Resurrection Day
24
“He is not here, but is risen!”
Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων, ὄρθρου βαθέος,* βαθεος f35 W [50%] RP,TR,OC ¦ βαθεως 𝕻75ℵA,B,C,D [50%] CP,HF,NU ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα ηλθον επι το μνημα f35 A,W [97.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ ~ 2341 (B) [0.3%] NU ¦ 123 μνημειον C [2%] ¦ ~ 23 μνημειον 1 𝕻75(ℵ) ¦ ηρχοντο 234 D φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα, καί τινες σὺν αὐταῖς. και τινες συν αυταις f35 A(D)W [99.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ — 𝕻75ℵB,C [0.5%] NU Εὗρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου· καὶ εἰσελθοῦσαι§ και εισελθουσαι f35 A,W [98.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ ~ 2 δε 𝕻75ℵB,C,D [1.5%] NU οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ διαπορεῖσθαι* διαπορεισθαι f35 A,W [99%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ απορεισθαι 𝕻75ℵB,C,D [0.5%] NU ¦ διαπορειν [0.5%] αὐτὰς περὶ τούτου, καὶ ἰδού, ἄνδρες δύο ανδρες δυο f35 𝕻75ℵA,B,C,W [98%] CP,HF,RP,OC,NU ¦ ~ 21 D [2%] TR ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθήσεσιν ἀστραπτούσαις. εσθησεσιν αστραπτουσαις f35 A,C,W [99.7%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ εσθητι αστραπτουση 𝕻75ℵB,D,NU Ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν καὶ κλινουσῶν τὸ πρόσωπον§ το προσωπον f35 A,W [92%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ τα προσωπα 𝕻75ℵB,C,D [8%] NU εἰς τὴν γῆν, εἶπον* ειπον rell ¦ ειπαν 𝕻75ℵB,C,D [0.5%] NU ¦ ειπεν [6%] ¦ one other reading πρὸς αὐτάς· «Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; Οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ᾿ αλλ f35 A [99%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ αλλα 𝕻75ℵB(W) [0.6%] NU ¦ — C(D) ἠγέρθη· μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, λέγων ὅτι ‹Δεῖ τὸν Υἱὸν τοῦ Ἀνθρώπου οτι δει τον υιον του ανθρωπου f35 A,D,W [99.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ ~ 345612 𝕻75ℵB,Cv [0.5%] NU παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν, καὶ σταυρωθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι.› » Καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ.
The women report
Καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου, ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα§ ταυτα παντα f35 𝕻75A,B,W [55%] CP,HF,RP,TR,OC,NU ¦ ~ 21 ℵD [45%] τοῖς ἕνδεκα, καὶ πᾶσιν τοῖς λοιποῖς. 10 Ἦσαν δὲ* ησαν δε rell ¦ — A,D,W [22%] ἡ Μαγδαληνὴ μαγδαληνη rell ¦ μαγδαλινη [13%] ¦ five further spellings Μαρία καὶ Ἰωάννα καὶ Μαρία ἡ η f35 𝕻75ℵA,B,D,W [50%] NU ¦ — [50%] CP,HF,RP,TR,OC Ἰακώβου, καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς, αἳ§ αι f35 [65%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ — 𝕻75ℵA,B,D,W [35%] NU ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα. 11 Καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα αὐτῶν,* αυτων f35 A,W [99%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ ταυτα 𝕻75ℵB,D [1%] NU καὶ ἠπίστουν αὐταῖς. 12 (Ὁ δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια κείμενα μόνα· κειμενα μονα f35 [95%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ 1 A [4.5%] ¦ 2 𝕻75B,W [0.3%] NU ¦ — ℵ(D) ¦ one other variant καὶ ἀπῆλθεν πρὸς ἑαυτὸν θαυμάζων τὸ γεγονός.)
The ‘Emmaus’ incident
13 Καὶ ἰδού, δύο ἐξ αὐτῶν ἦσαν πορευόμενοι ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ησαν πορευομενοι εν αυτη τη ημερα (ωρα A) f35 (A)(D)W [99.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ ~ 345612 𝕻75B,NU ¦ ~ 35461 δε 2 ℵ εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, ᾗ ὄνομα Ἐμμαούς. 14 Καὶ αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων. 15 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν, καὶ αὐτὸς ὁ § ο f35 D,N,W [99.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ — 𝕻75ℵA,B [0.5%] NU Ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς. 16 Οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν. 17 Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, «Τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες, καί ἐστε* εστε f35 N [97%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ εσταθησαν 𝕻75ℵA,B [0.5%] NU ¦ εσται W [2%] ¦ — D ¦ two other variants σκυθρωποί;»
