21
JESUS NUG KING BIA JERUSALEM TEUM
Aria ag gona, Jerusalem guḵuidna, ag Betpasi, ab amu olipnu qaukop̱a dayom, ag ap̱a tena, Jesus Nug ip̱uniṯak awak danab aḏit laa maate goḵulahnu daaeheh, Nug amelahp̱a aum. “A goya, ab nakok miag amup̱a teya, neegya amu a pahanab donki laa, muḏip̱a qaḵak, amu nag, nakok oḵai meum, amu ele daap̱eḏ anatḵulah. Anatya amu a uhuqatya, diiatya dahilp̱a uḏieḏ! A anam hebepeḏ amu danab laa nug anata, nai laa ab amu a inam aiḏ! ‘Naḏi Nug ahilahp̱a uḏat ele!’ Anam apeḏ amu nug pahanab maṯeb, a diiatya uḏiglah,” awa aum. Aria keeke amu oh am propet nai laa maṯiom, nai amu elele medaḵunu heum. Nai amuam inam. “Ag Sionnu danab ah amelagp̱a inam aig! ‘Anṯeg! King ahilag Nug ahilagp̱a uḏiṯe. Nug danab maḏoḏ ele amu Nug donki aṯan dayaya uḏiṯe. Nug donki nag, nakok oḵai meum, amu qaḏep̱a daaṯe.’ ” Aria Jesus Nug a amelahp̱a aum amu, ip̱uniṯak awak danab aḏit a goya, Jesus aum amubia Nug oḏe dim lamidpiḏ. A donki anig, nag nakok oḵai meum, amu ele diiatya uḵaeh, ag lamen ulahnu donki qaḏelahp̱a duqap̱ig. Duqaeg amu Jesus Nug donki qaḏep̱a dayom. Am danab ah kuḏum ag ele lamen ulahnu ahilḵad ibp̱a duqadp̱ig. Duqaṯegeg, danab ah laala ag ad ep̱eg oḵulna, ibp̱a duqap̱ig. Ag anam duqegeg, Jesus ugeḵe amu danab laala ag anuqna, Jesus noob aon gonana, laala ag dim lamidnana, amu ag oh enan ap̱ig. “Ig Dawit Beḵa onig humatu! Danab imu Nug Kayak onigp̱a uḏiṯe, Kayak Nug itidṯe. Kayak, Nug aṯan daaṯe ele amu, ig Nug onig humatu!” aon ap̱ig. 10 Danab ah ag anam eegeg, Jesus Nug Jerusalem ab oop̱a no, danab ah ab oḵai amu oop̱anu ag huanak oṯaina ap̱ig. “Danab umu am aun?” aon ap̱ig. 11 Ag anam oḏ meeg amu danab ag Jesus omalp̱ig ele amu ag ap̱ig. “Nug amu Jesus, Nug am propet, Nug ap̱ag diig am Nasaret, Nug Galelia danab,” aon ap̱ig.
JESUS MANA MEṮAK LAḴANU DANAB LAALA LAMAṮOM
12 Danab ah ag anam maṯiegeg, Jesus Nug mana meṯak lag oop̱a noa, Nug danab lag amu oop̱a mana meṯak keeke dadennu maadp̱ig, laala daden mep̱ig ele, Nug ag lamaṯom. Ap̱an danab laala ag men doḏo baolip̱ig ele amu Nug ahilag balal huma awe, uḵa na qe, am laala ag up̱uḏil meeg, daden madap̱ig ele am ahilag dayak aben ele huma awe, uḵa na qeum. 13 Jesus Nug anam hewowa, Nug aum. “Kayak naip̱a yak inam daaṯe. ‘Da laul am unuqiṯak lag,’ amge ag heeg, nug yabhok danab dilag loḵumak aben bia daaṯe!” awa aum.
14 Jesus mana meṯak laḵa dayeye amu danab laala ag amelag gaḏuak amu baelag nau ele ag Nug gumidna uḏieg, Nug bap̱alaṯom. 15 Amge mana meṯak danab oḵai amu ḏo mehuqak danab ele ag Jesus kobol enanag heum anidna, nid naunau ag oolag gamag ahe, mana meṯak lag oop̱a muṯub qenana, “Ig Dawit beḵa onig humatu!” enan ap̱ig ele anidna amu mana meṯak danab oḵai amu ḏo mehuqak danab ele ag oolag nauhe, 16 Nug oḏ medap̱ig. “Na nid naunau aḏitai aṯeb umu dooṯemte?” aon ap̱ig. Aeg amu Jesus Nug amelagp̱a aum. “Da dooṯem amge ag nai laa daaṯe ele amu ag iite eb qep̱ig. Nai amuam inam. ‘Na he, nid naunau amu nid yuḏ huhp̱anu ele ag na binan enanag humaṯeb.’ ” 17 Nug anam anana, aha uuaṯa, ab oḵaip̱anu dimiṯim uḵom. Nug uḵa, tuqan amup̱a Betani ap̱a dayom.
