6
PROPET NUG AB DIIGP̱A ONIG IIṮA
Anam hewowa, deḏ laa Jesus Nug ap̱ag diigp̱a goḵunu ahe, nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab ele ag oh gop̱ig. Ag gona tena daanna, Meṯidp̱a Nug Juda dilag nai doyak laḵa ta, Kayaknu nai ip̱uanaṯom. Ip̱uanaṯe amu danab ag doona, dab mak kuḏum aona ap̱ig. “Danab imu am aṯemun? Aun danab imu doyak imu oh meṯom? Nug aṯem ha uḏat laala danab haknu elele iiṯa ele heṯe? Nug am lag hak danab! Ig dooṯem, nug am Maria beḵa. Nug amaḵud am Jakobus, Joses, Judas, Simon ele. Amu nug ap̱inḵud amu ag ig ele iite daaṯem?” aon ap̱ig. Ag anam anana amu ag Jesus ele oolag laip̱u ii dayom.
Ag oolag laip̱u ii dayom amunu Jesus Nug ag amelagp̱a aum. “Propet nug ab ohp̱a onig ele amge nug ap̱ag diigp̱a, nug tiilag laip̱u ele oolagp̱a amu nug laugp̱a ele amu nug onig iiṯa,” awa aum. Ag nuhignu oolagp̱a genab ii doop̱ig amunu ap̱a Nug oḏe danab kuḏum ii bap̱alaṯom, laip̱u laip̱uib. Ag oolagp̱a genab ii doop̱ig amunu Nug dab mak kuḏum awa, Nug ab amup̱anu aha, ab laalap̱a uḵa, Kayak nai mehuqom.
JESUS HE, IPUNIṮAK AWAK DANAB TUELP AG UḎATP̱A GOP̱IG
Nug anam oiyaya amu Nug nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab tuelp onilagp̱a e uḏieg, Nug aḏit aḏit maaṯe, ag ab laalap̱a goḵulagnu daaegeg amu Jesus Nug ag ouḏi nau lamadḵulagnu g̱agaṯag maṯa, Nug ag amelagp̱a aum. “Ag hoḵat dud qaknu amu aḏaglagnu elele amge bret, baṯam, men doḏo ele amuam aib aop̱ig. Ag baelag gaḏa lamen ele amu meḵulag amge lamen aḏit amu aib mep̱ig,” awa aum. 10 Nug anam anana amu Nug nai baula tuḏiṯa aum. “Ag gona, ab laap̱a danab laa laugp̱a tena, ag lag amup̱aib daanna, uḵaknu haen beeb, ab amup̱anu ahan uḵeg! 11 Amge deḏ laa ag ab laap̱a tep̱eg, ab amup̱an danab ag diin, laḵa ii maadna, nai ahilag ele ii doop̱eg amu ag ahan, ab amu uunna, ag ab amup̱an danab ag eheḏ hep̱ig dooglagnu, ag baelagp̱anu gap̱ud qeqalp̱eg naḏ!” awa aum. 12 Nug anam aum amunu ag ahan gona, nai mehuqnana, danab ah oh ag hip̱uninnu oolag eḏuḵunu ap̱ig. 13 Anam henana amu ag ouḏi nau ele lamadnana, oḏe danab ag Kayaknu dab meḵulagnu, ip̱uniṯak awak danab ag olipnu goḏen layadna unuqiṯeg, beḏulag ena dayom.
HERODES ANTIPAS NUG LAYAṮAK JOHANES BAG OTAḎOM
14 Amu Jesus Nug uḏat heehe, uḏatnu nai wan amu oh tone, king Herodes Antipas doyom. Doyeye, danab laala ag Jesusnu uḏat amu anidna doona ag, “Layaṯak Johanes mauhowa, nug eḏua hibaiṯa oiṯe amunu g̱agaṯag oḵai oḵai nuhigp̱a beṯe,” ap̱ig. 15 Ag anam ap̱ig amge laala ag, “Nug am Elias,” aegeg, laala ag, “Nug am propet, anuḵa propet daap̱ig, amubia,” aon ap̱ig. 16 Laa ag anam ap̱ig amge Herodes Antipas nug anam doya, nug aum. “Imu am genab Layaṯak Johanes. Da nug baag otaḏmi amge Kayak Nug he, nug eḏua hibaiṯom,” awa aum.