18 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ο f35 A,W [88%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ — 𝕻75ℵB,D,N [12%] NU εἷς ᾧ ὄνομα ω ονομα f35 A,D,W [99%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ ονοματι 𝕻75ℵB,N [1%] NU Κλεόπας,§ κλεοπας rell ¦ κλεωπας [14%] εἶπεν πρὸς αὐτόν, «Σὺ μόνος παροικεῖς* παροικεις f35 𝕻75ℵA,B,D,N,W [80%] CP,HF,RP,NU ¦ 1 εν [18.5%] TR,OC ¦ 1 εις [1.5%] Ἱερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις;» 19 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, «Ποῖα;» Οἱ δὲ εἶπον ειπον rell ¦ ειπαν 𝕻75ℵB [0.4%] NU ¦ ειπεν [1%] ¦ — D αὐτῷ· «Τὰ περὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου, ναζωραιου f35 A,D,N,W (99.1%) CP,HF,RP,TR,OC ¦ ναζαρηνου 𝕻75ℵB (0.5%) NU ¦ ναζαραιου (0.4%) ὡς§ ως f35 [32%] ¦ ος 𝕻75ℵA,B,D,N,W [68%] CP,HF,RP,TR,OC,NU ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ, 20 ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρῖμα θανάτου, καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. 21 Ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν* ηλπιζομεν rell ¦ ελπιζομεν [14%] ¦ ελπιζωμεν [1%] ¦ ηλπισαμεν B ¦ ηλπικαμεν 𝕻75 ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ. Ἀλλά γε γε f35 A,N,W [99%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ 1 και 𝕻75ℵB,D [1%] NU σὺν πᾶσιν, τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει σήμερον σημερον f35 A(D)W [99.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ — 𝕻75ℵB [0.5%] NU ἀφ᾿ οὗ ταῦτα ἐγένετο. 22 Ἀλλὰ καὶ γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς—γενόμεναι ὄρθριαι§ ορθριαι f35 [97%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ ορθριναι 𝕻75ℵA,B,D,W [3%] NU ἐπὶ τὸ μνημεῖον, 23 καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ, ἦλθον λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῆν. 24 Καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνημεῖον καὶ εὗρον οὕτως καθὼς καὶ αἱ γυναῖκες εἶπον· αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον.»
25 Καὶ αὐτὸς εἶπεν πρὸς αὐτούς· «Ὦ ἀνόητοι, καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται· 26 οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν Χριστόν, καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ;» 27 Καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωσέως,* μωσεως f35 ℵA,D [92%] CP,HF,RP,TR ¦ μωυσεως 𝕻75B,T,W [8%] OC,NU καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν, διηρμήνευεν διηρμηνευεν f35 [82%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ διερμηνευεν A,T [17%] ¦ διερμηνευειν ℵW ¦ διερμηνευσεν 𝕻75B [0.2%] NU ¦ ερμηνευειν D ¦ two other variants αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς Γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ. εαυτου rell ¦ αυτου D,W [11%]
28 Καὶ ἤγγισαν εἰς τὴν κώμην οὗ ἐπορεύοντο, καὶ αὐτὸς προσεποιεῖτο§ προσεποιειτο f35 W [98.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ προσεποιησατο 𝕻75ℵA,B,D [1.5%] NU πορρωτέρω* πορρωτερω f35 D,W [99.7%] CP,HF,RP,TR,OC [πορρωτερωτερω ℵ] ¦ πορρωτερον 𝕻75A,B [0.3%] NU πορεύεσθαι. 29 Καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντες, «Μεῖνον μεθ᾿ ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶν καὶ κέκλικεν κεκλικεν f35 A(D)(W) [97.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ 1 ηδη 𝕻75ℵB,Tv [2.5%] NU ἡ ἡμέρα.» Καὶ εἰσῆλθεν τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς. 30 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν μετ᾿ αὐτῶν, λαβὼν τὸν ἄρτον εὐλόγησεν, καὶ κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς. 31 Αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν· καὶ αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο ἀπ᾿ αὐτῶν. 32 Καὶ εἶπον ειπον rell ¦ ειπαν 𝕻75ℵB [0.4%] NU πρὸς ἀλλήλους, «Οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν ἐν ἡμῖν§ εν ημιν f35 ℵA,W [99%] CP,HF,RP,TR,OC[NU] ¦ — 𝕻75B,D [1%] ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ* και f35 A,W [99.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ — 𝕻75ℵB,D [0.5%] NU ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς Γραφάς;»
The two report
33 Καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ εὗρον συνηθροισμένους συνηθροισμενους f35 A,W [99.6%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ ηθροισμενους 𝕻75ℵB,D [0.4%] NU τοὺς ἕνδεκα· καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς, 34 λέγοντας ὅτι «Ἠγέρθη ὁ Κύριος ὄντως, ηγερθη ο κυριος οντως f35 A [97%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ ~ 4123 𝕻75ℵB,D [2%] NU ¦ ~ 1423 [1%] ¦ 123 W καὶ ὤφθη Σίμωνι.» 35 Καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου.
