^
2 Korint
PAULUS NUG KAYAKNU ENA HEME AUM
PAULUS NUG KORINT DANAB II HAM BUP̱UALAṮOM
AG DANAB EHEḎ HEUMNU HIP̱UNIN UHUQNA MEṮAGLAG
TROAS AP̱A PAULUS NUG OO UG ANṮOM
KAYAKNU G̱AGAṮAGP̱A TOTOL AG BAN EḎIDṮEB
TITUANAK BAUNU UḎAT DANAB
TITUANAK BAU AM ENANAG
PAULUS DANAB AH AMAHLAK MAṮOM
OOP̱A GENAB DOYAKP̱A G̱AGAṮAG AWAKNU NAI
DANAB KAYAK ELE OO LAIP̱U DAYAKNU UḎAT
PAULUS NUG KORINT TAMANIAKNU DANAB DAB MAṮOM
KRISTEN AG LAILḴAD EHANADḴULAGNU NAI
UḎAT DANAB LAALA GEHA KORINT UḎIGLAG
KAYAKNU DANAB AH EHANAṮAKNU NAI
PAULUS NUG, NUG EHEḎ HEUMNU NAI TAP̱E NOUM
PAULUS TOTOL HAM BUP̱UAK DILAG HAK MIAG ATIOM
PAULUS NUG TOTOL UḎATP̱A UG KUḎUM MAWOM
KAYAK KEEKE KUḎUM TULEGLEGP̱A PAULUS IP̱UNIṮOM
PAULUS KORINT DILAGNU DAB MEUM
PAULUS NUG KORINT DANAB DAB MEṮAKNU NAI MAṮOM
HUMAṮAK NAI