17-18 Amu Layaṯak Johanes nug mani guiṯakp̱a ii dayom haenp̱a amu Herodes Antipas nug awag Pilip, nug wau Herodias aḏiṯa awom. Awe amu Layaṯak Johanes nug Herodes Antipas amegp̱a, “Na awan wau aome, amup̱a na ḏo tip̱alme, kobol amuam ena iiṯa,” awa aum amunu Herodes Antipas nug a, nuhiḵud daup danab ag gona, Johanes ep̱eg hip̱alna, aon gona, mani guiṯakp̱a mep̱ig. 19 Johanes aum, diig amunu ele Herodes Antipas wau Herodias nug oo aeg be, nug Johanes qeeb mauhḵunu heum amge elele iiṯa. 20 Aḏinu? Herodes Antipas nug doyom, Johanes am Kayak noobp̱a danab tutuḵu, oiyak nuhig am ena amunu Herodes Antipas nug heeb mauhmanu baḏa, atog noum. Amu deḏ laala Herodes Antipas nug Johanes nai madiḵunu onigp̱a e uḏia, nai maṯie amu Herodes Antipas nug Johanesnu nai amunu dab mak kuḏum awom amge nug nai amu dooḵunu oo ele dayom.
21 Aria ag anam daanna, deḏ laa Herodias nug Johanes qeḵunu ib anṯom. Deḏ amup̱a Herodes Antipas nug nuhig menuak deḏ be, nug gabmannu iḵi danab amu daup iḵi danab amu Galelianu danab oḵai laala ele, ag nuhig menuak deḏ amunu gamag ahak heḵulagnu hobul heum. 22 Haen amup̱a ag Herodes Antipasnu hobulp̱a daaegeg, Herodias aḏeg, lag oo amu oop̱a noa, ahi goḏeḏe, Herodes Antipas aḏi ag nug anidna, ag iṯag aqe, Herodes Antipas nug aha, nug nid ahin amu amegp̱a nai g̱agaṯag qeṯa, inam aum. “Na aḏin oot heṯe? Na keeke laa aoḵutnu oot dayeb am da na medaḵul. 23 Na keeke dahil imu oh laih aoḵutnu oot dayeb amu da gamagp̱a opatp̱i, laih na aoḵut,” awa aum. 24 Nug anam a amu nid ahin nug aha, dimiṯim uḵa, nug keeke aḏi aoḵunu amu Herodes Antipas amegp̱a aḵunu anig oḏ meṯom. Oḏ meṯe amu anig nug aum. “Na Layaṯak Johanes iḵi medaḵunu ap̱e doyaḏ!” awa aum. 25 Nug anam a amu nid ahin nug paha eḏua uḵa, Herodes Antipas amegp̱a aum. “Na geha iiḵunab Layaṯak Johanes baag otaḏna, iḵi tap̱iḏp̱a mena, meḏaḵutnu ool daaṯe,” awa aum.
26 Nid ahin nug anam a amu Herodes Antipas nug oo ug oḵainab ele dayom amge nug tatam nai g̱agaṯag qeṯa aawo, ḏo danab ag nug ele daap̱ig amu ag ele nai amu doop̱ig 27 amunu nug paha nuhig daup laa amegp̱a, “Na gona, Johanes baag otaḏna, na nug iḵi aon do!” awa aum. Nug anam a, nuhig daup danab mani guiṯakp̱a uḵa, Johanes baag otaḏa, 28 nug iḵi tap̱iḏp̱a ma, awa uḏia, nid ahin meṯe, nug anig meṯom. 29 Ag anam heeg amu Johanesnu ip̱uniṯak awak danab ag doon gona, Johanes gaḏa aon gona boomp̱ig.
JESUS NUG DANAB 5000 E MAṮOM
30 Aria Jesusnu ip̱uniṯak awak danab ag eḏun uḏieg, ag Jesus ele qag mena, ag uḏat hep̱ignu amu nai ip̱uanadp̱ignu ele Jesus amegp̱a ap̱ig. 31 Ap̱a daaegeg, danab ah kuḏum ag uḵak uḏiak heegeg, Jesus amu nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab ele ag e lanaknu haen laa ii anidp̱ig amunu Jesus Nug nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab amelagp̱a aum. “Ahap̱eg gota, aben danab ii daaṯebp̱a amu ag ap̱a hik nakok aweg!” awa aum.
32 Jesus anam a amu ag ubp̱a tena, atu laih danab ii daaṯebp̱a gop̱ig. 33 Ag anam gop̱ig amge ap̱an danab ag Jesus nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab ele anadna doona, ag ab ohp̱anu ahan, baelagp̱a tatam anuqna gona, aben Jesus aḏi goḵulagnu gop̱ig amup̱a ag tatam tep̱ig. 34 Tena daaegeg amu Jesus Nug nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab ele ag gona eeḏna, Jesus Nug danab ah kuḏum gona, aben amup̱a daaegeg anaṯa, Nug ahilagnu oo doyom. Aḏinu? Ag am doḏ sipsip ag gumak danab iiṯa, mauhnoak oiṯeb, amubia daap̱ig. Nug oo doyak awa, Nug ag keeke kuḏum ip̱uanaṯom.