Jesus appears to the disciples
36 Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων, καὶ§ και f35 [32%] CP ¦ — 𝕻75ℵA,B,D,W [68%] HF,RP,TR,OC,NU [The και is emphatic.] αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς* ο ιησους f35 A,W [99.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ — 𝕻75ℵB,D [0.5%] NU ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν, καὶ λέγει αὐτοῖς, «Εἰρήνη ὑμῖν.» 37 Πτοηθέντες δέ, καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι, ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν. 38 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· «Τί τεταραγμένοι ἐστέ;» καὶ «Διὰ τί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν ταῖς καρδίαις ταις καρδιαις f35 ℵW [99.7%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ τη καρδια 𝕻75A,B,D,NU ὑμῶν; 39 Ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου, ὅτι αὐτὸς ἐγώ εἰμι· αυτος εγω ειμι f35 A,W [99.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ ~ 231 𝕻75ℵB [0.4%] NU ¦ ~ 213 D ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει, καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα.» 40 Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐπέδειξεν§ επεδειξεν f35 A,W [85%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ εδειξεν 𝕻75ℵB [15%] NU ¦ εδιξεν N ¦ one other variant ¦ D omits verse αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας. 41 Ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν, ἀπὸ τῆς χαρᾶς, καὶ θαυμαζόντων, εἶπεν αὐτοῖς, «Ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε;» 42 Οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος, καὶ ἀπὸ μελισσείου* μελισσειου f35 [30%] CP ¦ μελισσιου rell [see next note] κηρίου. και απο μελισσειου κηριου f35 N (94%) CP,HF,RP,TR,OC ¦ — 𝕻75ℵA,B,D,W (0.7%) NU ¦ 123 κηριον (4.8%) ¦ 123 κυριου (0.4%) 43 Καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν.
44 Εἶπεν δὲ αὐτοῖς, αυτοις f35 A(D)N,W [99%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ προς αυτους 𝕻75ℵB [1%] NU «Οὗτοι οἱ λόγοι§ λογοι f35 ℵW [97%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ 1 μου 𝕻75A,B,D,N [3%] NU οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ Νόμῳ Μωσέως* μωσεως f35 ℵA [88%] CP,HF,RP,TR ¦ μωυσεως 𝕻75B,D,N,W [12%] OC,NU καὶ και f35 A,D,N,W [99.6%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ 1 τοις 𝕻75B [0.3%] NU ¦ εν τοις ℵ Προφήταις καὶ Ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ.» 45 Τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς Γραφάς. 46 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι «Οὕτως γέγραπται, καὶ οὕτως ἔδει και ουτως εδει f35 A,N [99.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ 23 W ¦ — 𝕻75ℵB,C,D [0.5%] NU παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, 47 καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ§ και f35 A,C,D,N,W (99.4%) CP,HF,RP,TR,OC ¦ εις 𝕻75ℵB (0.5%) NU ¦ two other variants (0.1%) ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη, ἀρξάμενον* αρξαμενον f35 𝕻75A,W (94.8%) CP,HF,RP,TR,OC ¦ αρξαμενοι ℵB,C,N (1.1%) NU ¦ αρξαμενος (3.5%) ¦ αρξαμενων D (0.4%) ¦ two other variants (0.2%) ἀπὸ Ἱερουσαλήμ. 48 Ὑμεῖς δέ δε f35 A,D,N,W [99.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ — 𝕻75ℵB,C [0.5%] NU ἐστε μάρτυρες εστε μαρτυρες f35 ℵ [98%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ ~ 21 C ¦ εσται 2 A,N,W [2%] ¦ 2 𝕻75B,D,NU τούτων. 49 Καὶ ἰδού,§ ιδου f35 A,B,C,N(W) [99.5%] CP,HF,RP,TR,OC[NU] ¦ — 𝕻75(ℵ)D [0.5%] ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πατρός μου ἐφ᾿ ὑμᾶς· ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει Ἱερουσαλὴμ* ιερουσαλημ f35 A,W [99.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ — 𝕻75ℵB,C,D [0.5%] NU ἕως οὗ ἐνδύσησθε δύναμιν ἐξ ὕψους.» δυναμιν εξ υψους f35 A,D,W [99.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ ~ 231 𝕻75ℵB,C [0.5%] NU
Jesus ascends to Heaven
