10
Monekaz wiko tuwihaw romo kury
Tuwihawete Xerexe uzapo kar ma'ereko haw uiwy rehe har wanupe. te yryhu iwyr wiko ma'e wanupe. Amo umuapyk Xerexe hemiapo kwer paw pape rehe wà. Mez wanuwihawete Pezi wanuwihawete waneko awer imume'u haw a'e pape her romo a'e: hemiapo kwer ikatuahy ma'e, ma'e ipuner haw hexak kar haw no. Umume'u Monekaz tuwihaw upuner wera'u ma'e romo imuigo kar awer wà no. Zutew Monekaz a'e, wiko tuwihaw upuner wera'u ma'e romo a'e. Xo tuwihawete Xerexe upuner wera'u izuwi. Ikatu Zutew paw wanupe. Umuawate wà no. Aze upuner amo ma'e iapo haw rehe Zutew waneko haw imukatu pà, uzapo a'e ma'e a'e. Aze upuner amo ma'e iapo haw rehe Zutew wamukàg kar pà, uzapo a'e ma'e a'e no. Upaw.