115
Mlungu wa kpweli ni mmwenga
Si kpwehu swiswi, ee Mwenyezi Mlungu, si kpwehu swiswi,
ela nguma naihewe dzinaro,
kpwa sababu ya mendzwayo isiyosika na uaminifuo!
 
Kpwa utu wani mataifa ganjina gauze,
“A phaphi ye Mlungu wao?”
Mlungu wehu a mlunguni
anahenda vira alondavyo.
115:4 Zaburi 135:15–18; Maono 9:20Milungu yao ni ya feza na zahabu,
yotengezwa ni anadamu.
Ina milomo ela taigomba,
ina matso ela taiona.
Ina masikiro ela taisikira,
ina pula ela tainusa.
Ina mikono ela taigbwira,
ina magulu ela tainyendeka,
miro zao tazituluza sauti yoyosi.
Aho aitengezao, na aho aikuluphirao,
andakala dza iyo.
 
Mwi Aiziraeli, mkuluphireni Mwenyezi Mlungu,
iye ndiye anayekuteryani na ndiye ngao yenu.
10 Mwi chivyazi cha Aruni, mkuluphireni Mwenyezi Mlungu,
iye ndiye anayekuteryani na ndiye ngao yenu.
11 Mwi muogophao Mwenyezi Mlungu, mkuluphireni,
iye ndiye anayekuteryani na ndiye ngao yenu.
 
12 Mwenyezi Mlungu anahutambukira na kuhujaliya.
Andajaliya atu a Iziraeli,
andajaliya chivyazi cha Aruni.
13  115:13 Maono 11:18; 19:5Mwenyezi Mlungu andajaliya osi amuogophao,
avyere kpwa adide.
 
14 Mwenyezi Mlungu naakuhendeni muenjerezeke
mwimwi na ana enu!
15 Mwenyezi Mlungu ariyeumba mlunguni na tsi
naakujaliyeni.
 
16 Ko mlunguni ni kpwa Mwenyezi Mlungu,
ela dunia waipha anadamu.
17 Atu ariofwa taaweza kumtogola Mwenyezi Mlungu,
wala aho ariotserera kuzimu.
18 Ela swiswi hurio moyo hundamtogola Mwenyezi Mlungu,
hundamtogola vivi sambi hata kare na kare.
 
Mwenyezi Mlungu naatogolwe!

115:4 115:4 Zaburi 135:15–18; Maono 9:20

115:13 115:13 Maono 11:18; 19:5