50 Ἐξήγαγεν δὲ αὐτοὺς ἔξω εξω f35 A,D,W [99%] CP,HF,RP,TR,OC[NU] ¦ — 𝕻75ℵB,C [1%] ἕως εἰς§ εις f35 A [97.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ προς 𝕻75ℵB,C,D [1%] NU ¦ — W [1.5%] Βηθανίαν, καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς. 51 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτούς, διέστη ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν. 52 Καὶ αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτόν, ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης· 53 καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ, αἰνοῦντες καὶ* αινουντες και f35 A(D)W [99.6%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ — 𝕻75ℵB,C [0.4%] NU εὐλογοῦντες τὸν Θεόν. Ἀμήν. αμην f35 A,B [98.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ — 𝕻75ℵC,D,W [1.5%] NU, In the colophons, f35 [50%] have, “published fifteen years after the ascension of Christ”. For 50% of the MSS to have this information probably means that the tradition is ancient; and of course, I have demonstrated, to my own satisfaction at least, that f35 goes back at least to the 3rd century. If this information is correct, then Luke was ‘published’ in 45/46 AD. The same sources have Matthew published seven years earlier (38/39) and Mark five years earlier (40/41), while John was ‘published’ thirty-two years after the ascension, or 61/62 AD. Not only were the authors eyewitnesses of the events, but many others were still alive when the Gospels appeared. They could attest to the veracity of the accounts, but could also be the source of textual variants, adding tidbits here and there, or ‘correcting’ something that they remembered differently.,§ The citation of f35 is based on the following fifty-one MSS—18, 35, 128, 201, 204, 246, 402, 479, 510, 547, 553, 586, 691, 757, 769, 781, 789, 824, 867, 897, 928, 1072, 1111, 1117, 1147, 1328, 1339, 1384, 1435, 1461, 1493, 1496, 1503, 1548, 1551, 1621, 1637, 1652, 1667, 1694, 1713, 2122, 2253, 2352, 2367, 2382, 2466, 2503, 2554 , 2765 and I.2110, all of which I collated myself. I also took account of 83, 480, 1247, 2322 and 2399 that were collated for the IGNTP Luke, without checking the collation (they also collated 66, a marginal family member, and 2096, out on the fringe). None of them is a ‘perfect’ representative of f35 in Luke, as it stands [an unreasonable expectation, presumably, for a book this size, besides being a Gospel]. But several come very close; the exemplar of 789 probably was. [This refers to the MSS I have collated—there may be even better ones out there. In fact, since I have only collated perhaps 20% of the family representatives for this book, there probably are better ones out there.] The uniformity is impressive. Since these MSS come from all over the Mediterranean world (Sinai, Jerusalem, Patmos, Constantinople, Lesbos, Bucharest, Aegean, Andros, Athens, Tirana, Meteora, Mt. Athos [eight different monasteries], Corinth?, Grottaferrata, Moscow, Modena, Vatican, etc.) they are certainly representative of the family, giving us the precise family profile—it is reflected in the Text without exception.
In the statements of evidence I have included the percentage of manuscript attestation for each variant within either ( ) or [ ]. I have used ( ) for the evidence taken from TuT, which I take to be reasonably precise. For the variant sets that are not covered there, I mainly depended on the IGNTP Luke (The Gospel according to St. Luke, ed. the American and British Committees of the International Greek New Testament Project. 2 vols. Oxford: Clarendon Press, 1984 and 1987). I occasionally supplemented from Swanson, Scrivener and von Soden—the percentages offered, I have used [ ] for these, are extrapolations based on a comparison of these sources.
I venture to predict, if complete collations ever become available, that for any non-Byzantine variants listed with 5 to 1% support (in my apparatus) the margin of error should not exceed ±2%; for non-Byzantine variants listed with 10 to 6% support the margin of error should hardly exceed ±4%; where there is some division among the Byzantine witnesses the margin of error should rarely exceed ±15%—since my sources had collated a lower percentage of the extant MSS than ECM for the General Epistles, for example, my guesses as to percentages are more tentative than they were there, except that I guarantee the witness of f35. Please see the last footnote for Matthew for further information.

