^
Pilipai
PAULUS KAYAKNU ENA HEME AUM
BAU DAYAK ENANU DIIG AM KRISTUS
KRISTUS AM OḴAI AMGE NUG NUḴA NUG ONIG QE NEUM
KRISTEN AG DANAB AH OOLAGP̱A AMAHLAK DAAṮEB
TIMOTIUS EPAPRODAITAS ELE DILAH NAI
KRISTUSNU OOP̱A GENAB DOYAK AM IB TUTUḴU
DAB MEṮAKNU NAI
PAULUS KEEKE MEDAP̱IGNU, “ENA HEME,” AUM
GAMANAṮAK NAI