23
Sara Kumiamo Doko
Sara baa ee kana 127 petea. Yuu andake Kenane, taono Kiriata Aba lenge, kenge mende doko Ibrone lenge dokonya pituu, Sara kumateamopa, Abrakame kumanda petea. Kumanda pituu sakatatala, Abrakameme Sara malu pitoo latala, akali tata Itai dokaita pii lamaiyoo, “Namba nyakamanya kainanya tisa kalyo. Nambanya enda malu pitoo, yuu mendatupa nyakama-kisa sambatoana” lea. Akali tata Itai dokaitame yanu pyao, “Akali andake, emba naima-pipa auu pyoo katamano dokonya, naima-kisa pii mende nasilyamo. Malu pipenge panda auu petae silyamo dupanya, mendenya embanya enda doko malu pyaalena” leami. Dopa leaminopa, Abrakameme endakali Itai tange peteamino dokaita mambo pia. Mambo pyao pituu, “Nambanya enda malu pyaale lao, yuu laitaka petelyamino dokonya, nyakamame Soa ikiningi Eprone lamaiyoo, yuu Makapela dokonya, baanya yuu dupanya lemba mendasa kananda* Kananda dokonya endakali kumilya doko malu joo nyoo setengema. mende sambao nyotoo lamaiyepa. Nyakamame kandataminopa, muni pupenge dutupa etao maitoana” lea.
10 Lome kambusa endakali peteamino kaina dokonya, Eprone pituu, Abrakameme leamo dupa sepala yanu pyao, 11 “Akali andake, namba tata datupanya enombanya, kananda dokopi, yuu makisa silyamo dupanya malu pyaale ditoana” lea. 12 Dopa leamopa, Abrakameme endakali dokaitanya enombanya dee mambo pia. 13 Dopa petala, Abrakameme endakali peteamino dupanya lengelyapinya Eprone lamaiyoo, “Embame yuu dake namba ditoo leeno doko kapana, pii dalapo etete sepe. Nambame kananda katapae yuu makisa dutupa apata etasoo sambapala, nambanya enda doko malu pitoana” lea. 14 Dokopa, Eproneme pii yanu pyao, 15 “Akali andake, yuu dakenya silipa muni 400 pupenge. Dopaka doko, muni kuli dutupa nalimba yale daa. Nalimba akali andake daape. Embame enda doko nyoo malu pyaa puu” lea. 16 Dopa leamopa, Abrakameme kapana latala, silipa muni 400 dutupame endakali Itai tata dupanya enombanya Eprone-kisa yuu doko sambao nyia.
17-18 Epronenya yuu Makapela, Mamare makisa singi dokonya kanandapi, ita katengepi, dupa katapae, Abrakameme sambao nyia. Sambeamopa, lome kambu dokonya endakali Itai tange peteamino dupa pitakame, Eprone-kisa Abrakameme yuu doko sambao, etete nyilyamo lao kandeami. 19 Kananda Makapela singi dokonya Abrakameme etanenge Sara malu pia. 20 Abrakameme yuupi, kanandapi, akali tata Itai-kisa sambeamo doko, Abrakame palu dupanya malu pingi panda joo etete nyia.

*23:9: Kananda dokonya endakali kumilya doko malu joo nyoo setengema.