4
KOBOL NAU UUA, KAYAK DIM LAMIṮAKNU NAI
Aria Kristus Nug danab beḏu awom, beḏu amup̱a guiṯak naḏi awom amunu ag ele Nug heum bia dab mak g̱agaṯag aweg! Aḏinu? Danab nug ug beḏup̱a awom amu nug aaḵu hip̱unin kobol ohnu uuidṯe. Amunu amu dimp̱a, haen danab amu nug bau dayaya wanp̱a oiṯe amu nug kobol nau baula ii dim lamidṯe, danab laa heṯeb bia. Iiṯa! Nug Kayaknu dab mak dim lamidṯe. Danab ag Kayak beḵod iiṯa amu ag kobol nau diigdiig heṯeb. Aria ag gemu nai imu aoṯeb amu ag ele anuḵa kobol anamib hedap̱ig amge gemu ag ii heṯeb. Laa ele amu ag baula aib hep̱ig. Kobol amuam inam. Gap̱ai awak kobol, kobol naunu oo ahak, le g̱agatag lawowa kaaka qak kobol, hobul augigiakp̱a wanak, le g̱agaṯag lana mauhnoak oiyak, Kayaknu ḏo tap̱e ne, kayak ham bup̱uak binag mak kobol ele. Amu gemu ag aaḵu kobol nau amu ag baula ii heṯeb amunu danab Kayak baeḵudp̱a iiṯa, ag ag ele kobol nau amu gemu ii heṯeb amu ag amu anidna oṯaina, ahilagnu nai eheḏ aṯeb. Amge dimp̱a ag aḵa Kayak amegp̱a ag kobol heṯeb amunu miag atinna aḵulag. Nug am epeḏiak danab amu Nug danab bau daaṯeb amu mauhp̱ig ele oh kobol anen anen hep̱ig amup̱a nob nau madaḵunu babaiṯom daaṯe. Diig amunu anuḵa Nai Ena amu danab mauhp̱ig dilagp̱a ele uḵom. Amu amup̱a ag beḏulag heṯoḏiakp̱a daaglag amge Nai Ena ahilagp̱a mehuqom amup̱a ag doṯolag ele Kayak Nug bauklel daaṯe bia daaglag.
Aria keeke oh iiṯa meḵulagnu haen aaḵu guguiṯak daaṯe amunu ag unuqiṯak ena heḵulagnu elele daaglagnu, ag dab men autna aona, g̱agaṯag dayeg! Ag lailḵad dilag huana oolag mauhḵunu amu dab mak ahilagp̱a anuqak dayaḏ! Aḏinu? Layagnu oo mauhak kobol nug kobol eheḏ kuḏum tone, iiṯa meṯe. Ag lailḵad dilagnu nug ehaniṯak kobol aib uup̱ig. Ag oolag gamag ahebeb heḵulag. 10 Amu ag oh anen anen Kayaknu ehah aop̱ig amunu ag ehah amup̱a Kayak Nug ehaniṯak oḵai amu hamu megaḵa, uḏat heḵunignu oo daaṯe bia lailḵad ehanaṯeg! 11 Ao, danab oh ag ahilag uḏat ena anidna, Jesus Kristus onigp̱a ag Kayak binag meḵulagnu amu danab laa nug Kayak nai mehuqṯe ele dayeb amu, Kayak nai tutuḵu mehuqaḏ! Amu danab laa nug layag ehanidṯe ele dayeb amu nug g̱agaṯag Kayak medṯe ele amup̱a uḏat haḏ! Kayak Nug am onig ele amu g̱agaṯag hanhannu ele. Genab.
KRISTUS ELE OU QA, UG MAWAKNU NAI
12 O lailad, ug doyak kobol ab ewak bia ahilagp̱a beṯeb, amup̱a ag aib oṯaina, “Kobol laanab iiḵu beṯeb,” aon ap̱ig. 13 Iiṯa, ug anamp̱a ag Kristus ele oh ug maoṯeb doonna, amunu oolag gamag ahaḏ! Amu dimp̱a Nug onig oḵai miag atiak beḵu, haen amup̱a ag oo gamag ahak naḏi doonna amu ag oolag ena ele daaglag. 14 Amu ag Kristus onig g̱agaṯag aḏaṯeb amunu danab laa ag ahilagnu nai eheḏ aḵulag amu ahilagnu am ena. Aḏinu? Kayak Ouḏi binag ele, Nug ag ele daaṯeb. 15 Ag kristen daaṯeb amu ag oolagp̱anu laa nug dug wak danab, o iiṯa yabhok danab, o iiṯa kobol nau diigdiignu hak danab, o iiṯa danab laa dilag dituanin maṯak danab aib dayom. Ag kobol amu laa heḵulag amu ag guiṯak aoglag amunu ag guiṯak amu aomnanu ag kobol laa amubia aib hep̱ig. Ag diig amunu guiṯak aib aop̱ig. 16 Amge danab nug Kayak baegp̱a dayaya, amup̱a nug guiṯak aoṯe dayeb amu nug uḏa aib neum. Iiṯa. Nug onig Kayak baegp̱an danab daaṯe amunu Kayak binag maḏ! 17 Kayak Nug danab ah epeḏiadḵunu haen dig ma miagnab daaṯe amu Kayak nuhiḵud danabnab tatam epeḏiadḵu. Amu ihinigp̱a epeḏiak dig meḵu amu danab ag Kayaknu Nai Ena tap̱aeg neṯe ele, ahilagp̱a amu aṯemnab daaḵu? Ag ug naunab aoglag. 18 Amu tutuḵu danab eḏua diiaknu uḏat am ug ele dayeb amu danab Kayak baeḵudp̱an iiṯa, ag am hip̱unin danab ele amu, aṯemnab ahilagp̱a beḵu?
19 Amunu Kayak Nug guiṯak aoglagnu elele a amu danab laa ag guiṯak aoṯeb amu, ag tutuḵu oina, beḏulag oh Kayak, ig heiḵom ele, Nug ep̱egp̱a meig! Nug am ig hanhan atog noigṯe.