2
Amunu ag kobol nau oh dim lamidḵulagnu amu ag uueg! Ag nai ham bup̱uak uuna amu ag aḵa ahilagnu, “Ig am danab ah enaib,” aib ap̱ig. Amu danab laa nug keeke kuḏum ele dayeb amu ag nuhignu aib oolag nauhom amu ag nai nau ele aib madip̱ig. 2-3 Amu ag danab laa nug e laa lana enanag dooṯe amubia ag Kayaknu enanag doona, ag Nug beḵod daaṯeb amunu ag ena meḵulagnu, nid yuḏ ag huh aoglagnu oolag daaṯe amubia ag Kayak nai dooglagnu oolag dayaḏ!
NAḎI NUG MEN ENA BAU ELE
Ag Naḏi Jesus top̱a doig! Nug amu bauklel diig daaṯe. Nug am lag haknu men anuqak bia amu danab ah ag Nug uup̱ig amge Kayak Nug nuḵa tituana, nuhignu am enanag dooṯe. Amu ag uḏin, ag ele men bau daaṯe ele bia daap̱eg amu Kayak Nug nuhig tamaniak ahilagp̱a heḵu. Amup̱a ag mana meṯak danab op̱ia awak ele daanna, ag keeke Kayak oo niiṯe ele amu, Jesus Kristus onigp̱a mana meṯak bia Kayak keeke amu meṯaglag. Amu Kayak naip̱a, nai laa Jesusnu am inam daaṯe. “Da men laa, amuam men enanag, amu epeḏi, Nug am dahil tamaniak gamagp̱a anuqak daaṯe. Amu laa nug nuhignu oop̱a genab dooḵu amu Nug am ii uuidma. Iiṯanab iiṯa.” Ag nuhignu oolagp̱a genab dooṯeb amu ag nuhigp̱a ehaniṯak oḵai aoṯeb amge danab ah ag oolagp̱a genab ii dooṯeb amu ahilagp̱a Nug inam beum daaṯe. “Uḏat danab ag men amu uup̱ig ele amu, gemu Nug lagnu anuqak daaṯe.” Aria Kayak nai amunu laa am, “Men amu nug danab ag oolagp̱a genab ii dooṯeb ele amu, ag men amup̱a baelag qeḵulagnu daaḵu. Yo, men amu heeb, danab ag nena qeḵulag.” Aḏinu ag baelag qeḵulag? Ag nai ena oolagp̱a genab ii doop̱ig amunu Kayak anṯom amubia ag heṯeb.
Amge ag Kayaknu danab, ag gatatup̱a daaegeg, Nug diia, amahlak enap̱a maaṯom ele amu, ag Nug ahilagp̱a ena heum amu miag atiglagnu, Nug ag tituanaṯe daaṯeb, ag am nuhiḵud mana meṯak danab daaṯeb, ag am danab ah op̱ia awak daaṯeb, ag am Kayak nuhignab danab ah daaṯeb. 10 Anuḵa amu ag Kayaknu danab ah ii daap̱ig amge gemu ag nuhignab danab ah daaṯeb. Amu anuḵa ag hip̱uninnu nob nau, ag amu aoglagnu daap̱ig amge gemu amu ag nob nau amu aoglagnu ii daaṯeb.
KAYAKNU BEGBEG DANAB DAYAKNU NAI
11 O lailad, ag danab atu laap̱anu, ag am ḏo danab ele bia, wan imup̱a daaṯeb amunu da ag beḏulagnu kobol nau, kobol amuam ag hanhan ig Kayak amegp̱a danab ena daamtanu wagai meṯeb ele amu, ag kobol amu ii hemananu unuqadṯem. 12 Amu ag danab laa Kayak baeḵudp̱a ii daaṯeb ele amu, ag ag oolagp̱a daanna, kobol ena tutuḵuib heig! Ag anam hebep̱eg, danab amu ag ahilagnu nai nau aḵulagtai ge ag ahilag kobol ena amu anidna, haen Naḏi Nug ig danab ig ehanigḵunu uḏiḵu amu ag ele Nug binag meḵulag.
