118
Wira wa kulavya shukuruni
kpwa kuphaha ushindi
118:1 1 Nyakati 16:34; 2 Nyakati 5:13; 7:3; Ezira 3:11; Zaburi 100:5; 106:1; 107:1; 136:1; Jeremia 33:11Mshukuruni Mwenyezi Mlungu, mana ni mnono,
mendzwaye isiyosika inadumu hata kare na kare.
 
Aiziraeli naambe,
“Mendzwaye isiyosika inadumu hata kare na kare.”
Atu a chivyazi cha Aruni naagombe aambe,
“Mendzwaye isiyosika inadumu hata kare na kare.”
Aho amuogophao Mwenyezi Mlungu naambe,
“mendzwaye isiyosika inadumu hata kare na kare.”
 
Kahi ya tabu zangu namuiha Mwenyezi Mlungu,
naye achinijibu kpwa kuniika huru.
118:6 Aeburania 13:6Mwenyezi Mlungu a uphande wangu, nami sindaogopha chochosi.
Mwanadamu andanihendani?
Mwenyezi Mlungu a uphande wangu ili aniterye,
nami ndadzionera aho achionimena achiturywa.
 
Baha umchimbirire Mwenyezi Mlungu
kuriko kumkuluphira mwanadamu.
Baha uchimbirire Mwenyezi Mlungu
kuriko kukuluphira akulu.
 
10 Mataifa ganjina gosi kala gakanizangira
ela nchigaturya kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu.
11 Ganizangira chila uphande
ela nchigaturya kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu.
12 Ganizunguluka dza nyuchi
ela gachiphya mara mwenga dza moho wa miya,
kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu nchigaangamiza.
 
13 Násukumwa sana, phadide nigbwe
ela Mwenyezi Mlungu achiniterya.
14  118:14 Kutsama 15:2; Isaya 12:2Mwenyezi Mlungu ndiye nguvu yangu,
iye akakala wokofu wangu.
 
15 Sauti za raha na ushindi zinasikirika
kpwenye mahema ga ahendao haki,
“Mkpwono wa kulume wa Mwenyezi Mlungu ukahenda makulu.
16 Mkpwono wa kulume wa Mwenyezi Mlungu ukareha ushindi!
Mkpwono wa kulume wa Mwenyezi Mlungu ukahenda Makulu!”
 
17 Sindafwa ela ndakala moyo,
nitangaze mahendo ga Mwenyezi Mlungu.
18 Mwenyezi Mlungu akanitiya adabu sana
ela kakaniricha nifwe.
 
19 Nivugurira maryango ga haki,
niphenye nimlavire shukuruni Mwenyezi Mlungu.
20 Riri ndiro ryango ra Mwenyezi Mlungu,
atu a haki andatsupira phapha.
21 Nakushukuru kpwa kukala ukanijibu
na ukakala wokofu wangu.
 
22  118:22 Luka 20:17; Mathayo 21:42; Mariko 12:10–11; Mahendo 4:11; 1 Petero 2:7Dziwe roremewa ni adzengi,
ndipho rikakala dziwe kulu ra msingi.
23 Mwenyezi Mlungu ndiye yehenda dzambo hiri,
naro huchirilola rinahuangalaza!
24 Hino ni siku achioihenda Mwenyezi Mlungu
nahuhererwe na hukaleni na raha.
 
25  118:25 Mathayo 21:9; Mariko 11:9; Johana 12:13Hutivye, hunakuvoya uwe, ee Mwenyezi Mlungu!
Ee Mwenyezi Mlungu, hunakuvoya huhende huongokerwe.
26  118:26 Mathayo 21:9; 23:39; Mariko 11:9; Luka 13:35; 19:38; Johana 12:13Naajaliwe iye edzaye kpwa dzina la Mwenyezi Mlungu!
Hundakujaliya kula nyumba ya kuvoya Mlungu.
27 Mwenyezi Mlungu ni Mlungu,
akahungʼazira mwangawe.
Gbwirani maphungo ga mihi mwenu mikononi
mlongozane wakati wa sikukuu,
mphiye phamwenga phenye pembe za phatu pha kulavira sadaka.
 
28 Uwe u Mlungu wangu, nami nindakushukuru,
uwe u Mlungu wangu, nindakutogola.
 
29 Mshukuruni Mwenyezi Mlungu, mana ni mnono
mendzwaye isiyosika, inadumu hata kare na kare!

118:1 118:1 1 Nyakati 16:34; 2 Nyakati 5:13; 7:3; Ezira 3:11; Zaburi 100:5; 106:1; 107:1; 136:1; Jeremia 33:11

118:6 118:6 Aeburania 13:6

118:14 118:14 Kutsama 15:2; Isaya 12:2

118:22 118:22 Luka 20:17; Mathayo 21:42; Mariko 12:10–11; Mahendo 4:11; 1 Petero 2:7

118:25 118:25 Mathayo 21:9; Mariko 11:9; Johana 12:13

118:26 118:26 Mathayo 21:9; 23:39; Mariko 11:9; Luka 13:35; 19:38; Johana 12:13