3
Añemɨatangãtu, aipɨsɨ vaerã Tumpa umeeta cheve vae
Cuaño ma tamɨmbeu peve, cherɨvɨ reta: Piyerovia yandeYa re. Checueri'ã etei aicuatía cua peve. Echa'ã icavi peve jecuaeño cua aicuatía vaerã, agüɨye vaerã petavɨ. Piñemoa ñee icavi vae re oyovaicho vae reta güi. Echa'ã jae reta oporomboe moromboe añete mbae vae re. Jae reta uñemɨcircuncidaca jete peño. Echa'ã yande co jae uñemɨcircuncidaca ipɨa pe vae reta. Echa'ã yande yambɨadora Tumpa iEspíritu rupi. Yayerovia catu Cristo Jesús re. Yayeco'ã etei yandiyee. Ẽrei che vi ime tẽi anoi ayeco vaerã chiyee. Ime yave quía ye ipɨa pe uyemɨngueta ime güɨnoi uyeco vaerã iyee vae, che vi ime tẽi anoi jeta ete chugüi. Echa'ã añemɨcircuncidaca ocho ara ma anoi yave aa güive. Che co jae penti Israel pegua. Che co jae Benjamín iñemoñaa pegua. Che co jae penti hebreo añetete vae. Che co jae penti fariseo. Echa'ã jecuaeño aicose mboroyocui jei vae re. Añemɨatangãtuse ayeyocui vaerã Tumpa pe. Jáeramo ayapose icavi mbae vae Cristo re güɨrovia vae reta pe. Mbaetɨ quía ipuere chembɨjeco mbae re. Echa'ã cherecove jecuaeño jupi mboroyocui rupi. Tenonde yave ayembɨcate cua mbaembae re. Ẽrei añave ayembɨcate'ã etei jese Cristo re arovia güive. Jae ramiño vi ayembɨcate'ã etei ipotave mbae re, aicuaa vaerã cheYa Cristo Jesús. Echa'ã cua icavi ete cheve opaete güi. Cristo Jesús re arovia güive ayembɨcate'ã etei ma mbae re. Echa'ã opaete jocua mbaembae ɨtɨ rami co cheve, Cristo anoi vaerã, jare uyecuaa vaerã quirãi che co jae Cristo imbae. Aipota'ã ma ayembujupi mboroyocui jei vae re ayapo vae rupi. Ayembujupi ma mburugüɨrovia Cristo re anoi vae rupi. Echa'ã Tumpa chembujupi ma, Cristo re arovia ramo. 10 Aipota co aicuaa cavi Cristo. Aipota anoi jocua mbaepuere Cristo icove ye yave ou umanocue vae reta ipɨte güi uyeporu vae. Aiporara yave, aipota aicuaa aiporara co Cristo jeco pegua, chequɨrẽɨ vaerã amano Cristo umano vae rami. 11 Jucuarãi yave, aãrota aicove ye vaerã ayu umanocue vae reta ipɨte güi.
12 Ndeiño aicuaa cavi Cristo. Ndeiño co che jupi. Ẽrei jecuaeño añemɨatangãtu, aipɨsɨ vaerã Tumpa umeeta cheve vae. Echa'ã cua jeco pegua Cristo Jesús cherepɨ. 13 Cherɨvɨ reta, chepɨa pe ayemɨngueta'ã chiyee aepitɨ ma co. Ẽrei cuaño ayapo - cheacañɨ uasacue güi, aepitɨ vaerã chequɨrẽɨ reve uyemɨaanga oĩ cheve vae. 14 Jáeramo añemɨatangãtu, aepitɨ vaerã Tumpa umeeta cheve vae. Umeeta cheve Cristo Jesús uyapo yandeve vae jeco pegua, ara pe chereraa yave.
15 Jáeramo opaete ñañemɨmɨrãta Tumpa cotɨ vae cuarãi yandepɨa pe yayemɨngueta. Jare pepɨa pe piyemɨngueta'ã yave cuarãi, Tumpa uicuaacata peve. 16 Ẽrei jecuaeño yaico yaicuaa ma vae re. Yandepɨa pe yayemɨngueta penti ramiño.
17 Cherɨvɨ reta, piyapo che ayapo rami. Jare jecuaeño pemae ngatu jocua yugüɨreco cavi vae reta re. Echa'ã jucuarãi picuaa ore nduico. 18 Echa'ã ime jeta yugüɨreco oyovaicho reve Cristo icurusu regua ndive vae. Jeta vese ma amɨmbeu peve cua reta regua, jare añave amɨmbeu ye peve ayao reve. 19 Cua reta yugüɨraata cañɨtei pe. Mbae yau vae reño ipɨa pe uyemɨngueta reta. Icavi chupe reta jocua imarata tẽi jese vae. Mbaembae cua ɨvɨ pegua reño ipɨa pe uyemɨngueta reta. 20 Ẽrei yandeɨvɨrã ara pe co oĩ. Echa'ã ñaãro ñaĩ joco güi ou vaerã yanembɨasa vae - jae co yandeya Jesucristo. 21 Jae umbɨambɨeta yanderete cua ɨvɨ pe ñanoi vae yanderete ipɨau vae ndive. Echa'ã yanderete ipɨau vae icavi eteta co jae jete rami. Cuarãi yandeYa uyapota imbaepuere rupi. Echa'ã jocua imbaepuere rupi ipuere opaete mbaembae re.