5
Timotia meikramtaɨrmo ndona racaindpaiknan toca raupŋi
TN 19.32Na u ramtaɨr bagrarmo kai latik teac, u minmo laŋan wetwet ndop, na an tɨpna kirara u ndona aetta morenan, u min motocmo, ainda mo. Na an tɨpemb kirarir kabemo, u nuik ŋgaibmo, u ndona laiplacara morena tɨpemb kirarirmo, min motoco an tɨpemb kirarira mo. Na an tɨpemb kirarir motoco, u ndona aemma morenan, u meik bagrarmo ainda mo. Na Raraŋ Aetaniacna lamnɨac ŋgoutmo, u mombour ŋgaibmo, an tɨpemb kirarir laiŋga, u ndona mbica morena tɨpna kirara, u min motoco ainda mo.
Pola Timotimo aindoprina, mandaia ndo meik koinmbarmo raupŋina
Na meac konimma reik kocor te, u manmo matau bubuoca raupŋi. Mt 15.4, na Epe 6.1-2, na 1 Ti 2.3Na meac konimma mombonikapa, rɨmbnarapnan te, out ŋgoinna an mombonikapa rɨmbnara gaind ndamŋi, mina rɨtɨpaikca towai tɨkca ndorita racaindpaikmo raupŋi, te, an tɨpembta kirarira mina ndorita aemeraterapa, nicarmo otacrenan, na an tɨpna kirara Raraŋ Aetaniaca toŋgorenan.
Lk 2.37, na 18.1, na 18.7, na Up 26.7, na 1 Ko 7.32Ainda moca meac konimma ndo kabe ŋgoinna eacrenanna, ma gainda mo, ma ndona rɨtɨpacmo Raraŋ Aetaniacna para tɨkca, na ma mouŋapa raap memetmbaca ma mbendeiraŋ, na manmo ndo ŋgotacna digiraŋ. Na meac konimma ndona tikna toŋtoŋa raŋgaica eacrenan, an meaca ma Raraŋ Aetaniacna lamnɨaca ma menaca eacrena meacna kirar toc. Aintik u minmo gan kam toco neaŋ. Na mina tɨpemb kirarir laiŋga mo te, meikramtaɨra minmo kamb ŋgorikca mba mbopitndait. Ais 58.7, na Mt 18.17, na Gal 6.10, na Ta 1.16Na mandaia ma ndona racaindpaikapa, mana aemmapa, aetmo otac ŋgocor, ma ndona rɨtɨpaca ma kecamariri, na ma ŋgoreac ŋgoin. Na Raraŋ Aetaniacmo rɨpac ŋgocorta meikramtaɨra, mina ainta tɨpemb kirarir ŋgorikca, mba morenan.
Na meac konimma 60na mɨnna iarira wanaiŋ te, mana ia an meik koinmbarta irembap kai tɨk teac, u 60na mɨnnan niŋgikca tɨk. Na ma ramoot, kabe niŋgikca laŋgoca menaca eacrena meac.* Na aia mba lamŋiri, kaina moca mina an meik koinmbarta iremb aŋgɨrina. Landamŋina ramtaɨr ndeida gaind ndamŋirina, an meik koinmbara, mina kamb leacatna, mina Raraŋ Aetaniac niŋgikna aiŋ moraŋnande, na mina mba mac laŋgoitndai. Ainda moca Iesusa rɨpacrena laiplacara an kamb leacatna, te mina meikta iremb aŋgɨca mina minmo gagamna amta reikca otacrena. 10  Ib 13.2Na ma tɨpemb kirarir laiŋga morena iap nameac. Ma ndona mombonikmo mataua raupŋirenan, na ndiarna tɨp kirara morenan, na mina taup tawannan kɨp te, amna reac neaŋgabrena. Na ma Raraŋ Aetaniacna meikramtaɨrta ortɨmbɨkniŋna tiacar tukirena, na makukapnanmo otacrena, na kabena ainta aiŋir laiŋga morena.
11 Na an meik koinmbar ŋgaibmo, u mina irembca kai aŋgɨ teac, iŋmbaia mina laŋgona toŋtoŋgar ŋgep te, mina laŋgo te, mina Karaismo iŋ neaŋnandet. 12 Na an tɨpembta kirarira mina out ŋgoinna Raraŋ Aetaniacap ndorita kamb leacatnanna, mina an titac te, mina ndorimo makukar maneaŋgek. 13  2 Te 3.11Na reac ian toco, mina morenanna, mina aiŋira momona ŋate te, mina ŋgepca kac kaca, tumbaia taŋraŋnandet. Na mina kambmo ndoŋndoŋ rapaci mbopi taŋraŋ te, kabena meikramtaɨrmo iŋmbai ndopraŋnandet. Ainda moca mina mboprena kamb wɨt anikca aia mbopna toawanaiŋ, an kambca wandoikca wanaiŋ. 14  1 Ko 7.9Ainda moca aku gaind ndamŋirena, an meik koinmbar ŋgaibmo wattacarica mina laŋgoca, mombonikca mɨrca, ndorita kacnɨmnanmo raupŋina. Na mina ainda mo te, puŋnaŋgepta ianna min morena tɨpemb kirarira watca, aimo kamb ŋgorikca mba mbopitndai. 15 Na u lamŋirena, mina ndeida taup laŋmo tɨkcarica, mina Ramoot Mbɨkca maraŋgaiek. 16 Na rɨpacrena meaca, ma ndona racaindpaikna meik koinmbarap eac te, ma ndo minmo raupŋia otacnande, te, Iesusna rɨtɨpaikta meikramtaɨrta tumbunmo makukca mba neaŋitndai. Ainda mo te, Iesusna rɨtɨpaikta meikramtaɨrta tumbunna meikca, an meik koinmbara reik kocortanmo otacna.
Iesusna rɨtɨpaikta meikramtaɨrta tumbunna ŋginaŋna ramtaɨr paŋaindmo aia minmo matau raupŋiraŋ
17  1 Ko 16.18Na an Iesusna rɨtɨpaikta meikramtaɨrta tumbunna ŋginaŋa morena ramtaɨr paŋainda, mandaibinna wiwitirenanapa, riptina aiŋ ŋgoinna morena ramtaɨrmo, wattacarica mina iremb anikapa opoik anik aŋgɨna. 18  TW 25.4, na Mt 10.10, na Lk 10.7, na 1 Ko 9.9Na aia lamŋirena, Raraŋ Aetaniacna timbigta kapca gaindopatna, “Aia bulmakaoa, witna lourna lapea mo kecarina aiŋa morinanmo, mana upa kai tamai teac.” Na aia lamŋirena, “Aiŋa morena ramtaɨra mina ndorita aiŋirta opoikca mina aŋgɨrena.” 19  TW 17.6, na 19.15, na 2 Ko 13.1Na ramoot ianna gaindop te, “Iesusna rɨtɨpaikta meikramtaɨrta tumbunna ŋginaŋa morena ramoot paŋanna tɨp ŋgoreacna makukca mo te,” u ramoot kabe mbopekna kamma kai warac teac, ramoot mbuniŋ co, mbonkac mbop te, u mina kamb mbarac. 20  TW 13.11, na Gal 2.11, na 2.14, na Epe 5.11, na Ta 1.13Na Iesusna rɨtɨpaikta meikramtaɨrta tumbunna ŋginaŋa morena ramtaɨr paŋainda, mandaibinna tɨpemb ŋgorikta makukara moraŋ te, minmo aŋgɨca meikramtaɨrta outta tɨkca, minmo latik te, meikramtaɨra anna watca nanambinandet.
Timotia ma ndona tɨpembta kirarirmo matau raupŋiraŋ
21  1 Ti 6.13, na 2 Ti 2.14, na 4.1Na Timoti, aku unmo wandoŋ ŋgoin mambopek, u Raraŋ Aetaniacapa, Karais Iesusapa, Raraŋ Aetaniacna mbaiŋna aiŋa morena ŋerŋgaurta lamnikmo, aku unmo neaŋrina kambmo, matau raupŋi. Te, u kabena meikramtaɨrmo tɨpemb kirarir laiŋga moraŋ. Na u, mina ndeidmo tɨpemb kirarira laiŋga kai kunni, mo teac. 22  Up 6.6, na 13.3, na 1 Ti 4.14, na 2 Io 1.11Na u ramootmo kai tawina larapaca Raraŋ Aetaniacna aiŋa mona mo teac, u ndona parmo mana paŋanna kai tawi tɨk teac. Moca kabena ramootna tɨpemb ŋgorikta makukara u manap aŋgɨnandet. U ndomo matau raupŋi, na Raraŋ Aetaniacna lamnɨacmo wandoŋ rat ndeac.
23 Na u an puk kabi gagamna tɨpna kirarmo, tɨkcarica u wainna puk emtem am te, ma una nikinikna roumbca, unmo memetmbaca larurenanmo, mo kecarinande.
24 Na meikramtaɨr ndeidta, tɨpemb ŋgorikta makukara mina raekca larunande, te, an tɨpemb ŋgorikta makukara mina outta taŋca ritri waparacna taupca larunandet. Na ramtaɨr ndeida, mina tɨpemb ŋgorikta makukara iŋgoroca eacrenanna, iŋmbaia mina raekca larunandet. 25 Na an tɨpna kirar mbuŋa, an tɨpemb laiŋga laruca raekca tɨknandet. Na tɨpemb laiŋga tawi laruca raek ndeac ŋgocor te, mitoco mba iŋgoroca eacitndait.

