5
Ag Kayak beḵod daaṯeb, ahilagnu Nug oo mauhṯe amunu Nug ip̱u hena dayeg! Ag nug oo mauhakp̱a, Kristus Nug ihinignu oo mauhe, Nug nuḵa Nug bau dayak nuhig ig ehanigḵunu uua, ihinignu mauhom bia oiyeg! Kristus Nug danab ag doḏ main Kayak muṯuḏig ena dooḵunu medaṯeb bia, nuḵa nuhigp̱a anam heum.
Amge gap̱ai kobol oh o iiṯa ameg qak kobol o iiṯa oo aeg bak kobol, amuam ahilagp̱a nakoknab laa aib dayom. Aḏinu? Ag am Kayaknu danab op̱ia awak ele amunu ag kobol amu heḵulagnu am tutuḵu iiṯa. Ag nai op̱ia awak iiṯa, nai hamu meu iiṯa, amu qiḏ hak nai nau, meu iiṯa ele amu, ag amu maṯiglagnu elele iiṯa. Ag amu ele aib madip̱ig. Ag amu uuna, Kayak amegp̱a, “Ena heme,” aaḵuib aig! Aḏinu? Ag dooṯeb, gap̱ai danab, danab nug oop̱a op̱ia awak iiṯa amu danab nug ameg qak nau heṯe ele, danab amu nug kayak ham bup̱uak dim lamidṯe, amu aria, danab amu nug Kayak Jesus ele dilah ḏo maḏoḏ oop̱a ii daama. Laa nug nai hamu maṯiakp̱a ag eeḏaṯeb, kobol nau oh amup̱a nomananu dab meig! Kobol amunu hip̱uninnu bu aqak, Kayak ep̱egp̱anu uḏiṯe amu, nug danab ag Kayaknu ḏo tap̱aeg neṯe ele amu ahilagp̱a daaṯe, amunu amu ag danab amunu ele ou qena aib oip̱ig.
8-10 Anuḵa ag gatatup̱a daadṯap̱ig amge Naḏi Nug gemu ag amahlakp̱a maaṯom. Amahlaknu meu amu kobol ena, kobol op̱ia awak, kobol genab ele amunu ag kobol Kayak oo iṯag qeṯe ele amu doon aonna, ag amahlak danab oiṯeb amubia ag amahlakp̱a oiyeg! 11 Gatatu uḏat, meu iiṯa ele, dimiṯim danab laa ag heṯeb ele amu, ag anam aib hep̱ig. Iiṯa, ag nuhig meu nau amu miag atip̱eg, danab ah oh anṯeg! 12 Gatatu kobol laala, danab gatatup̱a oiṯeb ag loḵumna heṯeb amu, da amunu maṯilom amu da uḏal nelo. 13 Amge keeke oh amahlakp̱a daaṯe ele amu, keeke amu ag miag atieg, danab ag anidṯeb. 14 Keeke miag atiak niiṯe ele amu, amahlakp̱a daaṯe amunu nai imu Kayak naip̱a niiṯe. “Na niiṯem ele amu na ahe! Na mauhakp̱anu eḏun hip̱aidp̱e, Kristus na amahlak medaḵu.”
15-16 Amunu ag oiyak ahilag dab meṯan autna aona, danab oolagp̱a dab mak ele daanna oiyeg! Ag danab oolagp̱a, ag danab dab mak iiṯa ele aib daap̱ig, amubia aib oip̱ig. Ag amu dab menana, gemu am haen nau amunu ag uḏat ena heḵulagnu laa dayeb anidna amu ag aib uup̱ig. Ag haen agup̱anab heig! 17 Gemu am haen nau amunu ag kaaka aib aqom. Kayak Nug oo aṯemun niiṯe amu dab menana, anamib oiyeg! 18 Danab nug le g̱agaṯag huana lawowa, kaaka qeṯe amu nug kobol kuḏum dab mak iiṯa ele heṯe amunu ag diig amunu le g̱agaṯag lana, kaaka aib aqom. Iiṯa, ag amu uuna ap̱eg, Kayak Ouḏi Nug ahilag oiyak oh gumaḏ! 19 Ag qag mena, Sam amu Kayaknu ahi laala ele ahi eṯanna, Kayak humidnana, oolagp̱a Kayak binag meig! 20 Ag haen oh Jesus onigp̱a keeke ohnu Kayak amegp̱a, “Na ena heme,” aon aig!
EWAU DAYAKNU KOBOL TUTUḴU
21 Ag Kristusnu enanab doon, oolag oṯaieb, ag lailḵad waalagp̱a dayeg!
22 Ah ag Kristus waap̱a daaṯeb amubia ag gamulḵad waalagp̱a dayeg! 23 Aḏinu? Kristus Nug nuhig tamaniaknu iḵi daaṯe amubia danab nug ahnu iḵi daaṯe. Tamaniak am Kristus beḏu bia daaṯe amu Kristus Nug tamaniaknu eḏua awiḵak danab daaṯe. 24 Kristen tamaniak nug Kristus waap̱a daaṯe amubia ah ag ele keeke ohnu gamulḵad waalagp̱a dayeg!
25 Kristus Nug nuhig tamaniaknu oo mauhe, Nug nuḵa nuhig bau dayak amu uua mauhom amubia danab ag waalḵad dilagnu oolag mauhaḏ! 26 Kristus Nug tamaniak lep̱a amu Kayak naip̱a ele iheb, op̱ia awak daaḵunu, 27 Nug kristen tamaniak Nug noobp̱a enanagnab, dubuṯid iiṯa, gone ele iiṯa, enanag op̱ia awaknab, eheḏ laa iiṯa ele, anam dayeb aoḵu amunu ele mauhom. 28 Amubiaib danab ag aḵa beḏulagnu oolag mauhṯe amubia ag waalḵad dilagnu oolag mauhaḏ! Danab nug waunu oo mauhṯe amu nug nuḵa nuhignu oo mauhṯe. 29 Ig dooṯem, danab laip̱u laa nug nuḵa beḏunu nug oop̱a nau, ninig ele ii dooṯe. Iiṯa, nug Kristus Nug nuhig tamaniaknu heṯe amubia nug ep̱a begiṯaṯa, atog ele noṯe. 30 Aḏinu Kristus Nug tamaniak atog noṯe? Tamaniak am Nug beḏu bia daaṯe amu ig tamaniak oop̱a daaṯem ele amu ig am beḏu amu laih naunau kuḏum bia daaṯem. 31 Danab nug ahnu anam dooḵu amunu, “Danab nug mameg anig ele uuata uḵe, nug wau ele ou qeya beḏulah laip̱u meya oiṯep.” 32 Nai amuam diig unuqagnab ele, am Kristusnu, nuhig tamaniaknu ele 33 amge ag aḵa aḵa anen anen imu dooglagnu ele ip̱unigṯe. Na naḵa nahipnu oot mauhṯe, amubia na waatnu oot mauhaḏ! Amu ah ele nug gamu onig humaḵu.