*24:1 βαθεος f35 W [50%] RP,TR,OC ¦ βαθεως 𝕻75ℵA,B,C,D [50%] CP,HF,NU

24:1 ηλθον επι το μνημα f35 A,W [97.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ ~ 2341 (B) [0.3%] NU ¦ 123 μνημειον C [2%] ¦ ~ 23 μνημειον 1 𝕻75(ℵ) ¦ ηρχοντο 234 D

24:1 και τινες συν αυταις f35 A(D)W [99.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ — 𝕻75ℵB,C [0.5%] NU

§24:3 και εισελθουσαι f35 A,W [98.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ ~ 2 δε 𝕻75ℵB,C,D [1.5%] NU

*24:4 διαπορεισθαι f35 A,W [99%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ απορεισθαι 𝕻75ℵB,C,D [0.5%] NU ¦ διαπορειν [0.5%]

24:4 ανδρες δυο f35 𝕻75ℵA,B,C,W [98%] CP,HF,RP,OC,NU ¦ ~ 21 D [2%] TR

24:4 εσθησεσιν αστραπτουσαις f35 A,C,W [99.7%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ εσθητι αστραπτουση 𝕻75ℵB,D,NU

§24:5 το προσωπον f35 A,W [92%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ τα προσωπα 𝕻75ℵB,C,D [8%] NU

