eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Parnai Yang Arbang-pilŏ́ng: Tám Uraq Tamme Cang Cadô

Pacoh Bible

Language: [pac]PacohPacoh
Title:Parnai Yang Arbang-pilŏ́ng: Tám Uraq Tamme Cang CadôPacoh Bible
Abbreviation:pacID: PACWBT or pac
Copyright © 2019 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLpac_html.zip
ePub 3pac.epub
Amazon Kindle EPUBpac.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulepac2019eb.zip
Plain text canon only chapter filespac_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLpac_word.zip

Pacoh: Parnai Yang Arbang-pilŏ́ng: Tám Uraq Tamme Cang Cadô (Bible)


Nsuoi lư, cóq inha suo dyôn Yang Arbang-pilŏ́ng cơt sút tớq mít cannính inha, alứng suo ngê tinớng ŏ te án. Dyơ án lư dyôn inha bôn máh nốh ngki.

—Matthew 6:33Yang Arbang-pilŏ́ng bôn nưm mui lám Acái sớng. Co án amoih nhéq tưh ticuoi, iki án dyôn Acái án siar át tớq cuteq ndô. Ticuoi mmo tin Acái án, arvai ticuoi ngki lớiq nai cuchet nnáng, ma bôn tumống níc-níc.

—John 3:16He chom dyơ máh ticuoi ndon Yang Arbang-pilŏ́ng arô dyôn veng ngê án, la máh ticuoi ndon amoih lư án, cứp arnáq ndon tớq nga nha-án, án lư táq dyôn cơt ŏ ada nha-án.

—Romans 8:28


Parnai Yang Arbang-pilŏ́ng: Tám Uraq Tamme Cang Cadô

Pacoh: Parnai Yang Arbang-pilŏ́ng: Tám Uraq Tamme Cang Cadô (Bible)

copyright © 2019 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: (Pacoh)
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-30

Last updated 2020-11-30