13 Naḏi Jesus Nug Kayak oḏe dim lamidṯom, diig amunu ag ele gabman ep̱eg laih laih oh, Kayak maaṯom daaṯeb ele amu, ag oḏelag dim lamiṯeg! Amuam danab oḵainab, laa oh eḏaṯak daaṯe, nug oḏe dim lamidḵulag amu 14 nuhiḵud ehaniṯak, nug waap̱a daanna, uḏat heṯeb amu, ag oḏelag ele dim lamiṯeg! Gabman oḵai nug danab, ag nug waap̱a daanna uḏat heṯeb ele amu, ag eheḏ hak danab nob nau maṯanna, danab ag kobol ena heṯeb ele binalag meḵulagnu maaṯe, uḏat heṯeb. 15 Ag amu oḏelag dim lamidḵulagnu diig am, Kayak Nug oo daaṯe amubia ag kaaka danab dilag nai, maiṯak iiṯa ele amu, nai amu qep̱eg neḵunu kobol enaib heḵulag. 16 Amu ag danab uhuqak ena aon daaṯeb amunu ag danab uhuqak aop̱ig bia oiyeg! Amge amup̱a ag kobol nau loḵumna aib hep̱ig. Ag Kayaknu kobol ena dim lamidnana, nuhig uḏat danab dayeg! 17 Amu ag danab oh binalag eleleib meig! Ag lailḵad Naḏinu oolagp̱a genab dooṯeb ele, amu dilag oolag mauhaḏ! Ag Kayaknu enanag doon, oolag ele oṯaiaḏ! Ag wanp̱anu gumiṯak danab oḵainab, laa oh eḏaṯak amu ag nug onig ena meṯeg!
BEGBEG DANAB AG JESUS OIYOM AMU DIM LAMIDNA UG MAOGLAG
18 Aria begbeg ag gumak danab ahilḵad waalagp̱a daanna, keeke ohp̱a ag binalag kobol elelep̱a meig! Gumak danab ena dilagp̱aib iiṯa, gumak danab nau, ahilagnu eheḏ heṯeb, amu ele waalagp̱a daanna, ag binalag kobol elelep̱a meig! 19 Ag anam daanna, Kayaknu dab menana oip̱eg, gumak danab nau ag guiṯak madap̱eg amu Kayak Nug haen amup̱a kobol amu, ag begbeg ag hep̱ig ele amunu oo ena daaḵu. 20 Aria ag begbeg danab ag kobol eheḏ laa hep̱eg, ahilḵad gumak danab ag guiṯak madap̱eg, ag begbeb ag ahan wagai ii meḵulag amu, ag amunu aṯemun ag nob ena aoglagnu dab meḵulag. Amge ag begbeg ag kobol ena laa hep̱eg, ahilḵad gumak danab ag ahan guiṯak madap̱eg amu, ag begbeg ag bodo eṯak daanna, eḏun wagai ii mep̱eg, Kayak Nug kobol amunu oo enaib daaḵu. 21 Amu Kayak Nug ag kobol amu dim lamidḵulagnu onilagp̱a eum. Aḏinu? Kristus Nug guiṯak naḏi ag ehanadḵunu awom. Amu Nug ag kobol nuhig dim lamidḵulagnu amu kobol aaḵu ip̱uanaṯom. 22 Nug am hip̱unin laa ii heum amu nai ham bup̱uak laa oḏep̱a ele ii beum. 23 Amu danab ag nuhignu nai eheḏ ap̱ig amge Nug nai eheḏ ahilagnu nob ii meum. Nug guiṯak awom amge nuhig guiṯak amunu Nug ag nob nau aoglagnu ii aum. Iiṯa, Nug nuḵa Nug beḏu oh Kayak, Nug am epeḏiak danab keeke oh elep̱aib epeḏidṯe ele amu, Nug ep̱egp̱a meum. 24 Ig hip̱uninnu begbeg daamtanu, ig Kayak dim lamidḵunignu, Jesus Nug ihinig hip̱unin oh ad emaitakp̱a mawom. Genab Jesus nug guiṯak awe, ig amup̱a elele daaṯem. 25 Am anuḵa ag am sipsip heṯeb, amubia ag ib eṯan gop̱ig amge gemu ag eḏun ahilag gumak danab, ahilag oḵai, Nug am ag atog noadṯe ele amu, Nug gumidna uḏip̱ig.