28
PAULUS MALTA DAYOM
Ig oh enaib gota, yu ihip̱a teut amu ag nud amu onig Malta aeg doomut. Danab ah amup̱anu ag ihinignu kobol enaib hep̱ig. Am gu ne, atu oug meum amunu ag ab ilon, ig oh omaiḵeg, uḏigḵunignu guguiṯak gomut. Am Paulus nug ab hiḏig laala aḵa, ab ewewe me, am mat nau laa ab hiḏigp̱a dayeye, ewe ba, Paulus emala, aegp̱a aiha ilul ewa dayom. Mat Paulus ep̱egp̱a anam ha dayeye, ab amup̱anu danab ah ag mat amu Paulus ep̱eg emala, ilul ewa daye anidna, ag aḵa aḵa ahilag dab makp̱anu madip̱ig. “Danab umu nug amu danab laa qe mauhom bia dooṯem. Amup̱a nug nob awa mauhḵunu dayom amge nug yup̱a ii mauhom. Yup̱a ii mauhom amge geha nug Kayaknu nob meṯak qe eḏidḵunu elele iiṯa,” aon ap̱ig. Ag anam aon ap̱ig amge Paulus nug mat amu maute, ab aḏup̱a no, nug beḏup̱a keeke aṯemtai laa iiṯa, eleleib ena dayeye, abp̱an danab ag nug dab meṯan, neeḵidna mat emalom abenp̱a titiḏeb anidḵulagnu o iiṯa mauha na qeeb anidḵulagnu dab menan, ag haen elabnab daap̱ig. Daap̱ig amge Paulus nug beḏup̱a ug laa ii be anidp̱ig amunu ag dab mak eḏun, inam ap̱ig. “Nug am Kayak,” aon ap̱ig.
Aria aben amu guguiṯak amu, nud amunu gumak danab oḵainu wan laa dayom. Danab amu nug onig Pablias. Danab amu nug ig omaiḵe, nug laugp̱a gota, deḏ ewam ap̱a daautut, nug dab meḵa auta awom. Ig ap̱a daatta, Pablias mameg nug beḏu gaḵaḏak oḏe amu hioḏak oḏe ele awom niieye, Paulus nug gumiṯa wana unuqiṯa, ep̱eg qaḏep̱a me, ena dayom. Paulus nug anam he amu nud amup̱anu oḏe danab laa oh ele ag uḏin, ehaniṯak aon, ena daap̱ig. 10 Aria ag kobol enap̱a dab meḵaegeg, dimp̱a ig goḵunignu heutut, ag keeke kuḏum, ig keeke amunu iiṯa ele amu, ig aot goḵunignu megap̱ig.
PAULUS ROM TEUM
11 Am ig nud amup̱a amu kalam ewam daamut dimp̱a ig Aleksandrianu ub laa, ulah naḏi amu iiṯa meḵunu ameg ma dayom ele amu, ig amup̱a teut, aiḵa uḵom. Ub amu noobp̱a kayak ham bup̱uak gani ele doṯolah daapiḏ. A onilah Kosta, Paluks ele. 12 Ig gota, Sairakyus teta, ap̱a ig deḏ ewam daamut. 13 Am ig Sairakyusnu ahat gota gota, Risiam teut, deḏ laip̱u uḵe amu ulah yau uḏiom. Deḏ amu uue, wagḏe deḏ amu ig Piutiolai temut. 14 Ab amup̱a am ig kristen laala anaṯut heeg, ig deḏ eblaih aḏit ag ele dayota, dimp̱a amu ig ahat baenigp̱a Rom teḵunignu gomut. 15 Ig Rom goḵunignu teutut, Romnu kristen ag ig uḵautut amu doona, laala ag ahan, e daden medap̱ig aben onig Apias ap̱a gona, laala ag aben laa onig Hik Awak Lag Oḵai Ewam ap̱a ele gona, ig ibp̱a aniḵeg, Paulus nug anaṯa, nug Kayak unuqiṯowa, oop̱a g̱agaṯag awom. 16 G̱agatag awe, ig Rom oop̱a nout am gabman nug a, Paulus nug nuḵa lag laap̱a dayeye, daup danab laip̱u gumeme daapiḏ.