5:1 TN 19.32

5:4 Mt 15.4, na Epe 6.1-2, na 1 Ti 2.3

5:5 Lk 2.37, na 18.1, na 18.7, na Up 26.7, na 1 Ko 7.32

5:8 Ais 58.7, na Mt 18.17, na Gal 6.10, na Ta 1.16

*5:9 Na aia mba lamŋiri, kaina moca mina an meik koinmbarta iremb aŋgɨrina. Landamŋina ramtaɨr ndeida gaind ndamŋirina, an meik koinmbara, mina kamb leacatna, mina Raraŋ Aetaniac niŋgikna aiŋ moraŋnande, na mina mba mac laŋgoitndai. Ainda moca Iesusa rɨpacrena laiplacara an kamb leacatna, te mina meikta iremb aŋgɨca mina minmo gagamna amta reikca otacrena.

5:10 Ib 13.2

5:13 2 Te 3.11

5:14 1 Ko 7.9

5:17 1 Ko 16.18

5:18 TW 25.4, na Mt 10.10, na Lk 10.7, na 1 Ko 9.9

5:19 TW 17.6, na 19.15, na 2 Ko 13.1

5:20 TW 13.11, na Gal 2.11, na 2.14, na Epe 5.11, na Ta 1.13

5:21 1 Ti 6.13, na 2 Ti 2.14, na 4.1

5:22 Up 6.6, na 13.3, na 1 Ti 4.14, na 2 Io 1.11