16
Ekame Isamale Mandeamo Doko
Abrame etanenge Sarai baa wane manja naeyao enda wambake jiamopa, baanya Injipi tange kalai enda Eka lenge mende apata peteambi. Sarai baame Abrame lamaiyoo, “Kamongome namba wane mandipenge ingi kyeto jia-lamona, nambanya kalai enda doko ketae wane mandyuu nyotoo, emba baa-pipa palyepa” lea. Dokopa Abrameme baanya pii doko yakana lea. Gii dokopa, Abrame Kenane yuu dokonya ee kana 10 katapeamopa, Sarainya kalai enda Eka Injipi tange dokopa, Abramepa, enda akalipa joo petena lao, nyoo maiya.
Abrame Ekapa tole pyateambinopa, Eka baa wane peteamo kandatala, baanya isingi enda Sarai minao imbu pisia. Dokopa Saraimi Abrame lamaiyoo, “Naimanya mana singili pyoo, nambanya kalai enda Eka embanya kinginya yakineo. Embame Eka mana nalapinosa, namba tanda nyilyo. Dokonya Kamongome embapa nambapa minao tolasinana” lea. Dopa leamopa, Abrameme Sarai lamaiyoo, “Eka doko embanya kalai enda embanya kinginya yakinelyo. Embame pitu lao masetali pipi” lea. Dokopa, Saraimi Eka minao koeyasiamosa, paka pea.
Paka pao yuu sapu Sua kaitinisa, endaki pete tombapae singi mendasa peteamopa, Kamongonya enjele mende epea. Ipupala baa tipa pyoo, “Eka, Sarainya kalai enda, emba anja pituu, anja paanya epelepe?” lea. Dopa leamopa, baame yanu pyao, “Nambanya isingi enda Sarai yakinatala, paka paanya epelyona” lea. Dopa leamopa, Kamongonya enjele dokome baa lamaiyoo, “Emba Sarai pitatasa pilyoo pupala, baanya pii watao minao pitipi. 10 Nambame embanya mandipaenya mandipae dupa longo jotopa, kapa pao itaki napyatami. 11 Emba wane ane mende manjapeno. Nambame embanya ee lapino tenge doko sepelyo dokonya, baanya kenge doko Isamale* Isamale tenge doko, “Goteme singi.” lape. 12 Baa dongi kapu joo, tuu-tuu pyoo katao, baanya tata dupapi, endakali waka dupa-pipa yandapipili joo katatana” lea.
13 Dokopa Ekame, Goteme pii kiningi langipumupa, kanjo lao masetala, baame kenge doko, “Goteme namba kandenge” lea. 14 Ekame kenge leamo doko masetala, endakali dupame endaki pete tombapae Kadesapa, Beretapanya kainanya singi doko kenge Bilaro Bilaro tenge doko, “Gote saka katenge dokome namba kandenge.” lengema.
15-16 Abrame ee kana 86 leamopa, Ekame wane ane mende mandea. Mandipiamopa, Abrameme kenge doko Isamale lea.

*16:11: Isamale tenge doko, “Goteme singi.”

16:14: Bilaro tenge doko, “Gote saka katenge dokome namba kandenge.”