35 Ip̱uanaṯeṯe aam no, nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab ag Jesus gumidna dona, amegp̱a ap̱ig. “Imu am aben danab ii daaṯeb ele. Aam ele noḵun heṯe. 36 Amu danab ah imu ag e laa iiṯa amunu na ap̱e, ag ahan, danab laulagp̱a amu ab ab ele gona, e aon laig!” aon ap̱ig. 37 Ag anam aeg amu Jesus Nug aum. “Ag e madap̱eg laig!” awa aum. Awa a amu ip̱uniṯak awak danab ag ap̱ig. “Ehe, Ig gota, bret 1000 kina keeke anamp̱a daden meḵunigte? Ig men doḏo amubia iiṯanab iiṯa,” aon ap̱ig. 38 Ag anam aeg amu Jesus Nug aum. “Ag ep̱elagp̱a e gane daaṯe. Gona anṯeg!” awa aum. Awa a amu ag gona, maṯin anidna, ag eḏun dona, amegp̱a ap̱ig. “Bret kunum tanig ele amu kakai aḏit ele daaṯe,” aon ap̱ig.
39 Ag anam aeg amu Jesus Nug ip̱uniṯak awak danab amelagp̱a aum. “Danab ah oh ap̱eg doona, ag ameg ameg giḵiḏa enap̱a dayeg!” awa aum. 40 Nug anam a amu ip̱uniṯak awak danab ag aeg, danab ah anam daap̱ig. Ameg laala eb qak 100, ameg laala eb qak 50. Ag anam daaeg uḵom. 41 Ag anam daaegeg amu Jesus Nug bret tanig ele amu kakai aḏit ele diia aḏa, Nug hab aṯan neeḵa dayaya, unuqiṯom. Unuqiṯowa amu Nug bret, kakai ele pane ne, ip̱uniṯak awak danab ag aon panin maṯaglagnu maṯe, ag danab ah maṯaeg, 42 oh laeg, ag oolag diṯie, 43 e big dayom amu ip̱uniṯak awak danab ag aon, kaleg tuelp inaeg am beum. 44 Danab e lap̱ig ele amu ahilag eb qak am 5000.
JESUS LE BAḎEP̱A OIYOM
45 Ag e lana malaeg amu Jesus Nug nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab amelagp̱a aum. “Da danab ah imu oh qatiglagnu abip̱i, ag ahan, ubp̱a tena, Galelia le ameg mataḏna, laih Betsaida uḵeg!” awa aum. 46 Nug anam a amu ag ahan uḵaegeg, Jesus Nug danab ah amelagp̱a, “Enade uḵeg,” awowa, Nug nuḵa amu unuqidḵunu qaukop̱a teum. 47 Ta dayeye, aam no, ip̱uniṯak awak danab ag ubp̱a, le ameg gamagp̱a uḵaegeg, Jesus Nug nuḵa ap̱a dayom. 48 Anam dayeye amu ulah oḵai ub nob awe, eḏue laih goḵunu heehe amu ip̱uniṯak awak danab ag el qak uḏat oḵai heegeg, Jesus anaṯom. Anaṯe, wagḵaḏeḏe buṯuanab Nug aha, le gaḏa tap̱a, gumaṯa uḵa, qe eḏaṯa goḵunu uḵom amge ip̱uniṯak awak danab ag 49 Nug anam le gaḏap̱a ugeḵe, ag anidna, “Umuam doṯog,” anana, baḏan, huan ep̱ig. 50 Ag oh anidna, eheḏ baḏaeg, Jesus Nug ag amelagp̱a aum. “Ag g̱agaṯag dayeg! Imu daib, aib baḏap̱ig,” awa aum. 51 Nug anam anana amu Nug ub aṯan oola te, ulah oḵai to eṯom. To eṯe amu ip̱uniṯak awak danab ag dab mak kuḏum aop̱ig. 52 Aḏinu? Ag Jesus bretp̱a kobol heum amu ag oolag ii maiṯom. Ag oolag ituak dayom. Jesus Nug ag atog noadḵunu elele ii doop̱ig.
53 Aria ag le ameg mataḏna, Genesaret eeḏna tep̱ig. 54 Eeḏna teeg, haen amup̱anab amu ap̱an danab ag Jesus anidna amu ag Nug iḏu doona, 55 ag paha ab ohp̱a gona, aeg doona, ag oḏe danab diin, Jesus adep̱a dayom doona amu ag ap̱a gumidna gop̱ig. 56 Amu Jesus Nug ab ab oiyeye, ag oḏe danab diin, ab gamagp̱a maadna, ag Jesusnu lamen daugib aḏaglagnu unuqidna ap̱ig. Unuqidna aeg amu oḏe danab oh ag Jesusnu lamen aḏap̱ig ele amu, ag aḏaeg, ag beḏulag ena dayom.