12
JUDA DILAG MEṮIDNU ḎO, AMUNU NAI
Haen laa Meṯidp̱a Jesus Nug ibp̱a wit dad laa oop̱a ugeḵe, nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab ag enug aqe, ag wit aeg aon lap̱ig. Aon laegeg, ḏo gumak danab-Parasia ag amu anidna, ag Jesus amegp̱a ap̱ig. “Anṯe, nahipad ip̱uniṯak awak danab ag ḏo nug danab laa Meṯidp̱a e daṯanu ii aomanu ip̱unigṯe amu, ag Juda dilag Meṯidnu ḏo amu tip̱alna, e aon laṯeb,” aon ap̱ig. Aon aeg amu Jesus Nug amelagp̱a aum. “Ag Dawit keeke heum amunu kaya iite eb qep̱ig? Haen amup̱a nug nuhiḵud daup ele ag enug daanna, ag Kayak laugp̱a nona, Kayak laugp̱an bret amu aon lap̱ig. Bret amuam, danab hamu lanaknu gun. Mana meṯak danabib laḵulagnu elele amu, ag amu lap̱ig. Laa ele amu mana meṯak dilag uḏatnu yak ḏop̱a niiṯe amu ag Meṯidp̱a mana meṯak laḵa up̱a uḏat amu heṯeb amge hip̱unin iiṯa, ag amu iite eb qep̱ig? Amu da ag amelagp̱a aṯem. Da am meṯid lag eḏiṯak. Ag Kayak naip̱a nai laa daaṯe, nai amu doolob amu ena. Nai amuam inam. ‘Mana meṯak nug keeke anuqak iiṯa, oo gai iiṯa doyak kobol amuam keeke anuqak.’ Ag amu diig doolob amu danab imu ag qaḏelagp̱a ug ii melob. Amu Danab Beḵalag da, da Meṯid deḏ gumaṯem,” awa aum.
Awowa Jesus Nug aben amu uua aha, ahilag nai doyak laḵa uḵom. 10 Am danab laa nug ap̱a dayom amu nug ep̱eg mauhak ebehiṯak ele amunu danab laala ag Jesus heṯoḏiak abenp̱a meḵulagnu hena, ag Jesus oḏ meṯan ap̱ig. “Ig danab Meṯid deḏp̱a bap̱aidḵunignu am enate?” aon ap̱ig. 11 Aon aeg Jesus Nug ag amelagp̱a aum. “Ag oolagp̱a danab laip̱u laa nug sipsip laip̱u ele amu sipsip amu nug Meṯid deḏp̱a moḏp̱a no amu danab amu nug iite eḏua aoṯe? 12 Amu danab nug sipsip eḏiṯak amunu ig Meṯidp̱a danab ehanadḵunig,” awa aum. 13 Jesus Nug anam anana amu Nug danab ep̱eg nau ele amegp̱a aum. “Ep̱en tai eṯe!” awa aum. A amu danab nug ep̱eg tai eṯe, ep̱eg eḏua, laih bia, ena dayom. 14 Jesus anam heum amunu ḏo gumak danab-Parasia ag gona qag mena, Jesus qeḵulagnu ib madip̱ig.
KAYAK JESUS NUHIGP̱A UḎAT HEḴUNU TITUANOM
15 Am Jesus Nug nai amu doyom amunu Nug aha, ab amu uua uḵom. Ugeḵe, danab ah kuḏum ag Nug dim lamiṯegeg, Jesus Nug oḏe danab ah bap̱alaṯe, ena daap̱ig. 16 Ena daaeg amu Jesus, Nug am Kayak Beḵa amu ag amu miag atiak amananu ḏo maṯom. 17 Amup̱a amu Jesus Nug propet Jesaia Kayak oḏe awa, nai laa maiṯom, nai amu elele meṯom. 18 Nai amuam inam. “Imu amu uḏat danab dahil, da Nug tituanmi. Da nuhignu ool huanak heṯe, nuhignu ool ena daaṯe. Da geha da Ouḏil hep̱i, Nug qaḏep̱a neḵu. Neeb amu Nug kobol tutuḵunu, nai amu iiṯa aḏi dilagp̱a mehuqḵu. 19 Nug awa awa qeṯak nai ii maṯima, Nug muṯub ele ii qema. Nug baag oḵaip̱a ib naḏip̱a danab amelagp̱a ii ama. 20 Danab laa elele iiṯa, qao laa wak ele daaṯe bia amu, Nug heeb, nauha autanab ii aoma. O danab laa elele iiṯa daaṯe, lam qauhḵunu heṯe bia, Nug heeb iiṯa ii mema. Nug uḏat heebeb uḵeb, kobol tutuḵu amu oh elele medaḵu. 21 Danab ah wan atu ohnu ag Nug ameg meḵulag,” awa aum.
