eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Baibala Hemolele

Hawaiian Bible 1868

Language: [haw]'Olelo Hawai'iHawaiian
Title:Baibala HemoleleHawaiian Bible 1868
Abbreviation:1868ID: HAW868 or haw1868
public domain
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLhaw1868_html.zip
ePub 3haw1868.epub
Amazon Kindle EPUBhaw1868.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulehaw1868eb.zip
Plain text canon only chapter fileshaw1868_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLhaw1868_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLhaw1868_vpl.zip
Browser Bible modulehaw1868_browserBible.zip
USFXhaw1868_usfx.zip
USFMhaw1868_usfm.zip
XeTeXhaw1868_xetex.zip

The Holy Bible in the Hawaiian language of the United States, 1868 revision


I KINOHI hana ke Akua i ka lani a me ka honua.

—Genesis 1:1O IEHOVA ko'u Kahuhipa; Aole o'u mea e nele ai.

—Psalm 23:1Aka, e imi e oukou mamua i ke aupuni o ke Akua a me kana pono, a e pau ua mau mea la i ka haawiia mai ia oukou.

—Matthew 6:33No ka mea, na aloha nui mai ke Akua i ko ke ao nei, nolaila, ua haawi mai oia i kana Keiki hiwahiwa, i ole e make ka mea manaoio ia ia, aka, e loaa ia ia ke ola mau loa.

—John 3:16Ua ike no hoi kakou, e kokua pu ana na mea a pau e pono ai ka poe aloha i ke Akua, ka poe i kohoia mai mamuli o kona manao.

—Romans 8:28


Baibala Hemolele

The Holy Bible in the Hawaiian language of the United States, 1868 revision

Public Domain
Language: 'Olelo Hawai'i (Hawaiian)
Translation by: na na misionari i pai


2015-11-10

Last updated 2015-11-10