PAULUS NUG ROM ABP̱A NAI ENA MEHUQOM
17 Paulus nug ap̱a dayeye, deḏ ewam uue nug Juda dilag iḵi danab onilagp̱a e uḏin qag meeg, nug amelagp̱a inam aum. “O lailad, da ihinig huu amu tap̱adp̱i noḵulagnu o iiṯa ig alanḵad dilag kobol amu nau ainne maute laa ii hemi. Amge Juda ag da Jerusalem hip̱aliḏna Rom danab ep̱elagp̱a meiḏp̱ig. 18 Meiḏeg, Rom ag dahil heṯoḏiak doop̱ig amu ag da beḏulp̱a eheḏ hei, iup̱eg mauhḵulnu laa ii anidna, ag da uhuqilḵulagnu ap̱ig. 19 Amge Juda danab ag nai amu uun di meḏaeg, da dahil ib laa ii dayom amunu da Kaisa nug dahil heṯoḏiak dooḵunu ami. Amge dahil huup̱anu da laa heṯoḏiakp̱a ii maadmi am gemu ele laa ii maadpa. 20 Diig amunu da ag gemu daaṯeb, da ag ele maṯit, ap̱i anidna dooglagnu am da ag anadḵulnu ele ool daye onilagp̱a emi. Da keeke ig Israel ameg meṯem ele amu nuhignu da oolp̱a genab dooṯem. Amunu diig amup̱a gemu sen imu da ep̱el qaḵom,” awa aum.
21 Paulus nug anam awa a amu ag nug amegp̱a ap̱ig. “Juda danab laala ag nahipnu doognignu amu ad uḏug laa yaan meeg uḏie, ig ii doomut. Juda danab laa uḏia, nug kaya amunu amenigp̱a maṯiaya, nug na dimunnu laa ii aum. 22 Amge ig am na naḵa nahip dab mak amu oḏenp̱a madip̱e doognignu oonig daaṯe. Ig dooṯem, ab ab ohp̱a danab ah laala ag kristen dilagnu nai eheḏ iḏu laala madiṯeb.” Ag anam aon Paulus amegp̱a ap̱ig.
23 Ag Paulus ele nai anam maṯiona amu ag deḏ meeg, deḏ amup̱a danab ah kuḏum ag Paulus gumidna, nug dayom, lag amup̱a uḏieg, buṯuanu uḵe tueb batak nug Jesusnu nai diig amu amelagp̱a mehuqaqa, Kayaknu ḏo maḏoḏnu nai amu ele mehuqaqa, nai laala Mosesnu ḏop̱a niiṯe amu propet dilag yaknu ele, nug nai amup̱a ag Jesusnu oolagp̱a genab dooglagnu, ahilag dab mak maḏ eṯa ip̱uanaṯa maṯiom. 24 Nug nai mehuqe, danab laala ag doona, oolagp̱a genab doop̱ig amge laala ag oolagp̱a genab ii doop̱ig. 25 Ag anam henana ag goḵulagnu gonana, ag am aḵa aḵa ahilag dab mak ib piḏe piḏe dayeye, ag ahan gop̱ig. Ag anam henana gop̱ig amge Paulus nug tatam nai laa ahilagnu inam mehuqom. “Kayak Ouḏi Nug ig alanḵad amelagp̱a nai imu genabnab propet Jesaia oḏep̱a aum. Nai amuam inam. 26 ‘Na danab ah umu gumadna gona, inam ap̱e doyeg! Geha ag am nai daulagp̱a dooglag amge nai meu am tutuḵu ii doomna. Geha ag neegḵulag amge ag diig tutuḵu ii anidmana. 27 Aḏinu? Danab ah imu ag am oolag itua malom. Ag nai meu dooglagnu bahilag yaaṯe, amu ele ag amelag heeg gaḏuom. Amu iiṯa daalo, ag amelagp̱a keeke anidna, nai doonna, ag nai diig oolagp̱a tutuḵu doon, ag eḏun dahilp̱a dop̱eg, da eḏuen hep̱i, geha ag ena daaglag.’ Jesaia nug anam yom. 28 Amunu ag doyeg! Kayak Nug ig eḏua awigḵunu uḏat ena ihinignu heum imu, Kayak Nug he, iiṯa aḏi danab dilagp̱a uḵom. Ag am dooglag,” awa aum. 29 [Am Paulus anam a, Juda danab ag gona, ag aḵa aḵa naip̱a a ona a doak naḏi hep̱ig.]
30 Maḏ aḏit Paulus nug nuḵa lag daden meum amup̱a dayaya, danab ah oh nug gumidna uḏiegeg, nug kobol enaib ahilagp̱a heum. 31 Nug am Kayaknu ḏo maḏoḏnu nai amu danab ah ip̱uanaṯaṯa amu Naḏi Jesus Kristusnu nai ele nug nai amu baḏak iiṯa ele mehuqom. Nug anam heehe, danab laa nuhignu aib ii aum.