3
JESUS NUG MOSES EḎIDṮE
Amunu ag Kayak baegp̱an danab, ag am ig lainḵad, Nug ag hab aṯan daaglagnu tituanaṯom ele, ag Kristus Jesus, Nug am ihinig oop̱a genab doyaknu mana meṯak danab dilag iḵi, Nug am ihinig oop̱a genab doyaknu totol danab daaṯe ele amu, ag nuhignu atog nona dab mena autna aweg! Kayak Nug uḏat amup̱a meum amu Nug Kayak oḏe genab dim lamiṯa heum. Amu Nug anuḵa Moses Kayaknu danab oolagp̱a Kayak oḏe tutuḵu dim lamiṯa, uḏat heum bia heum. Amge Kayak Nug Jesus onig oḵai, Moses onig eḏiṯak ele, onig amu meṯom. Aḏinu? Jesus Nug am lag hak danab bia dayeye, Moses nug am lag ebehi bia dayom amu danab nug lag heṯe amu nug onig, lag onig eḏiṯak daaṯe, amubia Jesus onig am Moses onig eḏidṯe. Amu lag oh am danab heeg daaṯeb amge keeke ohnu hak diig am Kayak. Moses nug am Kayaknu tamaniak oop̱a uḏat danab dayaya, Kayak oḏe genab dim lamiṯa, dimp̱a keeke beḵunu amu Kayak oḏep̱anu awa madiṯom. Amge Kristus Nug am Kayak Beḵanab, Nug Kayaknu danab dilag iḵi dayaya gumadṯe. Nug genab Kayak oḏe dim lamiṯa uḏat heṯe amunu ig hanhan ig ihinig oop̱a genab doyakp̱a ehaniṯak aognignu dab meḵunig dayeb, ig oonig gamag ahebeb, Naḏi ameg ele meḵunig dayeb amu ig aaḵu nuhig danabnab daagnig.
OOP̱A GENAB II DOYAK KOBOL AIB DAYOM
Amunu ig Kayak Ouḏi, Nug oḏe doognig. Nug aṯe. “Gemu ag Kayak oḏe doon amu ag anuḵa danab ag hib guiṯa hena, dahil nai tap̱aeg neum amubia aib hep̱eg oolag ituom. Haen amu ag atu taḏakp̱a daanna, ag da aḏi heḵulnu ami amu genab heḵulte, o iiṯa iite heḵul amu anidḵulagnu eeḏilp̱ig. Haen amup̱a ag oolag kel dop̱ig. Aben amup̱a, ag gemu daaṯeb amu, ag alalḵad, ag da maḏ 40 anam keeke oh heiyi anidp̱ig amge ag hamu bia doona, anam eeḏilp̱ig. 10 Amunu da danab amu dilagnu op̱oḏil be inam ami. ‘Danab imu ag haen oh dahil ib amu apiḏidṯeb. Ag dahil kobol ena amup̱a elele ii oiṯeb.’ 11 Da op̱oḏil be, nai dahil g̱agaṯag qeṯen inam ami. ‘Ag hik awak dahil iinab aomna!’ ” Kayak Ouḏi Nug anam aum. 12 O lailad, ag lailag laa ag oolagp̱anu nug dab mak nau, amu oop̱a genab doyak ele iiṯa, amubia oiyaya, Kayak bauklel di meṯamanu, ag dab mena autna aweg! 13 Ag Kayak ii di meṯamna. Iiṯa. Ag gemu haen imup̱a Nug baag dooglagnu elele daaṯeb amunu Nug haen imunu, “Gemu,” awa aṯe, amunu ag haen imup̱a deḏ ohp̱a eheḏ hak kobol laa ag oolag bubuiṯeb, ag g̱agaṯag qeṯamnanu amu ag ag lailḵad Nai Ena amelagp̱a maṯinna, dab mak ahilag maḏ aṯeg! 14 Aḏinu? Ig Kristus ele tamanit, laip̱u daagnignu ib am laip̱uib. Laa iiṯa. Ib amuam inam. Ig tatam Kristusnu oonigp̱a genab doomut amu, ig amuib aḏap̱ut uḵeb, mauhak haen ihinigp̱a ele oop̱a genab doyak nuhignu amu aaḵuib aḏagnig dayeb amu amup̱a ig genab Kristus ele tamanit daaṯem. 15 Amuam nai ig geha iiḵu anidmut amubia. Nai amuam inam. “Gemu ag Kayak oḏe doona amu ag anuḵa danab ag hib guiṯa hena, Kayak oḏe tap̱aeg neum ele, amubia aib hep̱eg oolag ituom.” 16 Anuḵa aun aḏi ag Kayak oḏe doona, hibguiṯa hena, nai nuhig tap̱aeg neum? Amuam danab oh Moses nug omalaṯe, Igipta uun, ahan gop̱ig ele. Ag kobol amu hep̱ig. 17 Kayak Nug maḏ 40 haen amu ohp̱a aun aḏi dilagnu op̱oḏi bak doyom? Nug danab ag hip̱unin qenana, mauhna atu taḏakp̱a niip̱ig ele, ahilagnu op̱oḏi bak doyom. 18 Amu Kayak Nug aun aḏi dilagnu genabnab nuhig hik awak ii aoglagnu aum? Nug danab ag nuhig nai tap̱aeg neum ele, amu dilagnu aum 19 amunu ig anidta dooṯem, ag oolagp̱a genab ii doop̱ig amunu ag Kayaknu hik awaknu abenp̱a waḵulagnu elele iiṯa.