4
Awa
Nepuràg eteahy, heremiamutar katu.
Nepuràg eteahy azeharomoete.
Nereha heny katu pàn neruwa imimaw ikupe kutyr. Ta'e erezamutar katu amo ne xe.
Ne'aw penopenogaw nuzawy kwaw àràpuhàrànete imono'og pyr wà.
Wezyw ywytyruhu Zireaz ywy rehe har wi wà.
Neràz xigatu. Nuzawy kwaw àràpuhàràn hawitu ma'e. Wanawer imonohok pyrer.
Uhez wà no. Uhyk neràz wà.
Ni pitài nu'ar kwaw.
Uzuawygatu paw rupi wà.
Nereme nuzawy kwaw pàn pegwera'i imupuku pyrer ipiràg ma'e.
Nezuru ipuràg eteahy.
Neruwa nuzawy kwaw imuma'e pyrer heny katu ma'e pàn imimaw ikupe kutyr.
Neazu'yw iapu'a a'e.
Iapy katu no. Ipuràg eteahy Tawi hàpuzaiha ài.
Zauxiapekwer umuzaiko miw u'yw wi uzemimaw a'e hàpuzaiha rehe wà.
Zauxiapekwer ipuruzukaiwahy ma'e wereko agwer u'yw wi uzemimaw wà.
Nekàm nuzawy kwaw mokoz arapuha kazer a'e wà.
Nuzawy kwaw arapuha kazer uzexak kar mokoz ma'e wà, ma'eputyr iri her ma'e inuromo ka'api'i i'u har wà.
Aha putar kàpuhàg zàwenugar mir ywytyruhu romo iapo pyrer pe nehe.
Aha putar yhyk zàwenugar ywytyruhu romo iapo pyrer pe nehe,
iku'em etea'i mehe nehe,
ipytunaw iho etea'i mehe we nehe.
Azeharomoete nepuràg eteahy, heremiamutar katu. Nekatuahy.
Naheta kwaw ikatu haw 'ym nerehe.
Ewezyw herupi ywytyr Irimano ywy rehe har wanuwi nehe, heremireko ràm.
Ewezyw ywytyr apyr wi nehe.
Zàwàruhu iriàw wiko a'e na'iruz ywytyr wanehe wà. Zàwàrun wiko a'e pe wà no.
Na'aw a'e ywytyr waner xe wà: Amana, Xenir, Eremon.
Heremireko ràm heremiamutar katu,
nemunar hepy'a rehe, pitài haw herehe neme'e mehe.
Pitài ita per neazuromo har pupe nemunar hepy'a rehe.
10 Hemumuràgaw hete katu ihewe,
heremireko ràm heremimutar katu.
Heamutar katu haw ikatu wera'u win wi a'e.
Nekàpuhàg zàwenugar hyàkwegatu wera'u amo kàpuhàg heta ma'e wanuwi.
11 Nereme nuzawy kwaw hàir ihewe, heremiamutar katu.
Neapeku nuzawy kwaw ma'ekamy kwer hàir inuromo har ihewe.
Neropoz hyàkwegatu ihewe ywytyr Irimano ywy rehe har ài.
 
12 Heremireko ràm heremiamutar katu, ereiko ma'etymaw pàrirogaw hereko har zàwe. Ma'ea'yr nuixe kwaw ma'etymaw pupe wà.
Heta 'yzygwar a'e pe. Xo ihe zo anuhem 'y a'e wi.
13 A'e ma'etymaw rehe hezuz katu ma'e.
Aiha katu homà tyw ài. I'a katu.
I'a kwer ikatu wera'u amo wanuwi wà.
Heta ka'akyr hyàkwegatu ma'e ena her ma'e a'e pe. Heta narono kàpuhàg zàwenugar romo iapo pyr a'e pe no.
14 Heta ma'ezuz tetea'u a'e pe wà: Narono, àxàpàràw, kaner, zazimi huwyahy ma'e.
Heta yhyk zàwenugar tetea'u a'e pe. Wyzài hexakaw hereko har heta a'e pe. Heta mir. Heta aroe no.
Heta amo ka'a hyàkwegatu ma'e a'e pe no.
15 Ereiko 'yzygwar hema'etymaw pe har romo.
'Y ikatu ma'e uhem izuwi.
Ereiko yrykaw ywytyr Irimano ywy rehe har wi uwyryk ma'e zàwe.
Kuzà
16 — Epu'àm, ywytu kwarahy heixe haw awyze har wi ur ma'e.
Ezur ywytu kwarahy ihemaw awyze har wi ur ma'e.
Pezur hema'etymaw pe nehe.
Pemynehem kàpuhàg zàwenugar pupe nehe.
Tuwe heremiamutar katu ur uma'etymaw pupe nehe.
Tuwe u'u ma'e'a kwer a'e pe har ikatu wera'u ma'e nehe.