*24:5 ειπον rell ¦ ειπαν 𝕻75ℵB,C,D [0.5%] NU ¦ ειπεν [6%] ¦ one other reading

24:6 αλλ f35 A [99%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ αλλα 𝕻75ℵB(W) [0.6%] NU ¦ — C(D)

24:7 οτι δει τον υιον του ανθρωπου f35 A,D,W [99.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ ~ 345612 𝕻75ℵB,Cv [0.5%] NU

§24:9 ταυτα παντα f35 𝕻75A,B,W [55%] CP,HF,RP,TR,OC,NU ¦ ~ 21 ℵD [45%]

*24:10 ησαν δε rell ¦ — A,D,W [22%]

24:10 μαγδαληνη rell ¦ μαγδαλινη [13%] ¦ five further spellings

24:10 η f35 𝕻75ℵA,B,D,W [50%] NU ¦ — [50%] CP,HF,RP,TR,OC

§24:10 αι f35 [65%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ — 𝕻75ℵA,B,D,W [35%] NU

*24:11 αυτων f35 A,W [99%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ ταυτα 𝕻75ℵB,D [1%] NU

24:12 κειμενα μονα f35 [95%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ 1 A [4.5%] ¦ 2 𝕻75B,W [0.3%] NU ¦ — ℵ(D) ¦ one other variant

24:13 ησαν πορευομενοι εν αυτη τη ημερα (ωρα A) f35 (A)(D)W [99.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ ~ 345612 𝕻75B,NU ¦ ~ 35461 δε 2 ℵ

§24:15 ο f35 D,N,W [99.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ — 𝕻75ℵA,B [0.5%] NU

*24:17 εστε f35 N [97%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ εσταθησαν 𝕻75ℵA,B [0.5%] NU ¦ εσται W [2%] ¦ — D ¦ two other variants

24:18 ο f35 A,W [88%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ — 𝕻75ℵB,D,N [12%] NU

24:18 ω ονομα f35 A,D,W [99%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ ονοματι 𝕻75ℵB,N [1%] NU

§24:18 κλεοπας rell ¦ κλεωπας [14%]

*24:18 παροικεις f35 𝕻75ℵA,B,D,N,W [80%] CP,HF,RP,NU ¦ 1 εν [18.5%] TR,OC ¦ 1 εις [1.5%]

24:19 ειπον rell ¦ ειπαν 𝕻75ℵB [0.4%] NU ¦ ειπεν [1%] ¦ — D

24:19 ναζωραιου f35 A,D,N,W (99.1%) CP,HF,RP,TR,OC ¦ ναζαρηνου 𝕻75ℵB (0.5%) NU ¦ ναζαραιου (0.4%)

§24:19 ως f35 [32%] ¦ ος 𝕻75ℵA,B,D,N,W [68%] CP,HF,RP,TR,OC,NU

*24:21 ηλπιζομεν rell ¦ ελπιζομεν [14%] ¦ ελπιζωμεν [1%] ¦ ηλπισαμεν B ¦ ηλπικαμεν 𝕻75

24:21 γε f35 A,N,W [99%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ 1 και 𝕻75ℵB,D [1%] NU

24:21 σημερον f35 A(D)W [99.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ — 𝕻75ℵB [0.5%] NU

§24:22 ορθριαι f35 [97%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ ορθριναι 𝕻75ℵA,B,D,W [3%] NU

*24:27 μωσεως f35 ℵA,D [92%] CP,HF,RP,TR ¦ μωυσεως 𝕻75B,T,W [8%] OC,NU

24:27 διηρμηνευεν f35 [82%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ διερμηνευεν A,T [17%] ¦ διερμηνευειν ℵW ¦ διερμηνευσεν 𝕻75B [0.2%] NU ¦ ερμηνευειν D ¦ two other variants

24:27 εαυτου rell ¦ αυτου D,W [11%]

§24:28 προσεποιειτο f35 W [98.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ προσεποιησατο 𝕻75ℵA,B,D [1.5%] NU

