NAI 2 PETRUS YOM
1
KAYAK NUG NUḴA NUG KRISTEN DANAB NUHIGNU TITUANAṮOM
Da am Simon Petrus, da am Jesus Kristusnu uḏat danab amu totol danab ele. Da ag danab laa ag ele oop̱a genab doyak ig oop̱a genab doyak aomut amubia aop̱ig daaṯeb ele amu, da ahilagnu dab mein, nai imu ahilagnu yaaṯem. Oop̱a genab doyak imu ig Jesus Kristus nuhig kobol ena amup̱a aoṯem, Nug am ihinig Kayak, ig padal meḵunignu hemut amge Nug nuḵa aaḵuib eḏua awiḵom. Ag Kayak amu Jesus Kristus, ihinig Naḏi ele, ahilahnu doyak ena aop̱ig amu amup̱a ahilah ehaniṯak oḵai hamu megṯep kuḏum amu ahilah maḏoḏ oḵai ele ahilagp̱a daaglahnu ool daaṯe.
Kayak Nug nuhig g̱agaṯag oḵaip̱a, Nug keeke oh ig nuhig kobol ena oop̱a oignignu, ig bau daagnignu ele meḵom. Nug nuhig ena hak, Nug binag oḵai ele dab maama, ig oninigp̱a eewo, ig Nug dooṯem amu doyak amup̱a Nug keeke amu oh ig meḵom. Nug nuhig hak ena, Nug binag oḵai ele amup̱a Nug keeke enanag kuḏum oh ig megaḵunu nai qaḵa aum amunu amup̱a ag wan imup̱an kobol nau, ig beḏunig amu heḵunignu eeḏigṯe ele amu, ag amu ele eḏidna, ag Kayak daaṯe bia daaglagnu elele daaṯeb.
Diig amunu amu ag kobol ena heḵulagnu dab menana, wagai mena, kobol ena amu oop̱a genab doyak ahilag ele ou aqateg! Amu ag doyak aon ahilag kobol ena ele ou aqateg! Amu ag dab mak, ag dab mak amup̱a ag beḏulag nug eheḏ gomananu amu ag nug atog nona autna aoṯeb ele amu, ag dab mak amu aon, doyak ahilag ele ou aqateg! Amu ag ug doonna eḏidḵulagnuib dab meḵulagnu kobol, kobol amu ag beḏulag atog noaknu dab mak ele ou aqateg! Amu ag Kayak binag maknu kobol aon amu ag ug doyaya eḏidkunuib dab mak awak kobol ele ou aqateg! Amu ag lailḵad ele layam ena daaglagnu kobol amu aona, ag kobol amuam Kayak binag maknu kobol ele ou aqateg! Amu lailḵad dilagnu oo mauhak kobol amu aona, lailḵad ele layam ena dayak kobol amu ele ou aqateg! Aḏinu? Ag kobol amu heḵulagnu henana, baubau tuḏidna heḵulag dayeb amu kobol amu ag hep̱eg, amu ag Kristen, ag Jesus Kristus, ihinig Naḏi, nuhig kobol doonna, kobol ena ele dim lamidḵulagnu meu anidḵulag. Amge danab laa nug kobol amu iiṯa ele amu nug keeke uma daaṯe amu ii anidṯe, nug am ameg gaḏuom daaṯe. Nug am hip̱unin anuḵa heum amu Kayak uhuqa meṯom ii dab meṯe. 10 Amunu, o lailad, Kayak Nug ag onilagp̱a eum, Nug ag nuhiḵudnab doyadṯe amu, diig amunu ag nuhig ewak dim lamidḵulagnu wagai meig! Aḏinu? Ag anam hena amu ag iinab nena qemana. 11 Aria ag kobol amu heḵulag amu Kayak Nug oo gamag ahebeb, Nug diia, ootuqadḵu. Nug ootuqaṯeb, ag ihinig Naḏi, Nug am ihinig eḏua awiḵak danab ele, Nug am Jesus Kristus, ag nuhig ḏo maḏoḏ hanhannu oop̱a daaglag.
12 Ag keeke amu oh dooṯeb, nai genab amu aop̱ig amu ag amup̱a g̱agaṯag hip̱aidna daaṯeb amge da amunu hanhan dab mak ahilag maḏ edaḵulnu heṯem. 13 Kobol amunu amu da ena dooṯem. Yo, da bau daaṯem haen imup̱a, da baubau ag amelagp̱a, dab mak ahilag maḏ edaḵulnu amu madiḵulnu amu da ena dooṯem. 14 Aḏinu? Da ihinig Naḏi Jesus Kristus, Nug da amelp̱a aum bia, haen elab iiṯa amu da beḏul imu uuidḵulnu dooṯem. 15 Amunu da ag ib ena ip̱uanadḵulnu wagai meṯem. Aria da anam hein, dimp̱a da mauhe gop̱i, dimp̱a amu ag nai imu hanhan dab meḵulagnu elele daaglag.
KAYAKNU AMAHLAK KRISTUS NUHIGP̱A DAAṮE
16 Ig kaya oonigp̱anu aot, ihinig Naḏi Jesus Kristus, Nug wanp̱a uḏiom, Nug am g̱agaṯag ele, amunu ag amelagp̱a ii maṯimut. Iiṯa, ig amenigp̱anab Nug amu genab danab naḏi, binag ele anidmut. Nug beḏu qaukop̱a eḏuom anidmut. Ig Nug amu Nug beḏu eḏuak ele anidmut amu ig amunu ag amelagp̱a maṯimut. 17 Haen Mame Kayak Nug Jesus binag huma, onig oḵai ele hab aṯannu meṯom amu ig doomut. Kayak Nug inam aum. “Imu nid dahilnab, da nuhignu ool mauhṯe, nuhig hakp̱a ele da oolp̱a enaib dooṯem.” 18 Ig Nug ele qauko gunp̱a daamut amunu ig baag amu hab aṯannu neene doomut.
19 Amunu ig propet ag nai ap̱ig ele amu, ig genabnab miagib oonig unuqagp̱a ele dooṯem. Danab ag hul, nug gatatu abenp̱a amahlala daye uḵe uḵe, wagḵaḏeḏe boitinan amahalṯe amubia ag propet dilag nai imu dab mep̱eg uḵeb uḵeb, Jesus Nug eḏua na amahalḵu batak. 20 Keeke laa amu ag anuqak doyeg! Laa nug nuḵa dab mak nuhigp̱a propet nai ap̱ig ele amu awa, diig madiḵunu elele iiṯanab. 21 Aḏinu? Danab laa nug nuḵa nuhig dab makp̱a propet nai ii aum. Iiṯa, Kayak Ouḏi Nug dab mak medeṯe, ag nai Kayak top̱anu uḏiom amu ag madip̱ig.