TITUSNU NAI PAULUS YOM
1
PAULUS TITUSNU AMEG WAKNU NAI YOM
1-2 Da Paulus, da bau dayak hanhannu Kayak, Nug ham ii bubuṯe, Nug anuḵanab, keeke laa ii heump̱a, bau dayak hanhannu amu megaḵunu nai qaḵa aum, amunu oolp̱a genab doyen, ameg mein, Kayak Nug danab ah nuhiḵud daaglagnu tituanaṯom ele amu ahilag oop̱a genab doyak ip̱unigṯe bia, amu Kayaknu nai genab ip̱unigṯe amubia ele, da Kayaknu uḏat danab amu Jesus Kristusnu totol danab ele daaṯem. Amu Nug haen tituanom ele amu elele anṯa, Nug he, nuhig nai amu miag atiom. Kayak, Nug ig eḏua aiḵom ele amu, Nug da ele nai amu mehuqḵulnu uḏat meḏom. O Titus, i oh oop̱a genab doyak laip̱u aḏaṯep, oop̱a genab doyak amup̱a na da beḵalnab daaṯem amu, da nahipnu iiḵu yaaṯem. Kayak, ig Mamenig, amu ig eḏua awiḵak danab Jesus Kristus ele, ahilah ehaniṯak oḵai hamu megṯep amu ahilah maḏoḏ ele nahipp̱a daaglahnu ool daaṯe.
Da am Krit nudp̱a uuidmi, amunu diig amu da anuḵa na amenp̱a ami amubia, na dahil uḏat peheṯan tuḏidna, tutuḵu meṯan, na Kristen tamaniak oop̱a ab aben abenp̱a iḵi danab otiadḵutnu ap̱a uuidmi. Amu aun nug danab ah noolagp̱a onig ena ele, nug ah laip̱uib gamu daya, nug beḵod amu ag oolagp̱a genab dooṯeb, ag mamelag oḏe tap̱aeg ii neṯe, ag kobol dubuṯid ele ii heṯeb ele amu, danab amubia na iḵi danab maadḵutnu elele. Kristen tamaniaknu gumak iḵi danab amu nug Kayaknu uḏat gumaṯe amunu nug beḏup̱a eheḏ laa ii daama, nug danab laa amu ahilag dab mak ele hamu tap̱eb ii nema, nug paha op̱oḏi ii bema, nug le g̱agaṯag huana lanak danab ii daama, nug ban hak kobol beḏup̱a ii niima, nug keeke kuḏumnu ameg ii qema. Nug amu ii hema. Iiṯa! Nug ḏo danab, ab laap̱anu uḏip̱eg amu ehanaṯaḏ! Nug kobol ena ohnu oo mauhaḏ! Nug oop̱a dab mak ena ele dayaḏ! Nug tutuḵu op̱ia awak dayaya, Kayaknu kobol oh dim lamiṯaḏ! Nug nuḵa beḏu atog noa hagaḵa awak ele oiyaḏ! Nug danab ah nai genab tutuḵu op̱ia awak ip̱uanadḵunu, nug ḏo tap̱e nak danab nai g̱agaṯagp̱a toliaṯeb, ag ahilag eheḏ hak amu genab miag atiak tutuḵu dooglagnu, nug nai genab, laa ag nug ip̱unidp̱ig ele amu, g̱agaṯag aḏaḏ!
10 Aḏinu? Nai tap̱e nak danab, ag oḏelagp̱a nai meu iiṯa ham bup̱uak kuḏum madiṯeb ele, ag kuḏum daaṯeb. Danab amunu oolagp̱a Juda laa ag gaḏa otaḏaknu dab mak oḵai aoṯeb ele amu, ag eḏaṯak anuqak daaṯeb. 11 Danab amu ag ham bup̱una, men doḏo aoglagnu ip̱uniṯak nau heegeg, laa ag ahilag nai dooṯeb ele amu, ag amunu ena anana, nob laa, men doḏo, madaṯeb. Danab ag ip̱uniṯak nau amu heṯeb amu ag amu henana, kobol ig heḵunignu elele iiṯa ele amu ip̱uanadna, kobol amup̱a ag danab laala, ag waalḵad beḵalḵad ele oh amu ahilag dab mak kaboliṯeb amunu na ap̱e, danab amu ag oḏelag qamuteg! 12 Anuḵa Krit danab ag ahilag nai mehuqak danab laa nug nuḵa kobol amunu aum. Nug inam aum. “Krit danab ag nai ham bup̱uak danab, ag am doḏ daḵuḏ nau, ag e huanak lanana, bahilag ele yaaṯe,” awa aum. 13 Nai amuam genab amunu na ag daulag g̱agaṯag batap̱e, ag oop̱a genab doyak tutuḵu meṯaglag. 14 Ag Juda dilag kaya hamu amu danab laa ag nai genab di meṯan, ḏo laala meṯeb ele amu, ag Krit ag nai amu, ḏo amu ele dim lamidmananu na ap̱e doyeg! 15 Am danab ag oolag dubuṯid iiṯa ele amu, ahilagnu keeke oh op̱ia awak ele daaṯe amge danab ag dubuṯid ele, ag oolagp̱a genab ii dooṯeb ele amu, ahilagnu amu keeke oh op̱ia awak iiṯa. Ahilag dab mak amu ag oolag ele aaḵu dubuṯid teum daaṯe. 16 Ag oḏelagp̱a, “Ig Kayak dooṯem,” aṯeb amge ahilag hakp̱a amu ag Kayak di medaṯeb. Ag danab naunab, ag oolag dagom iiṯa. Kobol ena laa ahilagp̱a ii daaṯe amunu ag ena heḵulagnu elele iiṯa.