SEGUNDA CARTA DEL APOSTOL
SAN PEDRO
1
Che co jae Simón Pedro. Che co jae Jesucristo jemimondo jare ayeyocui chupe. Jesucristo co jae yanembɨasa vae. Tumpa jare Jesucristo jupi co. Jáeramo umee peve pepurugüɨrovia vaerã ore ndupurugüɨrovia rami. Yayerovia ete cua mburugüɨrovia re. Aicuatía aĩ cua tupapire peve.
Aipota picuaa cavi vaerã Tumpa jare yandeYa Jesús, penoi vaerã jeta ete Tumpa ipɨacavi jare ipɨacatu.
Pico penti ramiño Tumpa ndive
Tumpa umee ma yandeve imbaepuere rupi yaico cavi vaerã jare yayapo vaerã jae uipota yayapo vaerã vae. Jare opaete cua ñanoi yaicuaa Tumpa ramo. Echa'ã Tumpa yandeparavo yayapo vaerã icavi vae jare yayembutuichaca vaerã. Jare imbaepuere rupi Tumpa umee ma yandeve jei uyapota vae icavi ete vae reta. Yayerovia ete cua re. Jare cua jei uyapota vae reta rupi Tumpa umee ma peve pico vaerã penti ramiño jae ndive. Echa'ã jae perepɨ opaete icavi mbae vae ɨvɨ pegua güi, agüɨye vaerã pico pe pere vae reño. Jáeramo piñemɨatangãtu. Perovia co Tumpa re. Jecuaeño pipota piyapo icavi vae. Jae ramiño vi jecuaeño pipota picuaa cavi Tumpa regua. Jae ramiño vi jecuaeño piñemoa. Jae ramiño vi jecuaeño pepɨaguasu. Jae ramiño vi jecuaeño piyapo Tumpa uipota piyapo vaerã vae. Jae ramiño vi jecuaeño pepɨacavi. Jae ramiño vi jecuaeño pepuruau. Echa'ã opaete cua piyapo yave, piñemɨmɨrãtata co pepurugüɨrovia re jare picuaa cavita co yandeYa Jesucristo. Jáeramo pepuereta piyeyocui cavi yandeYa pe. Ẽrei opaete cua uata chupe vae uicuaa cavi'ã mbaembae regua. Iyaracuaa'ã co. Ñacañɨ ma co aipo quirãi Tumpa umbɨasa chupe imbaeyoa uyapocue vae reta.
10 Jáeramo, cherɨvɨ reta, piñemɨatangãtu picuaaca vaerã ĩru vae reta pe quirãi pe reta co jae añetete Tumpa uiparavo vae reta. Echa'ã jucuarãi piyapo yave, ndarau etei pepia Tumpa güi. 11 Jare jucuarãi piyapo yave, pique cavita co piyerovia ete reve yandeYa Jesucristo iporoyocuia opa mbae vae pe. Jae co yanembɨasa vae.
12 Jáeramo che jecuaeño pumɨmanduata cua re, yepe tẽi picuaa ma co jare pepɨrãta ma co añete vae piyemboe jese vae re. 13 Icavi echa cheve pumɨmandúa vaerã jese cua ɨvɨ pe aico rambueve, pumɨatangãtu vaerã. 14 Echa'ã aicuaa ɨmambae amanota co yandeYa Jesucristo uicuaaca cheve rami. 15 Jecuaeño pumɨmanduata cua re, jecuaeño pemandúa vaerã jese che amano ma yave.
Ore nduecha co yandeYa Jesucristo imbaepuere
16 Nduicuaaca peve yandeYa Jesucristo imbaepuere jare quirãi jae ou yeta co. Jocua nduicuaaca peve vae aracae ndaye reta'ã co. Jocua ndugüɨrovia vae añete co. Echa'ã ore nduecha co yandeYa Jesucristo imbaepuere. 17-18 Echa'ã ore noĩ jae ndive jocua ɨvɨtu guasu jae uiparavo vae re, yandeRu Tumpa umbɨadoraca yave jare uechaca oreve imbaepuere. Jare ore nduyandu jocua ñee ara güi ou chupe vae. Echa'ã Tumpa etei uyembɨadoraca vae jei cuarãi: “Cua co jae cheRaɨ aau ete vae. Chembɨyerovia ete.” Jucuarãi jei.
19 Ẽrei pepuere perovia catu Tumpa iñee aracae umɨmbeu vae reta uicuatía vae ore nduecha vae güi. Jáeramo icavi co pepɨa pe piyemɨngueta cavi vaerã jae reta uicuatía vae re. Echa'ã jae reta uicuatía vae yanemborɨ yaicuaa cavi vaerã yavai yaicuaa vaerã vae, penti tembipe yanemborɨ yaecha cavi vaerã pɨ̃tumimbi pe rami. Pepɨa pe piyemɨngueta cavi yave jese, picuaa cavita co, penti yasɨtata jembipe tuicha ete vae pepɨa pe umɨembipe rami. 20 Taicuaaca peve cua: Jocua Tumpa iñee aracae umɨmbeu vae reta uicuatía vae jae reta iyemɨnguetaiño'ã co. 21 Echa'ã Tumpa iñee aracae umɨmbeu vae reta imiari'ã jae reta etei uipota imiari ramo. Espíritu Santo etei umɨmbeu chupe reta mbae jei vaerã. Jáeramo jae reta jei vae Tumpa iñee etei co.