3
KOBOL TUTUḴU DIM LAMIṮAKNU NAI
Na danab oh ag ahilag gabman waap̱a ele daaglagnu daulagp̱a doḵunu, ag dagom danab ele daan oina, ag uḏat ena oh heḵulagnu, ag danab laanu nai nau ii amananu, naip̱a nug qak ele ii hemananu, ag haen oh kobol maḏoḏib heḵulagnu, ag danab ah noolagp̱a dagom daaglagnu ap̱e doyeg!
Aḏinu ig anam oignig? Ig ele anuḵa dab mak naup̱a oimut, nai tap̱e nakp̱a, Satan nuhig ham bup̱uakp̱a, ig kaaka mauhnoak oimut. Ig oo ahaknu keeke kuḏum, ig beḏunig gamag ahak aoḵunu hemut. Ig op̱oḏi be, amya oiyak kobolp̱a oitta, laa dilagnu ele oonigp̱a aeg beum. Ig oonigp̱a lainḵad dilagnu nau, ninig ele doot oimut. Ag ele ihinignu anamib doon oip̱ig. Amge Kayak, Nug am eḏua awiḵaknu diig amu, nuhig ḏo ena, oo doyak ele miag atie, Nug ig eḏua awiḵom. Ig ihinig hak tutuḵu hemutnu laa anṯa ii heum. Iiṯa. Nug ihinignu oo gai iiṯa doyom amunu Nug ig ihiḵa, nuhig Ouḏip̱a Nug bauklel meḵe, ig bau menuak aomut. Kayak Nug Jesus Kristus, Nug am ihinig eḏua awiḵak danab amu, nuhig uḏatp̱a Nug nuhig Ouḏi ig elelenab meḵom. Nug anam heum, amunu diig am, Nug Jesusnu ehaniṯak oḵai hamu megṯe, amup̱a Nug ig op̱ia awak danab daagnignu, ig nuhig bauklel aot, hanhan daagnignu ameg meḵunignu heum. Nai amuam genabnab. Aria na nai imunu amu na hanhan peheṯana abep̱e, danab ag Kayaknu oolagp̱a genab doop̱ig ele amu, ag dab menana, hak enap̱a g̱agaṯag daaglagnu dab meḵulag. Hak ena diigdiig amu oh am danab ah ele ehanadṯe.
Amge na oḏ mak mauhnoak, kaino onilagnu ge iiṯa maṯiak, ḏo meunu nug meh qak ele amu na uue! Ig dooṯem, keeke amu oh amu ig kobol enap̱a laa ii ehanigmana. 10 Laa ele danab laa nug tamaniak ena lop̱aḏṯe ele amu, na toliṯak uḏat laip̱u hewona, laa ele hep̱e amu anam bataḏ! Amu laa nug doyaya, baula tip̱aleb amu tamaniak oop̱anu geḏiṯe! 11 Na dooṯem, danab amu nug ib ena eḏiṯom. Nuka nuhig hip̱uninp̱a nug geḏidṯe.
BAG QAK NAI
12 Dimp̱a da Atemastai o iiṯa Tikikastai mep̱i, na gumiṯa uḵeb amu na paha da gumiḏna, Nikapolis uḏie! Da oug haenp̱a amu da ap̱a daaḵulnu dab meṯem. 13 Na ḏo doyak danab Senas amu Apolos ele, a oiglahnu keekenu amu na elele ehanate! A amunu keeke laanu tutu aib daapiḏ! 14 Aria ihinig danab, kristen aḏi, ag uḏat heḵulagnu, ag amup̱a bau dayaknu keeke aoglagnu dooglag am ena. Ag hamuib daaglagnu am aib.
15 Am danab da ele daaṯem imu oh na humidṯeb. Na danab aun aḏi ag ig ele oh Kayaknu oonigp̱a genab dooṯem, ag ig lainḵad daaṯeb amu ag humiṯak ihinig ag maṯe!
Kayaknu ehaniṯak oḵai Nug hamu megṯe amu nahipp̱a dayaḏ!