JESUS A, AD PIG BUNAḎOM
18 Waḵaḏe buṯua Jesus Nug aha, eḏua ab oḵaip̱a ugeḵe, enug qeum. 19 Nug enug qe, ad pig laa ib daugp̱a dayeye anṯa, meu laḵunu waum amge meu laa ii anṯom. Iiṯa, uḏugib anṯom. Anṯa amu Nug ad amu amegp̱a inam aum. “Na baula meut ii omana! Iiṯanab iiṯa,” awa aum. Anam a ad pig nug pahanab bunaḏom. 20 Ad nug bunaḏe amu ip̱uniṯak awak danab ag anam anidna, ag eheḏ oṯaina ap̱ig. “Aṯem he, ad pig nug pahanab bunaḏom?” aon ap̱ig.
21 Ag anam aeg, Jesus Nug oḏelagp̱a awa aum. “Da genab ag amelagp̱a aṯem, ag oolagp̱a genab doonna, dab mak laip̱u ele daanna amu ag ele da ad pigp̱a hemi amubia heḵulag. Am ag keeke amuib ii hemana. Iiṯa. Ag qauko imu amegp̱a, ‘Na ahan yup̱a no!’ ap̱eg amu nug anam noḵu. 22 Amu ele ag oolagp̱a genab doonna unuqidḵulag amu ag keeke aḏi aḏi aoglagnu unuqidna amu ag aoglag,” awa aum.
AUN JESUS G̱AGAṮAG MEṮOMNU OḎ MEDAP̱IG
23 Amu dimp̱a Jesus Nug mana meṯak laḵa noa, danab ah amelagp̱a nai maṯieye, mana meṯak danab oḵai amu Juda iḵi danab ele ag Jesus gumidna gona, oḏ meṯan ap̱ig. “Na g̱agaṯag aḏip̱a uḏat imu heṯem? Aun nug g̱agaṯag amu meṯom?” aon ap̱ig. 24 Ag anam aeg amu Jesus oḏelagp̱a awa aum. “Da ele ag keeke laip̱unu oḏ madaḵulnu heṯem. Da ag oḏ madap̱i, oḏ mak dahil imu nob meḵulag dayeb amu da g̱agaṯag aḏip̱a uḏat heṯem amu ap̱i dooglag. 25 Oḏ mak dahil am inam. Johanesnu layaṯak am adep̱anu beum? Keeke amuam hab aṯannu keeke o iiṯa amu danabnu keekeib?” awa aum. Jesus Nug anam a, amu ag aḵa aḵa nai maṯin ap̱ig. “Ig, ‘Habnu keeke,’ ap̱ut amu Nug, ‘Anam amunu ag aḏinu oolagp̱a genab ii dop̱ig?’ aḵu. 26 Amge ig, ‘Danabnu keeke,’ aḵunig amu danab oh, ag Johanesnu, nug am propet dooṯeb amunu ig ahilagnu baḏṯem,” aon ap̱ig. 27 Ag anam anana amu ag Jesusnu nai nob eḏun, “Ig ii dooṯem,” aon ap̱ig. Aeg amu Jesus Nug aum. “Aaḵu amunu da ele g̱agaṯag aḏip̱a uḏat heṯem amu ap̱i ii doomna,” awa aum.
DANAB LAA, NUG BEKOḎ ADIT ELE DILAG NAI
28 Jesus Nug nai anam maṯiowa, nai baula ele tuḏiṯa, mana meṯak danab oḵai amu ab gumak danab ele amelagp̱a aum. “Ag aṯem dooṯeb? Danab laa nug nid aḏit ele amu, nug aha uḵa, nid tatamnu amegp̱a, ‘Na gona grep dad dahilp̱a uḏat he!’ awa a amu nug, 29 ‘Da uumi,’ awa aum amge dimp̱a nuhig dab mak eḏue nug uḵom. 30 Aria mamelah nug nid gehanu amu gumiṯa uḵa, anamib aum. A amu beḵa gehanu nug, ‘Da uḵen heḵul,’ aum amge ii uḵom. 31 Am nid aḏit amu oolahp̱a aun nug mameg oḏe dim lamiṯom?” awa aum. A amu ag ap̱ig. “Nid tatamnu,” aon ap̱ig. Ag anam aeg am Jesus amelagp̱a aum. “Da genab ag amelagp̱a aṯem. Takis awak danab amu ib baag ah ele ag tatam Kayaknu ḏo maḏoḏ oop̱a noṯeb. 32 Aḏinu? Johanes nug uḏia, mana meṯak danab oḵai amu ab gumak danab ele ahilagp̱a kobol tutuḵu ip̱uanaṯom amge ag oolagp̱a genab ii doop̱ig. Takis awak danab amu ib baag ah ele ag amu oolagp̱a genab doop̱ig. Oolagp̱a genab doyeg, mana meṯak danab oḵai amu ab gumak danab ele ag amu anidp̱ig amge ag oolag eḏue, oolagp̱a genab ii doop̱ig,” awa aum.
