wangu wa kulume,
hadi nihende maaduigo akale chihicho cha kuikira magulu.”
 
Mwenyezi Mlungu andagoteza uwezo wa ndatayo ya chifalume kula Sayuni,
undatawala kahi-kahi ya maaduigo.
Anajeshio andadzilavya kukuhumikira kpwa kumendza kpwao
siku ndiphophiya vihani.
Dzulu ya myango mitakatifu barobaroo andakulunga,
dza manena ga ligundzu.
 
110:4 Aeburania 5:6; 6:20; 7:17–21Mwenyezi Mlungu akaapa
na kandagaluza niaye
“Uwe u mlavyadzi-sadaka hata kare na kare,
ulavyadzio-sadaka undakala sawa na wa Melikisedeki.”
 
Mwenyezi Mlungu a uphandeo wa kulume,
siku ya tsukizize andasaga-saga afalume.
Andaamula mataifa
na zo tsi aziodzaze nyufu,
na andashinda atawala a dunia yosi.
Iye andanwa madzi ga chidzuho chiricho kanda-kanda ya njira,
naye andaunula chitswa kpwa ushindi.

110:1 110:1 Mathayo 22:44; Mariko 12:36; Luka 20:42–43; Mahendo 2:34–35; 1 Akorintho 15:25; Aefeso 1:20–22; Akolosai 3:1; Aeburania 1:13; 8:1; 10:12–13

110:4 110:4 Aeburania 5:6; 6:20; 7:17–21