4
SATAN JESUS OO EEḎOM
Haen amup̱a Kayak Ouḏi Nug Jesus omala, atu taḏakp̱a, amup̱a Satan nug Jesus eheḏ heḵunu oo eeḏḵunu amu ap̱a uḵom. Amu Jesus Nug deḏ 40, tuqan amun ele, e ii la, Nug enug qeum. Enug qeeqe amu eheḏ haknu oo eeḏak danab nuhigp̱a beum. Ba amu nug aum. “Na Kayak beḵa daaṯem dayeb amu na ap̱e, men imu bret baḏ!” awa aum. Nug anam aum amge Jesus Nug inam aum. “Kayak naip̱a yak inam daaṯe. ‘Danab ah ep̱aib bau daanna ii oiṯeb. Iiṯa, danab ah ag Kayak nai ohp̱a bau daan oiṯeb,’ ” awa aum. Nug anam a amu Satan nug Jesus omala, Jerusalem uḵa, mana meṯak lag aṯan te dayeye amegp̱a aum. “Na Kayak beḵa daaṯem dayeb amu na oolna no! Aḏinu? Kayak naip̱a yak inam daaṯe. ‘Na baen men yaamanu, Nug engel nuhiḵud amelagp̱a nahipnu ab, ag na ep̱elagp̱a mawidḵulag,’ ” awa aum. Anam a amu Jesus Nug aum. “Kayak naip̱a, nai laa ele inam daaṯe. ‘Na Naḏi, nahip Kayak, Nug keeke laa heḵunu aum am genab heḵutai o iiṯatai dooḵutnu amu na Nug aib eeḏme,’ ” awa aum. Anam a amu Satan baula Jesus awa uḵa, qauko oḵainab igip̱a meum. Mewowa nug wan oh, ahilag gumak aben aben ele amu ahilḵad keeke ena oh ele ip̱uniṯaṯa aum. “Na da noolp̱a dup nona, gaten qaun ona, da binal mep̱e amu da keeke imu oh medaḵul,” awa aum. 10 Awa a amu Jesus Nug Satan amegp̱a aum. “Satan na qe me! Kayak naip̱a yak inam daaṯe, ‘Na Naḏiib binag me! Nug am nahip Kayak amunu na nuhig uḏat aaḵuib heḵut,’ ” awa aum. 11 Jesus Nug anam a amu Satan Jesus uuiṯom. Uuiṯe amu engel laala ag nena, Jesus ehanidp̱ig.
JESUS GALELIA UḎAT DIG MA HEUM
12 Jesus Nug Johanes mani guiṯakp̱a mep̱ig doya, Nug aha, Galelia uḵa, Nasaret eḏiṯa ab onig Kapenaum ap̱a dayom. 13 Kapenaum amu le ameg Galelia hip̱egp̱a, laih Seblon Naptali buḏulti daadp̱igp̱a daaṯom. 14 Jesus ap̱a oiyeye, Nug propet Jesaia Kayak oḏe awa, nai maṯiom, nai amu elele meṯom. 15 Propet Jesaia nug inam aum. “Wan onig Seblon am wan laa onig Naptali ele, ib laa yup̱a uḵak amu a op̱atata goṯe. A Jodan le mataḏa uḵak laihp̱a daaṯep. A am Galelia wan, a oolahp̱a danab laihnu uḏiak kuḏum daaṯeb. 16 Danab ah ap̱a daaṯeb ele amu, ag gatatu oop̱a daanna amu ag amahlak naḏi anidp̱ig! Danab ah gatatup̱anab daap̱ig amu amahlak ahilagp̱a ba malom!”
17 Haen amup̱a Jesus Nug Galelia ap̱a dig ma nai mehuqom. Nug nai mehuqa aum. “Kayaknu ḏo maḏoḏnu haen miag daaṯe amunu ag oolag eḏuaḏ!” awa aum.
JESUS DANAB WAḎELE ONILAGP̱A E NUG DIM LAMIDP̱IG
18 Jesus Nug anam nai mehuqaqa, Galelia le ameg ihip̱a oiyaya, Nug Simon, onig laa Petrus, Andreus ele, a am eamag, amu a ahilah uhui eeheh anatom. A am kakai awak danab amunu a uhui epiḏ. 19 Anata amu Nug aum. “A doya, da dim lamiḏeḏ! A anam hepeḏ amu da a danab diiaknu uḏat ip̱uanatḵul,” awa aum. 20 Nug anam a amu a pahanab uhui uuya, Nug dim lamidpiḏ.
21 Dim lamiṯeheh amu Jesus Nug nakok laa ele le ihi maṯa wana amu Sebedi bekoḏ Jakobus, Johanes ele anatom. Jakobus Johanes ele a ele am eamag. A amu a mamelah Sebedi ele ag ub aṯan uhui bap̱aidnana daap̱ig. Daaegeg Jesus Nug a onilahp̱a e, 22 a pahanab ub uuya, mamelah ele uuidya, Jesus dim lamidpiḏ.
JESUS NUG NAI MEHUQAQA OḎE DANAB KUḎUM ELE BAP̱ALAṮOM
23 Jesus Nug danab amu onilagp̱a ewowa, Nug Galelia wan ohp̱a oiyaya, Juda dilag nai doyak lag laalap̱a ip̱uanaṯak uḏat heum. Nug Nai Ena, Kayaknu ḏo maḏoḏnu mehuqaqa, oḏe danab bap̱alaṯaṯa, keeke nau kuḏum danab ah beḏulag he nauhom amu ele bap̱alaṯom. 24 Bap̱alaṯeṯe ag Jesusnu Siria wan ohp̱a maṯieg, danab ah oḏe diigdiig ele diin uḏip̱ig. Laala ag beḏulagp̱a guiṯak doop̱ig amu aria laala ag beḏu mauhak ele amu laala ag ebehilag mauhak ele amu oh bap̱alaṯom. Aria laala ag ouḏi nau beḏulag tagiṯak ele amu Nug ouḏi nau amu lamaṯom. 25 Jesus Nug anam heehe, danab ameg kuḏum Galelianu, Dekapolisnu, Jerusalemnu, Judanu amu Jodan le laihp̱anu ele oh Nug dim lamidp̱ig.