10
IP̱UNIṮAK AWAK DANAB 12 AMU ONILAG
Deḏ laa Jesus Nug nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab tuelp onilagp̱a e, ag Nug gumidna uḏip̱ig. Uḏieg, ouḏi nau lamadḵulagnu amu oḏe diigdiig ele bap̱aladḵulagnu g̱agaṯag maṯom. Nug danab tuelp g̱agaṯag anam maṯom amu ag onilag am inam. Anuqak am Simon amu Jesus Nug onig laa Petrus ataḏom. Laa amu Andreus, nug Petrus ele a am e amag. Aḏit laa amu Sebedi bekoḏ, Jakobus Johanes ele. Laa oh amu Pilipus, Batolomiu, Tomas, Mateus, nug am takis awak danab. Aria Alpias beḵa Jakobus, Tadius, Simon, nug am Selot amu Judas, Iskariot ted ele. Nug Jesus kekeḏ ep̱elagp̱a meum.
Jesus Nug ip̱uniṯak awak danab tuelp maaṯe goḵulagnu daaegeg amu Jesus nai maṯa aum. “Ag gona, iiṯa aḏi dilagp̱a amu Samaria dilagp̱a ele aib gop̱ig. Iiṯa. Ag Israel buḏub, ag am sipsip padal mep̱ig oiṯeb bia oiṯeb amu, ahilagp̱a uḵeg! Ag gona, ‘Kayaknu ḏo maḏoḏ miag doum daaṯe,’ aon aig! Ag gona, oḏe danab bap̱aladnana, danab mauhp̱ig amu maḏ aṯanna amu danab gaḏalag oḏe nau ele bap̱aladp̱eg, ena daap̱eg amu ouḏi nau ele ag lamaṯeg! Keeke ag aop̱ig amu ag daden mena ii aop̱ig, ag hamu aop̱ig amunu ag hamu, daden iiṯa, ag maṯeg! Uḏat danab nug uḏat nuhig amup̱a nug e, keeke laala ele aoṯe amunu ag goḵulagnu dab menana amu ag gol, silwa, bras 10 amu oiyaknu baṯam, lamen aḏit, baelag gaḏa amu hoḵat ele aib aop̱ig,” awa aum.
11 Nug anam anana amu baula aum. “Ag gona, ab oḵaip̱a o ab nakokp̱a amu ag neegna autna aona, danab ena tutuḵu ab amup̱an anidna amu nug eleib daanna, uḵaknu haen beeb, ag ahan uḵeg! 12 Ag lag oop̱a nona amu ag lag amunu danab ah humadḵulag. 13 Ag humadnana amu, ag maḏoḏ dahilp̱anu aop̱ig ele amu, ag lag amup̱an danab, ag elele daaṯeb dayeb amu, ag maḏoḏ amu ag maṯaglag amge ag amu aoglagnu elele iiṯa daaṯeb dayeb amu ag maḏoḏ amu eḏun aon gona, lag laap̱a tena, ag maṯeg! 14 Amu laa ag diin, laḵa ii maadna, nai ahilag ele ii doop̱eg amu ag lag o ab oḵai amu uuna, ag baelagp̱anu gap̱ud amu qeqalp̱eg, ab amup̱a naḏ! 15 Da genab ag amelagp̱a aṯem, epeḏiak haen oḵaip̱a, ab amu nug Sodom Gomora ele nob nau aopiḏ, amu eḏiṯak aoḵu.
UG DIIGDIIG BEḴU
16 Doyeg, da ag doḏ sipsip bia qai daḵuḏ oolagp̱a maaṯi goṯeb amunu ag dab mak tutuḵunab aona, keeke heig! Amu ele ag keeke oh qinonob henana, kobol nau laa heḵulagnu aib dab mep̱ig. 17 Ag dahilad amu ag wan imup̱an danab dilag dab meig! Danab laa amu ag ag heṯoḏiakp̱a maadna, nai doyak lag oop̱a wipp̱a eheḏ mataḏadḵulag. 18 Ag dahilad amu ag da dim lamiḏṯeb amunu wan imup̱an danab ag, ag diin, gabman king ele noolagp̱a maadḵulag. Maadp̱eg amu amup̱a ag dahilnu ag amelagp̱a maṯinna, iiṯa aḏi noolagp̱a ele maṯiglag. 19 Geha wan imup̱an danab ag ag omaladna, heṯoḏiakp̱a maadp̱eg amu ag aib baḏan ap̱ig. ‘Ig aṯemun nai nob eḏugnig?’ Iiṯa. Haen amup̱aib Kayak Nug ag nai aḵulagnu ip̱uanaṯeb, ag nai mehuqḵulag. 20 Ag aḵa ii mehuqmana. Iiṯa. Ag Mamelagnu Ouḏi amu Nug ag oḏelagp̱a nai mehuqḵu,” awa aum.
21 Nug nai amu anana amu Nug nai baula tuḏiṯa aum. “Anam amunu geha danab nug amag heṯoḏiak abenp̱a meeb, qep̱eg mauhḵu. Mameg nug ele beḵanu anamib heḵu. Amu nid ag mamelḵad anilḵad dilag op̱oḏilag beeb hep̱eg, aqap̱eg mauhḵulag,” awa aum. 22 Anam anana Nug baula ele aum. “Geha danab oh ag oolagp̱a ahilagnu nau, ninig ele dooglag. Aḏinu? Ag am dahilad. Amge laa nug g̱agaṯag dayebeb uḵeb, keeke oh ba maleb, haen amup̱a ele nug g̱agaṯag daaḵu amu, nug padal ii mema. 23 Amunu danab ag ab oḵai laap̱anu lamadp̱eg amu ag oolna, ab oḵai laap̱a uḵeg! Da genab ag amelagp̱a aṯem, ag Israel oh dilagp̱a uḏat hena ii malap̱eg, Danab Beḵalag da, da eḏue uḏiḵul.