*24:28 πορρωτερω f35 D,W [99.7%] CP,HF,RP,TR,OC [πορρωτερωτερω ℵ] ¦ πορρωτερον 𝕻75A,B [0.3%] NU

24:29 κεκλικεν f35 A(D)(W) [97.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ 1 ηδη 𝕻75ℵB,Tv [2.5%] NU

24:32 ειπον rell ¦ ειπαν 𝕻75ℵB [0.4%] NU

§24:32 εν ημιν f35 ℵA,W [99%] CP,HF,RP,TR,OC[NU] ¦ — 𝕻75B,D [1%]

*24:32 και f35 A,W [99.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ — 𝕻75ℵB,D [0.5%] NU

24:33 συνηθροισμενους f35 A,W [99.6%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ ηθροισμενους 𝕻75ℵB,D [0.4%] NU

24:34 ηγερθη ο κυριος οντως f35 A [97%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ ~ 4123 𝕻75ℵB,D [2%] NU ¦ ~ 1423 [1%] ¦ 123 W

§24:36 και f35 [32%] CP ¦ — 𝕻75ℵA,B,D,W [68%] HF,RP,TR,OC,NU [The και is emphatic.]

*24:36 ο ιησους f35 A,W [99.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ — 𝕻75ℵB,D [0.5%] NU

24:38 ταις καρδιαις f35 ℵW [99.7%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ τη καρδια 𝕻75A,B,D,NU

24:39 αυτος εγω ειμι f35 A,W [99.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ ~ 231 𝕻75ℵB [0.4%] NU ¦ ~ 213 D

§24:40 επεδειξεν f35 A,W [85%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ εδειξεν 𝕻75ℵB [15%] NU ¦ εδιξεν N ¦ one other variant ¦ D omits verse

*24:42 μελισσειου f35 [30%] CP ¦ μελισσιου rell [see next note]

24:42 και απο μελισσειου κηριου f35 N (94%) CP,HF,RP,TR,OC ¦ — 𝕻75ℵA,B,D,W (0.7%) NU ¦ 123 κηριον (4.8%) ¦ 123 κυριου (0.4%)

24:44 αυτοις f35 A(D)N,W [99%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ προς αυτους 𝕻75ℵB [1%] NU

§24:44 λογοι f35 ℵW [97%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ 1 μου 𝕻75A,B,D,N [3%] NU

*24:44 μωσεως f35 ℵA [88%] CP,HF,RP,TR ¦ μωυσεως 𝕻75B,D,N,W [12%] OC,NU

24:44 και f35 A,D,N,W [99.6%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ 1 τοις 𝕻75B [0.3%] NU ¦ εν τοις ℵ

24:46 και ουτως εδει f35 A,N [99.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ 23 W ¦ — 𝕻75ℵB,C,D [0.5%] NU

§24:47 και f35 A,C,D,N,W (99.4%) CP,HF,RP,TR,OC ¦ εις 𝕻75ℵB (0.5%) NU ¦ two other variants (0.1%)

*24:47 αρξαμενον f35 𝕻75A,W (94.8%) CP,HF,RP,TR,OC ¦ αρξαμενοι ℵB,C,N (1.1%) NU ¦ αρξαμενος (3.5%) ¦ αρξαμενων D (0.4%) ¦ two other variants (0.2%)

24:48 δε f35 A,D,N,W [99.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ — 𝕻75ℵB,C [0.5%] NU

24:48 εστε μαρτυρες f35 ℵ [98%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ ~ 21 C ¦ εσται 2 A,N,W [2%] ¦ 2 𝕻75B,D,NU

§24:49 ιδου f35 A,B,C,N(W) [99.5%] CP,HF,RP,TR,OC[NU] ¦ — 𝕻75(ℵ)D [0.5%]

*24:49 ιερουσαλημ f35 A,W [99.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ — 𝕻75ℵB,C,D [0.5%] NU

24:49 δυναμιν εξ υψους f35 A,D,W [99.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ ~ 231 𝕻75ℵB,C [0.5%] NU