“JESUS BELSEBUB ONIGP̱A UḎAT HEṮE,” AON AP̱IG
22 Haen amup̱a danab ag danab laa omalna nuhigp̱a uḏip̱ig. Danab amu nug am ouḏi nau ele, nug oḏetup, ameg gaḏuak ele. Ag aon doeg, Jesus Nug he ena daya, qamutak amu nai maṯiaya, ameg obate, neeḵom. 23 Danab nug neeḵa, nai maṯieye, danab ah ameg naḏi ag oṯaina Jesusnu ap̱ig. “Danab imu am Dawit beḵatai,” aon ap̱ig. 24 Amge ḏo gumak danab-Parasia ag am inam ap̱ig. “Umu Nug Belsebub, ouḏi nau iḵilag ele amu, nuhig g̱agaṯagp̱a ouḏi nau lamadṯe,” aon ap̱ig.
25 Aeg amu Jesus Nug ahilag dab mak oh doya, Nug ag amelagp̱a aum. “Wan laip̱up̱an danab ag ahan op̱atna, ameg aḏit bena, nug qeḵulag amu wan amu nug elele iiṯa, g̱agaṯag ii daama. Amu ele, ab oḵai laip̱up̱an o ab iḵi laip̱up̱anu ag op̱atna, ameg aḏit bena, nug qeḵulag amu ab oḵai o ab iḵi amu nug ena ii daama. 26 Amubia Satan nug Satan lamidṯe dayeb amu nuhiḵud ag aaḵu op̱atna, ameg aḏit bena, aḵa aḵa nug qeṯeb. Anam dayeb amu Satannu ḏo am aṯem ha g̱agaṯag daaḵu? 27 Ag da Belsebub g̱agaṯagp̱a ouḏi nau lamadṯemnu aṯeb. Da genab Belsebub g̱agaṯagp̱a ouḏi nau lamadṯem dayeb amu, ag Juda, ag beḵalḵad laala ag uḏat imu ele heṯeb amu, ag ele anamib amge amu oh iiṯa amunu ag beḵalḵad ag epeḏiadp̱eg, ag Juda ag eheḏ hak ahilag miag atiḵu. 28 Amge da Kayak Ouḏi g̱agaṯagp̱a ouḏi nau lamadṯem dayeb amu ag doyeg, Kayaknu ḏo maḏoḏ aaḵu ahilagp̱a uḏiom,” awa aum.
29 Jesus Nug anam anana, Nug nai tuḏiṯa aum. “Am danab laa nug aṯemun danab g̱agaṯag ele, nug laugp̱a noa keeke aoḵu? Am elele iiṯa amunu tatam nug danab g̱agaṯag amu muḏip̱a hip̱alowa, nug danab amu laugp̱a noa, keeke yab aoḵu. 30 Am danab laa nug da ele layam iiṯa amu nug dahil kekeḏ. Danab laa nug da ele uḏat laip̱u ii heṯep amu nug Satan ehanidṯe. 31 Anam daaṯe amunu da ag amelagp̱a aṯem, Kayak Nug danab ah dilag hip̱unin oh amu nuhignu amu nuhig keekenu dabiṯa, awa awa qeṯak nai ahilag oh ele uhuqa madaḵu amge danab nug Kayak Ouḏi dabiṯa, awa awa qeṯe amu Kayak Nug danab amunu hip̱unin uhuqa ii meṯama. 32 Am danab nug Danab Beḵalag da, dahilnu nai nau aṯe amu Kayak Nug danab amunu hip̱unin uhuqa medaḵu amge danab nug Kayak Ouḏinu nai nau aṯe amu Kayak Nug hip̱unin amu uhuqa ii meṯama, gemu, dimp̱a ele.
33 Anam amunu ad nauhak iiṯa, enaib daaṯe amu nug meu ele ena oṯe, amu ad nauhak ele amu nug am meu ele nau oṯe. Danab ag ad meu aon lana, enate o naute amu dooṯeb. 34 Ag danab nau, ag am mat nau bia. Ag nau daaṯeb amu aṯemun kobol enanu maṯiglag? Amu ele danab oop̱a aḏi dab mak am bak niiṯe amu oḏep̱a beṯe. 35 Am danab ena, nug oop̱a dab mak ena huanak niiṯe amunu nug kobol ena he beṯe amge danab nau, nug oop̱a dab mak nau huanak niiṯe amu nug kobol nau he beṯe. 36 Amge da ag amelagp̱a aṯem. Epeḏiak haenp̱a Kayak Nug danab ah ag nai diig iiṯa madip̱ig ele amu, Nug amunu epeḏiadḵu,” awa aum. 37 Anana amu Jesus Nug baula ele aum. “Na nai madiṯem aaḵuib heeb, Kayak Nug na danab ena tutuḵu anidḵu. Na nai madiṯem aaḵuib heeb amu Kayak Nug nahipnu danab nau anidḵu,” awa aum.