24 Amu ip̱uniṯak awak nid nug nuhig ip̱uniṯak danab ii eḏidṯe. Aria begbeg danab nug gumak danab nuhig ele ii eḏidṯe. 25 Amu danab ag ip̱uniṯak danab, nuhigp̱a aḏi heḵulag amu ag nuhiḵud ip̱uniṯak awak nid, amu dilagp̱a ele anamib heḵulag. Aria danab ag gumak danab, nuhigp̱a aḏi heḵulag amu ag nuhiḵud begbeg, amu dilagp̱a ele anamib heḵulag. Danab ag lag mamegnu, ‘Nug am ouḏi nau iḵilag,’ ap̱ig amu geha nuhiḵud lag laip̱u amu, ahilagnu ag onilag nau kuḏumnab aḵulag.
JESUS NUG NAI DIIGDIIG MATIOM
26 Amge ag amu dilag aib baḏap̱ig. Keeke oh tonak daaṯe am geha miag atiḵu. Nai oh loḵumak daaṯe amu ele danab ag dooglag. 27 Amu nai da tuqan madiṯem amu ag amunp̱a mehuqnana, nai ag otiptipp̱a dooṯeb amu ag laḵa hip̱aidna daanna mehuqeg! 28 Laa ag beḏulag aaḵuib qeḵulagnu elele, ag doṯolag qeḵulagnu elele iiṯa amu, ag amu dilag aib baḏap̱ig. Iiṯa. Laa nug beḏulag doṯolag ele oh heeb, padal meḵulahnu elele amu nuhignuib baḏeg! 29 Ag dooṯeb, danab ag ai naunau aḏit amu toea laip̱up̱a daden meṯeb amge ag Mamelag Nug ii aṯe dayeb amu, ai amunu laa wanp̱a ii na qeṯe 30 amunu da ag amelagp̱a aṯem. Ag Mamelag, Nug ag iḵilag uḏug oh eb aqa malom 31 amunu ag aib baḏap̱ig. Ag ai naunau, amu dilag daden oh eḏadna malap̱ig.
32 Amu danab laa nug da onil danab ah noolagp̱a miag meḵu amu da ele danab amu, nug onig, da Mamel, hab aṯan daaṯe amu, Nug noobp̱a miag meḵul. 33 Amge danab nug danab ah noolagp̱a da di meḏaṯe amu da ele danab amu Mama, Nug hab aṯan daaṯe ele amu, Nug noobp̱a di medaḵul. 34-35 Da uḏimi amunu wanp̱a maḏoḏib daaḵu amu ag anam aib dab mep̱ig. Da uḏimi amunu maḏoḏib ii daama. Iiṯa, qep aeg ele keeke op̱ate, laih laih daaṯe amubia da uḏimi amunu danab nug beḵa ele a oolahp̱a laa nug da dim lamiḏebeb, laa am iiṯa amunu a maḏoḏ ele ii daamya. Nid ahin amu nug anig ele a maḏoḏ ele ii daamya. Aria ah amu nug ahip̱a ah ele a ele maḏoḏ ele ii daamya. 36 Danabnu kekeḏ amu, laa ag nug laugp̱a daaṯeb amu, ag nuhig kekeḏ daaglag.
37 Amu danab nug anig mameg ele dilahib oo mauhṯe amge dahilnu oo huanak ii mauhṯe amu nug da layal iiṯa. Amu ele danab nug beḵa aḏeg ele dilah oo mauhṯe amge dahilnu oo huanak ii mauhṯe amu nug am da layal iiṯa. 38 Laa ele, danab nug nuhig ad emaitak awa, da dim ii lamiḏṯe amu nug da layal iiṯa. 39 Danab nug beḏu bau mak nuhig madiṯe ele amu, nug iiṯa meḵu amge laa nug dahilnu dab ma, nug beḏunu bau mak kakidṯe amu nug genab bauklel anidḵu.
40 Danab nug ag oo maṯa humadṯe amu nug da oo meḏa humiḏṯe. Nug da oo meḏa humiḏṯe amu nug Mame Kayak, Nug da meiḏe uḏimi ele amu, Nug oo meṯa humidṯe. 41 Danab nug Kayaknu propet laa anṯa, nug am propet, diig amunu nug oo meṯa humidṯe amu danab amu nug propet dilag nob ena ele aoḵu. Am danab nug danab tutuḵu laa anṯa, nug am danab tutuḵu, diig amunu nug oo meṯa humidṯe amu, nug danab tutuḵu dilag nob ena ele aoḵu. 42 Amu danab laa nug danab hamu onig iiṯa laa anidṯe amge danab hamu onig iiṯa amu nug da dim lamiḏṯe amunu danab laa nug ehaniṯa, nug le ougib hai goḵoḏp̱a medaṯe amu, da genab ag amelagp̱a aṯem, Kayak Nug danab amu nob ena medaḵu. Nug daug iinab atima,” awa aum.