^
Johanes
JESUS, ONIG LAA NAI, NUG DANAB BEUM
JOHANES UḎAT DIG MEUM
JOHANES KAYAKNU SIPSIP NAG IP̱UANAṮOM
JESUS IP̱UNIṮAK AWAK DANAB DIG MA DIIOM
JESUS PILIPUS NATANIEL ELE ONILAHP̱A EUM
JESUS NUHIG UḎAT DIG MEUM
JESUS JUDA DILAG MANA MEṮAK LAḴA UḴOM
JESUS NIKODEMUS ELE NAI MADIPIḎ
JOHANES JESUSNU UḎAT AMUNU DIIG PEHEṮA IHUHUOM
JESUS SAMARIA AH ELE NAI MADIPIḎ
JESUS GABMANNU IḴI DANABNU NID BABAIṮOM
JESUS BETSAIDA AP̱A DANAB LAA BABAIṮOM
LAA AG JESUSNU MADIP̱IG
JESUS DANAB 5,000 E MAṮOM
DANAB AH JESUS MAṮIN GOP̱IG
JESUS AM BAUKLELNU NAI MAṮIOM
NUG AMAKUD AG JESUSNU OOLAGP̱A GENAB II DOOP̱IG
JESUS JUDA DILAG PEHNU MEṮID HOBUL ANIDḴUNU UḴOM.
LAA AG, “DANAB IMU AM KRISTUSTAI,” AP̱IG
LE BAUKLEL ELE
DANAB AH OP̱ATNA AḎIT DAAP̱IG
IḴI DANAB AG JESUSNU OOLAGP̱A GENAB II DOOP̱IG
AH LAA GAP̱AI HEUM
JESUS AM WANP̱ANU AMAHLAK
“IG AM ABRAHAM BEḴOD,” AP̱IG
JESUS DANAB AMEG GAḎUAK EHANIṮOM
JESUS NUG AM SIPSIP GUMAK DANAB ENA
JUDA AG JESUSNU KEKEḎ DAAP̱IG
LASARUS MAUHOM
JESUS NUG HIBAIṮAK, BAU DAYAK ELE DIILAH
JESUS LASARUS MAḎ EṮOM
IḴI DANAB AG JESUS QEḴULAGNU NAI QAGAP̱IG
MARIA JESUS GOḎENP̱A LAAIṮOM
JESUS KING BIA JERUSALEM UḴOM
GRIK LAALA AG ELE JESUS ANIDḴULAGNU GOP̱IG
JESUS NUG AG NUG AD EMAITAKP̱A ATULḴULAGNU AUM
JUDA KUḎUM AG JESUSNU OOLAGP̱A GENAB II DOOP̱IG
JESUS IP̱UNIṮAK AWAK DANAB BAELAG IHOM
JUDAS JESUS KEKEḎ EP̱ELAGP̱A MEḴU
ḎO BAU
MAME TOP̱A UḴAKNU IB AMU JESUSIB
JESUS KAYAK OUḎI MEEB UḎIḴUNU AUM
JESUS NUG MUḎI ONIG GREP GENAB
DANAB AH IP̱UNIṮAK AWAK DANAB KEKEḎ MAṮAGLAG
JESUS MAMEG TOP̱A UḴEB, KAYAK OUḎI NEḴU
JESUS UNUQIṮOM
JUDAS JESUS KEKEḎ EP̱ELAGP̱A MEUM
PETRUS, “DA JESUS II DOOṮEM,” AWA AUM
MANA MEṮAK DANAB DILAG IḴI JESUS OḎ MEṮOM
PETRUS BAULA, “DA JESUS II DOOṮEM,” AWA AUM
JESUS AON PILATUS TOP̱A GOP̱IG
JESUS AD EMAITAKP̱A ATULḴULAGNU AON GOP̱IG
JESUS MAUHOM
JESUS MOḎP̱A MEP̱IG
JESUS EḎUA HIBAIṮOM
MAGDALA AH MARIA JESUS ANṮOM
IPUNIṮAK AWAK DANAB EBLAIH LAIP̱U ELE AG JESUS ANIDP̱IG
JESUS PETRUS OO MAUHAKNU OḎ MEṮOM