DANAB AG EP̱ONAK KEEKE ANIDḴULAGNU AP̱IG
38 Haen amup̱a ḏo gumak danab-Parasia amu ḏo mehuqak danab ele ag Jesus amegp̱a ap̱ig. “Ip̱uniṯak danab, ig na ep̱onak keeke, danab heḵunu elele iiṯa laa hep̱e anidḵunignu oonig daaṯe,” aon ap̱ig. 39 Aeg am Nug nob ma aum. “Ag danab ah naunab, ag Kayak uuna, kobol laala dim lamidṯeb ele. Ag da ep̱onak keeke, danab heḵunu elele iiṯa heḵulnu aṯeb amge da laa ii hepa. Propet Jona, nuhigp̱a aḏi beum aaḵuib ag ip̱uanadḵul. 40 Anuḵa propet Jona nug deḏ ewam tuqan ewam ele kakai naḏi oop̱a niiom, anamib Danab Beḵalag da, da gemu haen imunu danab ah, amu dilag ep̱onak keeke daaḵulnu, da deḏ ewam, tuqan ewam ele da wan oop̱a niiḵul. 41 Haen Kayak Nug danab ah epeḏiadḵu amu Niniwe danab ah ag ahan, danab ah haen gemunu dilag eheḏ hak amu miag atiglag. Aḏinu? Niniwe danab ag Kayak nai Jona oḏep̱a doona, ag oolag eḏuom amge gemu laa Jona eḏiṯak ina daaṯe. 42 Amu ele haen Kayak Nug danab ah epeḏiadḵu, haen amup̱a wan laap̱an ah oḵai, wan amuam yau uḏiṯep̱an daaṯe, nug aha, danab ah haen gemunu dilag eheḏ hak amu miag atiḵu. Aḏinu? Nug wan batakp̱anu amge nug Solomonnu doyak ena amu nug amu dooḵunu Solomon gumiṯa uḏiom amge gemu laa nug Solomon eḏiṯak am iiḵu daaṯe,” awa aum.
43 Nug anam maṯiowa amu Nug aum. “Haen ouḏi nau laa nug danab laa uuidṯe, amu nug uḵa atu taḏakp̱a, nug aben laa anṯa, hik awa daaḵunu oiṯe amge nug ii anidṯe dayeb amu nug aṯe. 44 ‘Da eḏuen, anuḵa daamip̱a uḵen daaḵul,’ awa aṯe. Anana amu nug uḵa, tatam dayom amup̱a ta, lag amu oo tatak, bala mak ele amu danab laa amup̱a ii dayeye ele anṯa, 45 nug eḏua uḵa, ouḏi nau eblaih aḏit laa ele, ag ahilag g̱agaṯag kobol nau heḵulagnu amu nug eḏiṯak ele, nug amu diie, nug ele uḏiṯeb. Uḏin, ag lag amu oop̱a nona daaṯeb. Noeg amu danab amu anuḵa nau dayom amu gemu nug naunab daaṯe. Amubia danab ah haen gemu imunu ahilagp̱a am anam beḵu,” awa aum.
JESUS ANIG AMU AMAḴUD ELE
46 Jesus Nug danab ah nai anam madeṯe, Nug anig amaḵud ele ag Nug anidp̱eg, Nug ele nai maṯiglagnu uḏin, dimiṯim daap̱ig. 47 [Dimiṯim daaegeg, danab laa nug Jesus amegp̱a aum. “Na anin amapad, ag na ele nai maṯiglagnu uḏip̱ig, dimiṯim daaṯeb,” awa aum.] 48 Anam a am Jesus Nug oḏep̱a awa aum. “Aun am nug da anil? Aun aḏi am da amalad?” awa aum. 49 Anam anana, Nug ep̱eg huma, nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab ip̱uanaṯaṯa aum. “Anṯeg! Imu am da anil amu da amalad ele. 50 Am danab laa nug da Mamel, Nug hab aṯan daaṯe ele amu, nuhig dab mak dim lamidṯe amu nug am da anil, da amal, da ap̱inal,” awa aum.