24:50 εξω f35 A,D,W [99%] CP,HF,RP,TR,OC[NU] ¦ — 𝕻75ℵB,C [1%]

§24:50 εις f35 A [97.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ προς 𝕻75ℵB,C,D [1%] NU ¦ — W [1.5%]

*24:53 αινουντες και f35 A(D)W [99.6%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ — 𝕻75ℵB,C [0.4%] NU

24:53 αμην f35 A,B [98.5%] CP,HF,RP,TR,OC ¦ — 𝕻75ℵC,D,W [1.5%] NU

24:53 In the colophons, f35 [50%] have, “published fifteen years after the ascension of Christ”. For 50% of the MSS to have this information probably means that the tradition is ancient; and of course, I have demonstrated, to my own satisfaction at least, that f35 goes back at least to the 3rd century. If this information is correct, then Luke was ‘published’ in 45/46 AD. The same sources have Matthew published seven years earlier (38/39) and Mark five years earlier (40/41), while John was ‘published’ thirty-two years after the ascension, or 61/62 AD. Not only were the authors eyewitnesses of the events, but many others were still alive when the Gospels appeared. They could attest to the veracity of the accounts, but could also be the source of textual variants, adding tidbits here and there, or ‘correcting’ something that they remembered differently.

§24:53 The citation of f35 is based on the following fifty-one MSS—18, 35, 128, 201, 204, 246, 402, 479, 510, 547, 553, 586, 691, 757, 769, 781, 789, 824, 867, 897, 928, 1072, 1111, 1117, 1147, 1328, 1339, 1384, 1435, 1461, 1493, 1496, 1503, 1548, 1551, 1621, 1637, 1652, 1667, 1694, 1713, 2122, 2253, 2352, 2367, 2382, 2466, 2503, 2554 , 2765 and I.2110, all of which I collated myself. I also took account of 83, 480, 1247, 2322 and 2399 that were collated for the IGNTP Luke, without checking the collation (they also collated 66, a marginal family member, and 2096, out on the fringe). None of them is a ‘perfect’ representative of f35 in Luke, as it stands [an unreasonable expectation, presumably, for a book this size, besides being a Gospel]. But several come very close; the exemplar of 789 probably was. [This refers to the MSS I have collated—there may be even better ones out there. In fact, since I have only collated perhaps 20% of the family representatives for this book, there probably are better ones out there.] The uniformity is impressive. Since these MSS come from all over the Mediterranean world (Sinai, Jerusalem, Patmos, Constantinople, Lesbos, Bucharest, Aegean, Andros, Athens, Tirana, Meteora, Mt. Athos [eight different monasteries], Corinth?, Grottaferrata, Moscow, Modena, Vatican, etc.) they are certainly representative of the family, giving us the precise family profile—it is reflected in the Text without exception.In the statements of evidence I have included the percentage of manuscript attestation for each variant within either ( ) or [ ]. I have used ( ) for the evidence taken from TuT, which I take to be reasonably precise. For the variant sets that are not covered there, I mainly depended on the IGNTP Luke (The Gospel according to St. Luke, ed. the American and British Committees of the International Greek New Testament Project. 2 vols. Oxford: Clarendon Press, 1984 and 1987). I occasionally supplemented from Swanson, Scrivener and von Soden—the percentages offered, I have used [ ] for these, are extrapolations based on a comparison of these sources. I venture to predict, if complete collations ever become available, that for any non-Byzantine variants listed with 5 to 1% support (in my apparatus) the margin of error should not exceed ±2%; for non-Byzantine variants listed with 10 to 6% support the margin of error should hardly exceed ±4%; where there is some division among the Byzantine witnesses the margin of error should rarely exceed ±15%—since my sources had collated a lower percentage of the extant MSS than ECM for the General Epistles, for example, my guesses as to percentages are more tentative than they were there, except that I guarantee the witness of f35. Please see the last footnote for Matthew for further information.