DANAB NAU WAIN DAD GUMAP̱IGNU NAI
33 Jesus baula ele amelagp̱a aum. “Ag keeke danab ag dooṯeb ii dooṯeb ele ou aqata, ip̱uanaṯak nai imu baula doyeg! Danab laa nug wan ele amu nug grep dad ep̱owa, aḏ ita, dad oop̱a amu nug grep lep̱u awaknu aben laa ha, nug dad gumak danabnu lag elab laa ele heum. Aria nug uḏat amu oh ha mala, nug dad amu uḏat hak danab ep̱elagp̱a mewowa, nug aha, atu laih umanab uḵom. 34 Dimp̱a grep meu awak haen miag do, nug nuhiḵud begbeg danab laa maaṯe, ag grep meu nuhig aoglagnu uḏat hak danab gumadna gop̱ig.
35 Ag uḵaeg amu dad uḏat hak danab ag nuhiḵud begbeg danab amu diin, laa maḵuḏna, laa amu qeeg mauhe, laa amu menp̱a maḵuḏp̱ig. 36 Ag anam heeg amu dad mameg nug nuhiḵud begbeg danab laala baula maaṯe gop̱ig. Nug tatam maaṯe gop̱ig amubia iiṯa, nakok kuḏum maaṯe gop̱ig. Uḵaeg, dad uḏat hak danab ag tatam hep̱ig anamib eḏun hep̱ig. 37 Dimp̱a dad mameg nug, ‘Da beḵal amu ag nug oḏe dooglag,’ anana, nug beḵanab me uḵom.
38 Amge dad uḏat hak danab ag nid amu anidna, aḵa aḵa nai maṯina ap̱ig. ‘Nid imu nug dimp̱a mamegnu keeke oh aoḵu amunu ahap̱eg, ig qep̱ut mauheb, ig dad nuhig imu aotu!’ aon ap̱ig. 39 Ag anam anana, ag nid amu aḏana, maoeg dad dimiṯim no, ag qeeg mauhom,” awa aum. 40 Jesus anam anana, Nug nai tuḏiṯa oḏ maṯom. “Aria ag aṯem dooṯeb? Dimp̱a dad mameg nug uḏia, dad uḏat hak danab aṯem hadḵu?” awa aum. 41 Jesus Nug anam a amu ag ap̱ig. “Nug uḏat danab nau amu aqeb mauhḵulag. Mauhp̱eg, amu nug grep dad amu eḏua awa, dad gumak danab laa ep̱elagp̱a meeb, dimp̱a ag meu ena aon meṯaglag,” aon ap̱ig. 42 Aeg am Jesus Nug amelagp̱a aum. “Ag Kayak naip̱a nai laa daaṯe amu ag iite eb qep̱ig? Nai amuam inam. ‘Men laa amu lag hak danab ag men amu uup̱ig amge lag mameg nug men amu awa me, lagnu men anuqak daaṯe. Naḏi Nug keeke amu he beum amu ig amenigp̱a anidta oṯaiṯem.’ 43 Amunu da ag amelagp̱a aṯem. Kayak Nug nuhig ḏo maḏoḏ ahilagp̱anu amu awa, danab ab iḵi laa ep̱elagp̱a meeb, ag meu ena aon meṯaglag. 44 [Am laa nug men amu aṯan na qeḵu amu nug nakok nauhḵu amge men amu nug laa qaḏep̱a na qeḵu amu nug nauha auta aoḵu,” awa aum.] 45 Jesus Nug keeke danab ag dooṯeb ii dooṯeb ele ou aqata, ip̱uanaṯak nai laala maṯiom amu mana meṯak danab oḵai amu ḏo gumak danab-Parasia ele ag Nug ahilagnu nai maṯiom doop̱ig. 46 Ag anam doona, aḏaglagnu ib madip̱ig amge danab ah ag Jesusnu, Nug am propet laa doop̱ig amunu ag Nug aḏaglagnu baḏap̱ig.